Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Εργασιακή και οικονομική ανασφάλεια στους κατοίκους της Κρήτης

Εργασιακή και οικονομική ανασφάλεια βιώνουν οι περισσότεροι κάτοικοι της Κρήτης, οι οποίοι στην πλειονότητά τους εμφανίζονται απαισιόδοξοι για το μέλλον.
Ηδη, όπως προέκυψε από σχετική έρευνα, το 70% των κατοίκων δυσκολεύεται να αποκτήσει ορισμένα αγαθά. Μεγάλο ποσοστό εκείνων που εργάζονται και, κατά κανόνα, όσοι δεν έχουν καλή οικονομική κατάσταση εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την τωρινή τους εργασία.
Πάντως, όσον αφορά το οικονομικό μέλλον της χώρας, λιγότερο απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι πολίτες κεντροδεξιάς ιδεολογίας, πλέον απαισιόδοξοι οι αριστεροί.
Η έρευνα έγινε από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 552 ατόμων άνω των 18 ετών, διήρκεσε περίπου δύο μήνες και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα:

Χειρότερα από πέρυσι

* Οι εννιά στους δέκα ερωτηθέντες θεωρούν ότι η οικονομική τους κατάσταση τους τελευταίους 12 μήνες χειροτέρεψε σε σχέση με ένα χρόνο πριν (αθροιστικά: «πολύ χειρότερα» και «χειρότερα). Περισσότερο πιστεύουν ότι η οικονομική τους κατάσταση χειροτέρεψε οι μη εργαζόμενοι και οι άνεργοι.
** Περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι η οικονομική τους κατάσταση τους επόμενους 12 μήνες θα αλλάξει προς το χειρότερο. Περισσότερο φοβούνται για τη μελλοντική οικονομική τους κατάσταση οι ηλικίες άνω των 60 ετών, οι συνταξιούχοι και όσοι έχουν επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικού.
** Οι οκτώ στους 10 ερωτηθέντες βλέπουν το κόστος ζωής να αυξάνεται σε σχέση με 12 μήνες πριν. Οι άνδρες ανησυχούν περισσότερο από τις γυναίκες. Λιγότερο ανήσυχοι για το κόστος ζωής είναι οι ερωτηθέντες κεντροδεξιάς ιδεολογίας και περισσότερο όσοι απάντησαν «άλλη» ως ιδεολογία.
** Περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν οτι η φτώχεια στην Ελλάδα θα αυξηθεί περαιτέρω μέσα στον επόμενο χρόνο.
** Το 15% των ερωτηθέντων δεξιάς ιδεολογίας πιστεύει ότι η φτώχεια θα μειωθεί.
** Περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι χειρότερη έπειτα από 12 μήνες.
Το 55% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας ύστερα από 4 χρόνια θα είναι χειρότερη. Οσον αφορά την ιδεολογία, οι κεντροδεξιοί είναι οι λιγότερο απαισιόδοξοι και οι αριστεροί οι πλέον απαισιόδοξοι. Πάντως οι ερωτηθέντες είναι σχετικά λιγότερο απαισιόδοξοι όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψή τους για την οικονομική κατάσταση της χώρας σε σχέση με την πρόβλεψη που έκαναν για έπειτα από 12 μήνες.

Λιγότερες δουλειές

Ενα ποσοστό της τάξης του 94% θεωρεί ότι η ανεργία θα αυξηθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Γενικά, δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στις απόψεις των ερωτηθέντων για την αύξηση της ανεργίας σε σχέση με δημογραφικά και κοινωνικά κριτήρια.
Περισσότεροι από 9 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι τώρα είναι δύσκολο να βρεθεί δουλειά στην περιοχή τους. Οι απόψεις για την ευκολία ή δυσκολία εύρεσης εργασίας στην περιοχή είναι ιδιαίτερα αρνητικές, ανεξάρτητα από τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.
Περισσότεροι από 9 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι μέσα στον επόμενο χρόνο οι δουλειές θα είναι λιγότερες στην περιοχή τους.
Οι απόψεις για την προσφορά εργασίας στην περιοχή τον επόμενο χρόνο είναι ιδιαίτερα αρνητικές, ανεξάρτητα από τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.
Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες είναι δυσαρεστημένοι από την τωρινή τους εργασία και τις προοπτικές που αυτή προσφέρει.
Το 67% των ερωτηθέντων δεν αισθάνεται εξασφαλισμένο στην τωρινή του εργασία. Λιγότερο εξασφαλισμένοι αισθάνονται οι ερωτηθέντες ηλικίας άνω των 60 ετών. Οσο υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης έχουν οι ερωτηθέντες τόσο πιο εξασφαλισμένοι αισθάνονται. Σε όσο καλύτερη οικονομική κατάσταση βρίσκονται οι ερωτηθέντες τόσο πιο πιθανό είναι να νιώθουν εξασφαλισμένοι στην τωρινή τους εργασία.

Από Διαδίκτυο

Στο ερώτημα «ποια είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης σχετικά με την οικονομική πορεία της χώρας», σύμφωνα με τις απαντήσεις:
Πιο δημοφιλές μέσο είναι η τηλεόραση, με 39%, και δεύτερη δημοφιλέστερη πηγή ενημέρωσης είναι το Διαδίκτυο, με ποσοστό 38%.
(Ελευθεροτυπία - 7/2/2013)
Link: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=341966

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου