Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

"Εξυπνοι" κάδοι απορριμμάτων στα Χανιά

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Ενα πρωτοποριακό σύστημα για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων και το άδειασμα των κάδων από τους δρόμους της πόλης θα αρχίσει σύντομα να εφαρμόζει η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.) Χανίων στο πλαίσιο καινοτόμου ευρωπαϊκού προγράμματος στο οποίο συμμετέχει και η Σεβίλλη! Συγκεκριμένα, στους κάδους απορριμμάτων θα τοποθετηθούν αισθητήρες, οι οποίοι μέσα από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που μεταφέρουν διαδικτυακά δεδομένα, θα ειδοποιούν τους υπεύθυνους στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., αλλά και τους οδηγούς των απορριμμάτων, πότε ένα κάδος είναι γεμάτος. Ετσι, θα τροποποιούνται αναλόγως τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και κατά προτεραιότητα θα αδειάζονται οι γεμάτοι κάδοι καθώς η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. θα ειδοποιείται άμεσα για την πληρότητα των κάδων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου με τη συνάντηση των εταίρων στην Ισπανία και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στα Χανιά με την εγκατάσταση του συστήματος. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του εργαλείου LIFE + 13 με τίτλο “Αποδοτικές και βιώσιμες μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων με τη χρήση εργαλείων ICT ή Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας)”. Ο διευθυντής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης – Κομποστοποίησης Κώστας Πατεράκης, μας λέει ότι στόχος είναι να στηθεί ένα πληροφοριακό πρόγραμμα μέσα από το οποίο θα μπορεί κανείς ελέγχοντας την πληρότητα των κάδων και τροποποιώντας τη διαδρομή που θα διανύσει με βάση την πληρότητά τους να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών των αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, του θορύβου και της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα (LIFE – EWAS) έχει στόχο «την υιοθέτηση και ενσωμάτωση των πληροφοριακών τεχνολογιών στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων καθώς επίσης σκοπεύει να προωθήσει την καινοτομία, ώστε να επιτύχει βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, εκσυγχρονίζοντας τις λειτουργικές μεθοδολογίες και δίνοντας ώθηση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο».
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Βασίλης Καστρινάκης εξηγεί ότι «το πρόγραμμα θα μεταφέρει και θα υιοθετήσει εμπειρίες από επιτυχημένα μοντέλα πρόληψης και έξυπνης συλλογής απορριμμάτων με την προοπτική να αποκτήσει τεχνογνωσία και επακόλουθα να μπορέσει να διαδώσει αυτές τις δραστηριότητες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το EWAS προσανατολίζεται στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης των φυσικών πόρων και των απορριμμάτων, με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και τη μείωση του θορύβου και της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά τη διάρκεια της συλλογής των αποβλήτων και τη μεταφορά τους».

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι του έργου EWAS περιλαμβάνουν: 1. Αξιολόγηση της Κοινοτικής πολιτικής, της νομοθεσίας (οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα), των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τις πρακτικές συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων. 2. Συμβολή των Τ.Π.Ε. στην ώθηση προς τη μετάβαση σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και προς νέες μεθοδολογίες για οικονομικότερες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων. Ο γενικός στόχος είναι η προσαρμογή με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σχετικά με τη μείωση των αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου για το 2020, στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. 3. Ανάπτυξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης, εφαρμογής, υλοποίησης και παρακολούθησης, που σχετίζονται με μεθοδολογίες συλλογής αποβλήτων και των αντίστοιχων οφελών που προκύπτουν, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων που ως στόχο έχουν: Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τις τρέχουσες μεθόδους. Την αύξηση του επιπέδου ανακύκλωσης των αποβλήτων με τη συνεργασία των πολιτών. Τη μείωση του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους καθώς και των κυκλοφοριακών προβλημάτων και επακόλουθα του θορύβου που προκαλείται από αυτά. 4. Επίδειξη βελτιστοποίησης των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων (Τοπικά Σχέδια Δράσης) μέσω της εφαρμογής του μοντέλου EWAS σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 5. Ευαισθητοποίηση στις νέες μεθοδολογίες έξυπνης συλλογής απορριμμάτων, την παροχή κατάρτισης και τη διάδοση πληροφοριών για την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων. Εταίροι στο πρόγραμμα είναι από την Ελλάδα η D-WASTE, εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε εφαρμογές στην κατεύθυνση της Εξυπνης Διαχείρισης Αποβλήτων, η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών WΕLLNESS TELECOM, το Ισπανικό Ερευνητικό Κέντρο ΕΝΤ καθώς και ο αντίστοιχος Φο.Δ.Σ.Α. (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) του Δήμου Σεβίλλης LIPASAM. Η πρώτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη το διήμερο 17 – 18 Ιουλίου.
(Χανιώτικα νέα - Ελευθεροτυπία - 31/7/2014)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/exipni-kadi-aporrimaton-sta-chania/
Link2: http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=31/07/2014&id=441557

Πέντε νομά σ' ένα... δωμά στις νέες φυλακές Χανίων

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Το παλιό λαϊκό τραγούδι έλεγε: Επτά νομά σ’ ένα δωμά. Στις νέες φυλακές Χανίων, δηλαδή στο κατάστημα κράτησης “Κρήτη 1” που λειτουργεί στην Αγιά, οι κρατούμενοι δεν είναι επτά άλλα πέντε. Τόσοι αναγκάζονται να διαμένουν σε κελιά φτιαγμένα το πολύ για τρία άτομα. Ο λόγος; Η σοβαρή έλλειψη προσωπικου που ακόμα δεν έχει επιτρέψει την πλήρη λειτουργία των νέων φυλακών με αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί εικόνες και καταστάσεις από το παρελθόν. Τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του καταστήματος κράτησης Χανίων “Κρήτη 1” που οδήγησαν πρόσφατα σε πολυήμερες κινητοποιήσεις των κρατουμένων και των σωφρονιστικών υπαλλήλων, αποτελούν το θέμα ερώτησης που κατέθεσαν προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Σταθάκης, Βασιλική Κατριβάνου και Σταύρος Κοντονής. Οπως επισημαίνουν, «η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το συγκεκριμένο κατάστημα οφείλεται κατ’ αρχήν στη σοβαρή έλλειψη προσωπικού σε πολλές ειδικότητες. Τo γεγονός αυτό δεν επιτρέπει τη λειτουργία των 2 από τις 5 πτέρυγες του σωφρονιστικού καταστήματος και καθιστά την επιτέλεση του έργου για το οποίο προορίζεται αδύνατη.
Αποτέλεσμα της ελλιπούς στελέχωσής του είναι οι κρατούμενοι να διαμένουν ανά 5 σε κελιά των 3 ατόμων, βιώνοντας απαράδεκτες συνθήκες καθώς κοιμούνται στο πάτωμα και οι εργαζόμενοι να αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στον τεράστιο όγκο δουλειάς και τις ειδικές ανάγκες που υπάρχουν. Πέρα από το προσωπικό φύλαξης, στις εγκαταστάσεις δεν υπάρχει νοσηλευτής, ούτε γιατρός σε 24ωρη βάση, γεγονός που εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο για την υγεία τόσο των κρατούμενων όσο και των εργαζομένων, ενώ οι ελλείψεις σε άλλες τεχνικές ειδικότητες (υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ηλεκτρονικός κ.ά.) έχουν ως αποτέλεσμα την πλημμελή συντήρηση των εγκαταστάσεων». Καταλήγοντας ρωτάνε τον υπουργό: «Με ποιον τρόπο προτίθεται να ομαλοποιήσει τη λειτουργία του καταστήματος κράτησης Χανίων “Κρήτη 1”, ώστε οι κρατούμενοι να ζουν αξιοπρεπώς και σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για την υγεία τους (με γιατρούς, ψυχίατρους και νοσηλευτές), οι εργαζόμενοι να μπορούν να ασκούν με τον καλύτερο τρόπο το έργο τους και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν πρόσφατα με χρήματα των φορολογούμενων να συντηρούνται επαρκώς; Προβλέπεται η ικανοποιητική στελέχωση των φυλακών με το αναγκαίο προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες και το άνοιγμα της πτέρυγας που παραμένει ακόμα κλειστή εξαιτίας της έλλειψης αυτής;».
ΝΕΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
Στο μεταξύ, απεργούν από σήμερα οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και στα Χανιά. Τη συμμετοχή τους στις 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Ε.) από σήμερα Πέμπτη 31 Ιουλίου, ανακοίνωσε το Σωματείο Υπαλλήλων Καταστήματος Κράτησης Χανίων Τη συμμετοχή της στις επαναλαμβανόμενες 24ωρες πανελλαδικές απεργίες της Ο.Σ.Υ.Ε. ανακοίνωσε και η Ενωση Υπαλλήλων Αγροτικής Φυλακής Αγιάς.
(Χανιώτικα νέα - Ελευθεροτυπία 31/7/2014)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/pente-noma-s-ena-doma/
Link2: http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=31/07/2014&id=441560

Ομιλία Νανόπουλου στα Χανιά: "Ηχώ από την Αρχή του Σύμπαντος"

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Η Φυσική θα έχει την… τιμητική της αύριο στο Νεώριο του Μόρο καθώς στις 10 το πρωί θα γίνουν πειράματα για μικρούς και μεγάλους, ενώ στις 9 το βράδυ θα μιλήσει ο διακεκριμένος καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος, ο οποίος είναι εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο CERN, με θέμα: “Ηχώ από την Αρχή του Σύμπαντος”. Μάλιστα, η ομιλία του κ. Νανόπουλου οργανώνεται στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου “New Frontiers in Physics” που πραγματοποιείται από τις 26 Ιουλίου έως τις 6 Αυγούστου στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι). Με ανακοίνωσή τους ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Χανίων και o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικής Φυσικής(CERN) προσκαλούν το κοινό αύριο, στις 9 μ.μ., στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανιών στο Νεώριο Μόρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλου (CERN, Πανεπιστημίου Texas A&M) με θέμα “Ηχώ από την Αρχή του Σύμπαντος”. Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Νανόπουλος, διακεκριμένος καθηγητής θεωρητικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, θα μιλήσει για τα τελευταία αποτελέσματα των πειραμάτων που διεξάγονται στο CERN και για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της σωματιδιακής φυσικής και της κοσμολογίας, για την αρχή του Σύμπαντος, αλλά και την αρχή της Μεγάλης Έκρηξης.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ CERN

Kύρια αποστολή του Ευρωπαικού Οργανισμού Πυρηνικής Φυσικής – CERN είναι η εξέλιξη της βασικής επιστήμης γύρω από τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα της σύγχρονης φυσικής. Από τι είναι φτιαγμένο το Σύμπαν; Πώς εξελίχθηκε στη σημερινή του μορφή μετά τη Μεγάλη Έκρηξη; Πρόκειται για ορισμένα από τα θεμελιώδη ερωτήματα της σύγχρονης φυσικής που οι επιστήμονες του CERN προσπαθούν να απαντήσουν. Στην ομιλία του κ. Νανόπουλου θα παρουσιαστούν τα τελευταία αποτελέσματα των πειραμάτων που διεξάγονται στο CERN και θα συζητηθεί το τι μπορεί να μας αποκαλύψει ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) για τη δημιουργία του σύμπαντος και για τα θεμελιώδη φαινόμενα της Φυσικής. Η βραδιά θα κλείσει με άριες από γνωστές όπερες τις οποίες θα ερμηνεύσει η σοπράνο Καλλιόπη Πέτρου. Είσοδος ελεύθερη.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Θα προηγηθούν στις 10 το πρωί της Παρασκευής στο Νεώριο Μόρο πειράματα φυσικής από επιστήμονες του CERN, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε σχετική ανακοίνωσή του ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Χανίων προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει «στα απλά πειράματα Φυσικής που θα γίνουν από διακεκριμένους επιστήμονες του CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικής Φυσικής), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου Κρήτης» και προσθέτει: «Μοναδική προϋπόθεση να είστε από 9 έως 99 ετών». Ως προς τον χαρακτήρα και το νόημα των πειραμάτων, επισημαίνει: «Τι είναι η σκοτεινή ύλη, τι συνεβη στην αντι-ύλη, τι μας λένε τα νετρίνα; Οι μοριακοί φυσικοί μελετούν την ύλη, την ενέργεια, τον χώρο και τον χρόνο. Ανακαλύψτε τον επιστήμονα μέσα σας! Δοκιμαστείτε σε διαφορες δραστηριότητες που αναπαριστούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες εξερευνούν τη φύση. Επεξεργαστείτε αληθινά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το πείραμα ATLAS στον μεγαλύτερο επιταχυντή πρωτονίων του κόσμου, τον LHC (μεγάλο επιταχυντή αδρονίων) στο CERN, Γενεύη, Ελβετία. Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στη βραβευμένη με Νόμπελ ανακάλυψη του μποζονίου Ηiggs». Σημειώνεται ότι η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη.
(Χανιώτικα νέα - 31/7/2014)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/icho-apo-tin-archi-tou-simpantos/

Γιάννης Φίλης: Εχουμε ανάγκη το παρελθόν

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ομιλία του καθηγητή Γιάννη Φίλη στην εκδήλωση παρουσίασης του τόμου: «Κρήτη-Ελλάδα 1913-2013: 100 Χρόνια Ένωση», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 28 Ιουλίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Ο τόμος κυκλοφόρησε με πρωτοβουλία της εφημερίδας: «Χανιώτικα νέα» και του Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». 
Το αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα των "Χανιώτικων νέων": http://www.haniotika-nea.gr/echoume-anagki-parelthon/

Γράφουμε ιστορία κυρίως για να προσδιορίσουμε τη θέση μας στον κόσμο, όχι για να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, σύμφωνα με το γνωστό κλισέ, γιατί κάπου πέντε χιλιάδες χρόνια ιστορίας λίγο έχουν συμβάλει στην κατάργηση της βίας. Τα πιο πρόσφατα γεγονότα στη Γιουγκοσλαβία, τη Μ. Ανατολή, την Αφρική και την Ουκρανία δείχνουν ότι συνεχίζουμε να διαπράττουμε τα ίδια λάθη, αν με αυτή τη λέξη εννοούμε τη μεγάλης έντασης και κλίμακας βία. Πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε 60 εκατομμύρια νεκρούς με πρωταγωνιστές τα πιο πολιτισμένα έθνη του πλανήτη: τη Γερμανία, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τις δύο ανερχόμενες υπερδυνάμεις ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση, μεταξύ άλλων.
Η βία έχει πολύπλοκη δυναμική και πολύπλοκα αίτια και η αναγωγή τους μόνο στην ιστορική μνήμη είναι απλοϊκή. Η άνοδος της οργανωμένης κοινωνίας στην πραγματικότητα συνέβαλε στην κατακόρυφη πτώση της βίας. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε το 2.5% του παγκόσμιου πληθυσμού νεκρό. Αντίθετα στις φυλές όπου κυριαρχούσαν οι κυνηγοί-συλλέκτες οι νεκροί στις διαμάχες τους ανέρχονταν γύρω στο 10% του συνολικού πληθυσμού. Η ανθρώπινη κοινωνία δύσκολα απλοποιείται.
Γράφουμε ιστορία για να ξέρουμε την προέλευσή μας και την πορεία μας, για να έχουμε σημείο αναφοράς στη συλλογική μνήμη του κόσμου. Οι άνθρωποι που χάνουν τη μνήμη τους από κάποια νόσο ή κάποιο ατύχημα μετατρέπονται σε μωρά. Δεν αναγνωρίζουν πλήρως το περιβάλλον τους, τους γύρω τους, και τη χρήση των πραγμάτων και εξαρτώνται πλήρως από τους άλλους για να επιβιώσουν. Δεν είναι οι άνθρωποι που κάποτε ξέραμε. Χωρίς μνήμη δεν υπάρχει επιβίωση και δεν υπάρχει επιστήμη και τέχνη, γιατί επιστήμη και τέχνη είναι δημιουργία και η δημιουργία είναι μνήμη που συνδέει εκείνα που επιφανειακά μοιάζουν ασύνδετα.
Παρόμοια ένα έθνος χωρίς ιστορία δεν έχει μνήμη και άρα δεν είναι έθνος. Η ιστορία είναι η βασικότερη αναγκαία συνθήκη ύπαρξης των εθνών. Ταυτόχρονα δεν είναι κάποιο τέλειο κείμενο που δεν επιδέχεται αλλαγές και αναθεωρήσεις. Η προσωπική ιστορία του καθένα από μας είναι μια συρραφή από αναμνήσεις, αυταπάτες, ωραιοποιήσεις, αφηγήσεις των γνωστών μας, φωτογραφίες, κείμενα, έγγραφα, αντικείμενα και άλλα· όμως κυρίως είναι αυτό που εμείς επιθυμούμε να παρουσιάζουμε ως τον εαυτό μας. Κάπως έτσι είναι και η εθνική ιστορία. Οι ρίζες της φτάνουν ως το συλλογικό υποσυνείδητο. Κανένας λαός δεν θέλει να παρουσιάζεται στην ιστορία υποδεέστερος των άλλων, βίαιος, άδικος, νωθρός. Με τη συνεχή επανάληψη μιας αφήγησης έρχεται η εξοικείωση και μετά η πεποίθηση ότι αυτή η αφήγηση είναι μονοσήμαντα αληθής. Ο,τιδήποτε άλλο θεωρείται ψευδές και επιβλαβές.
Αυτή η διαπίστωση έχει εξελικτική ερμηνεία συνυφασμένη με την επιβίωση. Η εξοικείωση με το περιβάλλον συντελεί στην αναγνώριση των ασφαλών ή επικίνδυνων καταστάσεων, όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τα άλλα είδη. Έτσι δημιουργούνται δεσμοί με το υλικό και έμβιο περιβάλλον. Στους ανθρώπους αυτοί οι δεσμοί οδηγούν στη δημιουργία ομάδων, φυλών και εθνών που τα δένουν κοινοί μύθοι και κοινή ιστορία.
Θυμάμαι πόσο έντονα μου είχε εντυπωθεί στο δημοτικό σχολείο από τους δασκάλους ο μύθος ότι οι Έλληνες είμαστε ανώτερος λαός ο οποίος ποτέ δεν έκανε κατακτητικούς πολέμους και όταν έκανε πολέμους, τον καθοδηγούσε ο Θεός. Δεν είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς παρόμοιους μύθους σε άλλα έθνη. Ακόμη και στο Μουντιάλ, για πολλούς, τα αποτελέσματα των αγώνων είναι συνέπεια θείας παρέμβασης. Οι συνέπειες τέτοιων μύθων μπορεί να είναι αθώες αλλά και τραγικές αν εξελιχθούν σε έμμονες ιδέες στα μυαλά ηγετών όπως ο George W. Bush ή οι ακραίοι Ισλαμιστές.
Η ιστορία που έμαθα στο σχολείο συνίστατο κυρίως από ημερομηνίες μαχών, νεκρούς και κατορθώματα σπουδαίων στρατηγών. Η ιστορία όμως είναι κάτι περισσότερο, είναι το δράμα της καθημερινότητας, ατομικό ή συλλογικό. Αυτό το δράμα παρουσιάζει ο τόμος με τίτλο «Κρήτη-Ελλάδα 1913-2013: 100 Χρόνια Ένωση» που εξέδωσαν από κοινού η εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» με την πρωτοβουλία του ιδρυτή της Γιάννη Γαρεδάκη και το «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών ‘Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» υπό τη διεύθυνση του Νίκου Παπαδάκη. Τα θέματά του καλύπτουν την ιστορία με τη στενή έννοια, την κοινωνία, τον πολιτισμό, την οικονομία και την εκπαίδευση. Ο τόμος συνίσταται από 33 άρθρα γραμμένα από διαφορετικούς συγγραφείς και φωτογραφικό υλικό και αναπαραστάσεις από λιθογραφίες και ιστορικά αρχεία. Θα ήταν πληρέστερος αν κάλυπτε και το περιβάλλον, γιατί η Κρήτη είναι σε μεγάλο βαθμό το ιδιάζον περιβάλλον της που απειλείται κατά 50% περίπου από την ερημοποίηση, μεταξύ άλλων.
Η ιστορική αναδρομή ξεκινάει από την αρχή σχεδόν του πολιτισμού πριν από εννέα χιλιάδες χρόνια και φθάνει ως τα κρίσιμα γεγονότα του 20ου αιώνα που οδήγησαν στην Ένωση, και τη γερμανική κατοχή. Εδώ συναντάμε τον Νεολιθικό και τον Μινωικό Πολιτισμό, τις εισβολές των Αχαιών και των Δωριέων, τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή Περίοδο, την ενετική, την αιγυπτιακή και την οθωμανική κυριαρχία, τα δραματικά γεγονότα πριν την ένωση, τη σημαντικότερη στιγμή της νεότερης ιστορίας την ένωση, τη μετέπειτα ιστορία. Στη συνέχεια προχωρεί μέχρι τις μέρες μας προβάλλοντας την κοινωνία, τον πολιτισμό και την τέχνη, και την οικονομία του νησιού, εκθέτοντας την κυριαρχική θέση της ιστορίας της Κρήτης στην ιστορία της Ελλάδας. Ο τόμος κλείνει με συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Συναντάει κανείς τους ήρωες της Κρήτης, τον Δασκαλογιάννη, τον Ηγούμενο Γαβριήλ, τον Κονδυλάκη, τον Καζαντζάκη, και τον Βενιζέλο, ανάμεσα σε τόσους άλλους. Είναι εκπληκτικό το εύρος και το βάθος της ιστορίας αυτού του νησιού σε παγκόσμια κλίμακα, ίσως μοναδικό.
Ο Κρητικός έχει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους Έλληνες της υπόλοιπης Ελλάδας. Η στρατηγική θέση του νησιού του τον έφερε αντιμέτωπο με πολλούς κατακτητές. Η γεωγραφία του νησιού, ποικιλόμορφη και σκληρή, τον έκανε ανεξάρτητο, ολιγαρκή και ανθεκτικό, υπερήφανο και γενναίο στον εχθρό, γενναιόδωρο και φιλόξενο στους φίλους, και φιλελεύθερο πολιτικά κόντρα στους δικτάτορες και τους βασιλείς.
Όταν το 1941 οι Γερμανοί προήλαυναν σε όλη την Ελλάδα, ο πληθυσμός είχε παραλύσει από τον φόβο. Σε κάποια χωριά της Πελοποννήσου οι χωριάτες από δουλοπρέπεια έραιναν με άνθη τους εισβολείς. Στην Κρήτη οι Γερμανοί ανέμεναν θερμή υποδοχή από τους κατοίκους. Και πράγματι η υποδοχή ήταν θερμή. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, ακόμη και σκληροτράχηλοι παπάδες και καλόγεροι αντιστάθηκαν με κάθε μέσο, με κάθε αρχαίο όπλο στη διάθεσή τους, αλλά κυρίως με την υπερήφανη ψυχή τους. Τόσο πολύ εθίγη η τευτονική ευαισθησία και η αίσθηση τάξης των Γερμανών επειδή δεν τους πολεμούσε μόνο τακτικός στρατός που αμέσως επιδόθηκαν σε μαζικές εκτελέσεις πολιτών. Μέχρι το τέλος του πολέμου ο αριθμός των εκτελεσθέντων αμάχων στην Κρήτη, σύμφωνα με τα γερμανικά αρχεία που διακρίνονταν για τη μαθηματική τους συνέπεια, έφτασε τους 4500, οι περισσότεροι χωρίς την πολυτέλεια της δίκης.
Οι συνθήκες έχουν πλέον αλλάξει στον 21ο αιώνα. Ο Κρητικός ενίοτε κυκλοφορεί με τα 4×4 στα βουνά και στις πόλεις, οπλοφορεί παράνομα, δεν σέβεται τον νόμο, καταλαμβάνει δημόσια γη και χτίζει παράνομα, είναι αντιφατικός. Όμως παραμένει στο βάθος αυτός που ήταν. Ο Κρητικός αισθάνεται βαθιά τις ρίζες του σε τούτο το νησί ακόμη και όταν είναι δεύτερης και τρίτης γενεάς Αυστραλός ή Αμερικανός. Δεν έχω ιδεί σε άλλα μέρη της Ελλάδας τέτοια τήρηση των εθίμων. Έχουν αλλάξει, αλλά ακόμη οι άνθρωποι εδώ χορεύουν και τραγουδούν όπως οι πρόγονοί τους· παραμένουν ανεξάρτητοι, αλλά όταν τους πλησιάσεις είναι γενναιόδωροι· είναι υπερήφανοι και δύσκολοι, αλλά στο βάθος κρύβουν κάτι γνήσιο. Έχουν αλλάξει, αλλά παραμένουν υπερήφανοι και αλτρουιστές για το νησί τους και την ιστορία του. Όταν ο Νίκος Παπαδάκης πρότεινε στον Γιάννη Γαρεδάκη να πραγματοποιήσουν την έκδοση του τόμου που παρουσιάζουμε, ο Γιάννης δεν δίστασε, παρά την οικονομική κρίση, να προχωρήσει χωρίς ενδοιασμό. Τον καλούσε ο τόπος του.
Καμιά συλλογική δομή δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς τους μύθους εκείνους που δένουν τους ανθρώπους συναισθηματικά. Όταν οι μύθοι είναι σαθροί οι συλλογικές δομές καταρρέουν. Το βλέπουμε αυτό καθημερινά σε πολιτικά κόμματα που φθίνουν κάτω από το βάρος της πραγματικότητας που απέχει πολύ από αυτό που διατείνονται ότι πρεσβεύουν. Το βλέπουμε στις επαναστάσεις και στα κινήματα που στηρίζονται σε φαντασιώσεις ανισόρροπων ατόμων. Όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις, όλα τα ακραία θρησκευτικά κινήματα, όλες οι δικτατορίες μακροχρονίως γίνονται σκόνη στον άνεμο.
Οι περισσότεροι από μας έχουμε ανάγκη να βγάλουμε νόημα από τη ζωή μας και να βρούμε μια αφήγηση που να δίνει νόημα στο σύντομο πέρασμά μας από τη γη. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε τα μικρά και μεγάλα γεγονότα της καθημερινότητας που θα τα κάνουμε ιστορίες και θα τα διαμορφώσουμε έτσι ώστε το παρελθόν να έχει συνέχεια με το παρόν και η ζωή μας να έχει συνέχεια με τους προγόνους και τους απογόνους. Ο κοινός παρονομαστής των αφηγήσεών μας είναι κάποια ισορροπία, κάποια ευτυχία.
Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι χαμογελούν περισσότερο, δεν θυμώνουν, διαλέγονται, και εστιάζουν τις επιθυμίες τους στις ανθρώπινες σχέσεις και στην ειρήνη με το περιβάλλον αντί για υλικά παιχνίδια που ξεχνιούνται σε ελάχιστο χρόνο. Έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι πολιτικοί μας σήμερα είναι δυστυχείς άνθρωποι. Είναι τόσο συχνά θυμωμένοι που η ιστορία που γράφουν αντανακλά αυτή τη δυστυχία. Η αφήγηση της πολιτικής στην Ελλάδα στον 21ο αιώνα έχει πάρει στραβό δρόμο. Έχει γίνει επάγγελμα με έντονο αταβισμό προς την κληρονομική διαδοχή. Στην πραγματικότητα η πολιτική έχει εξελιχθεί σε μέσο προς την εξουσία και η εξουσία αυτοσκοπός. Ενίοτε οι άνθρωποι της εξουσίας υιοθετούν αντί για τον πολιτικό λόγο τις ύβρεις, τις κραυγές και τα ρηχά ευφυολογήματα για ν’ αποφεύγουν το ουσιαστικό ζήτημα, την πολιτική. Έχουν χαθεί οι καλοί τρόποι συμπεριφοράς και η παλιά τέχνη της δημόσιας συζήτησης.
Η ιστορία έχει πολλά μαθήματα για όποιον έχει την περιέργεια. Όταν κανείς παίζει ένα τυχαίο παιχνίδι λίγες φορές με μικρή πιθανότητα επιτυχίας, αν είναι τυχερός, θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στις πρώτες δοκιμές, ακριβώς επειδή έπαιξε το παιχνίδι λίγες φορές. Κάποιος που θα ρίξει ένα νόμισμα δύο φορές και στοιχηματίζει στο εξαγόμενο «δύο κορώνες» έχει μακροχρονίως συχνότητα επιτυχίας 25%, αλλά βραχυχρονίως μπορεί να φέρει δύο κορώνες με την πρώτη δοκιμή. Ένας ηγέτης μπορεί ν’ ακολουθήσει μια στρατηγική υψηλού κινδύνου και να πετύχει. Τότε όλοι τον επαινούν και τον θαυμάζουν για τη διορατικότητα και τη μεγαλοφυία του που δεν ήταν τίποτα περισσότερο από τύχη. Ένας θείος μου, επίλαρχος του ιππικού και αριστούχος της Σχολής Ευελπίδων, το 1920 στη Μ. Ασία διέταξε επέλαση σε λοφώδες πεδίο για να διασώσει ένα περικυκλωμένο από τους Τούρκους σύνταγμα πεζικού. Η επέλαση του ιππικού σε λόφο απαγορευόταν ρητά λόγω του ακατάλληλου του εδάφους. Ο θείος μου, άνθρωπος παράτολμος και ακραία αυταρχικός, έσωσε το σύνταγμα, δέχτηκε μια ριπή από έξι σφαίρες στον μηρό, παρασημοφορήθηκε και ταυτόχρονα τιμωρήθηκε με φυλάκιση για την παράβαση διαταγής. Αν έχανε τη μάχη θα τον εκτελούσαν επί τόπου. Όλοι μιλούσαν για τη στρατιωτική του μεγαλοφυία αλλά κανείς για την καλή του τύχη.
Πολλοί παράλογοι ηγέτες περνούν στην ιστορία ως μεγάλοι και πρωτοπόροι για πράγματα που προέβλεπαν πολύ μπροστά από την εποχή τους. Στην πραγματικότητα είχαν ρίξει μια ζαριά στο καζίνο της ιστορίας και είχαν κερδίσει, έστω και αν και οι ίδιοι είχαν πιστέψει τον θελκτικό μύθο της μεγαλοσύνης τους, αγνοώντας τις ιδιοτροπίες των πιθανοτήτων και την πραγματικότητα της μετριότητάς τους. Πόσοι άλλοι ηγέτες έμειναν στο περιθώριο επειδή στάθηκαν άτυχοι και οι πιθανότητες δεν τους ευνόησαν.
Κανείς όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζει τη σημασία των πραγματικά μεγάλων ηγετών. Αν στις αρχές του 20ου αιώνα δεν βρισκόταν στο προσκήνιο ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η χώρα οδηγείτο από τους βασιλείς, φοβάμαι ότι η Ελλάδα θα ήταν η μισή στο μέγεθος – μια ασήμαντη γεωγραφική υποσημείωση. Ο Βενιζέλος ουσιαστικά ολοκλήρωσε το έργο των επαναστατών του 19ου αιώνα με τον καλύτερο τρόπο. Οι βασιλείς έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το ακυρώσουν. Τα περισσότερα ρίσκα που πήρε βγήκαν με το μέρος του γιατί εξ αρχής ήταν με το μέρος του και το γνώριζε. Εκείνο που τον ξεχώριζε από τους άλλους ήταν ότι συνδύαζε τη λογική, τη γνώση, και τον πατριωτισμό με τον καλύτερο τρόπο. Τα ρίσκα που πήρε δικαιολογούνται όχι μόνο εκ των υστέρων αλλά και εκ των προτέρων. Έπαιξε ελάχιστα με τις μικρές πιθανότητες. Ο Βενιζέλος ήταν ένας σπάνιος πολιτικός που η Ελλάδα ευτύχισε να έχει επί κεφαλής σε μια από τις πιο κρίσιμες εποχές της σύγχρονης ιστορίας της, όπως ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης ήταν δυο σπάνιοι στρατηγοί της επανάστασης που η χώρα ευτύχισε να έχει έναν αιώνα πριν.
Η Κρήτη από το 1913 είναι επίσημα ελληνική όπως ουσιαστικά ήταν ανέκαθεν. Ο ρόλος της πάντα κυρίαρχος στα δρώμενα της χώρας. Ο τόμος που παρουσιάζουμε απόψε δίνει μια άποψη της ιστορίας του νησιού γραμμένη από διαφορετικούς συγγραφείς με διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ενός νησιού που ο λαός του ξέρει να τραγουδάει, να χορεύει, ν’ απολαμβάνει τη ζωή, να παρανομεί, να περιγελάει την τάξη, να καυχιέται, να δημιουργεί, να κερδίζει και να χάνει, αλλά να μην υποκύπτει.
Θυμάμαι όταν πριν από χρόνια συνάντησα τον ήρωα της Αντίστασης και γεννημένο ραψωδό, τον Γιώργη Ψυχουντάκη. Τον είχα ρωτήσει αν είχε ποτέ του φοβηθεί στις τόσες φορές που μετέφερε μηνύματα και υλικά της Αντίστασης κάτω από τη μύτη των Γερμανών. «Όχι,» μου είπε σχεδόν αδιάφορα. «Είχα πάντα το μπερετάκι μου στην τσέπη γεμάτο,» και μου έδειξε ένα πιστόλι που κρεμόταν στον γυμνό τοίχο. Ο Γιώργης μετά τον πόλεμο βρήκε δουλειά ως φύλακας στο Γερμανικό Νεκροταφείο του Μάλεμε. Είχα την αίσθηση ότι ο Γιώργης Ψυχουντάκης φύλαγε την ιστορική μνήμη με το ίδιο ειρωνικό χαμόγελο του Κρητικού που αδιαφορεί για όλες τις καθώς πρέπει συμβάσεις, ακόμη και τον θάνατο.
Έχουμε ανάγκη το παρελθόν και το βιβλίο του Γιάννη Γαρεδάκη και του Νίκου Παπαδάκη αφηγείται ιστορίες που μας δένουν με τα βάθη των αιώνων και φτάνουν ως σήμερα. Μας λένε με τον τρόπο τους ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε. Μας μιλάνε γι’ αυτό το μοναδικό νησί. Ας τις ακούσουμε.

Γιάννης Α. Φίλης

(Αναδημοσίευση από http://www.haniotika-nea.gr/echoume-anagki-parelthon/)

Ξεκίνησε να εκπέμπει ψηφιακά το κανάλι της Βουλής στα Χανιά

Ξεκίνησε χθες στα Χανιά η ψηφιακή αναμετάδοση του καναλιού της Βουλής. Ο σταθμός εκπέμπει ψηφιακά από τον δίαυλο 24 της ΝΕΡΙΤ από τη Μαλάξα. Από το ίδιο ψηφιακό μπουκέτο και τον δίαυλο 24 εκπέμπουν τα κανάλια ΝΕΡΙΤ, NΕΡΙΤ SPORTS, ΝΕΡΙΤ HD και τρία ραδιοφωνικά προγράμματα της ΝΕΡΙΤ: Το Πρώτο, ο Kosmos και το Τρίτο. Προς το παρόν διατηρείται και η αναλογική αναμετάδοση του Καναλιού της Βουλής από τον δίαυλο 41 που αναμένεται άμεσα να διακοπεί.
Link: http://www.haniotika-nea.gr/xekinise-na-ekpempi-psifiaka-ke-kanali-tis-voulis-sta-chania/

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Ομιλία Δημήτρη Νανόπουλου και πειράματα φυσικής στα Χανιά

Πειράματα φυσικής με ελεύθερη είσοδο για μικρούς και μεγάλους θα γίνουν την Παρασκευή 1 Αυγούστου στις 10 το πρωί στο Νεώριο του Μόρο ενώ στις 9 το βράδυ θα μιλήσει ο διακεκριμένος καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος, ο οποίος είναι εθνικός εκπροσώπος της Ελλάδας στο CERN, με θέμα: «Ηχώ από την Αρχή του Σύμπαντος”.
Μάλιστα, η ομιλία του κ. Νανόπουλου οργανώνεται στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου «New Frontiers in Physics» που πραγματοποιείται από τις 26 Ιουλίου έως τις 6 Αυγούστου στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι.
Με ανακοίνωσή τους ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων και o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικής Φυσικής (CERN) προσκαλούν το κοινό την Παρασκευή 1 Αυγούστου στις 9 μ.μ. στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανιών στο Νεώριο Μόρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η π μιλία του καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλου (CERN, Πανεπιστημίου Texas A&M) με θέμα: «Ηχώ από την Αρχή του Σύμπαντος”.
Η ομιλία αναμένεται να απαντήσε σε ερωτήματα όπως:
Πώς φτιάχτηκε το Σύμπαν; Πώς εξελίχθηκε; Ποιός ο ρόλος μας μέσα σε αυτό;
Θα προηγηθούν στις 10 το πρωί της Παρασκευής στο Νεώριο Μόρο πειράματα φυσικής από επιστήμονες του CERN, του Εθνικού και Καποδιστριακου Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Link: http://www.haniotika-nea.gr/omilia-nanopoulou-ke-piramata-fisikis-sta-chania/

Πειράματα Φυσικής με επιστήμονες του CERN στα Χανιά

Πειράματα Φυσικής από επιστήμονες του CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικής Φυσικής), του Εθνικού και Καποδιστριακου Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου Κρήτης θα γίνουν στον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Χανίων (Νεώριο Μόρο)!
Η εκδήλωση που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Αυγούστου στις 10 το πρωί.
Σε σχετική ανακοίνωσή του ο Ιστιοπλοϊκός όμιλος Χανίων προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει «στα απλα πειράματα Φυσικής που θα γίνουν απο διακεκριμένους επιστημονες του CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικής Φυσικής), του Εθνικού και Καποδιστριακου Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου Κρήτης» και προσθέτει: «Μοναδική προϋπόθεση να είστε απο 9 εως 99 ετων».
Ως προς το χαρακτήρα και το νόημα των πειραμάτων, επισημαίνει:
«Τι είναι η σκοτεινή ύλη, τι συνεβη στην αντι-υλη, τί μας λένε τα νετρίνα; Οι μοριακοί φυσικοί μελετούν την ύλη την ενέργεια τον χώρο και τον χρόνο.
Ανακαλύψτε τον επιστήμονα μέσα σας! Δοκιμάστείτε σε διαφορες δραστηριότητες που αναπαριστούν τον τρόπο με τον οποιο οι επιστήμονες εξερευνούν την φύση.
Επεξεργαστείτε αληθινά δεδομένα που έχουν συλεχθεί απο το πείραμα ATLAS στον μεγαλύτερο επιταχυντή προτονίων του κόσμου, τον LHC (μεγάλο επιταχυντή αδρονίω) στο CERN , Γενέβη, Ελβετία. Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στην βραβευμένη με Νόμπελ ανακάλυψη του μποζονίου Ηiggs.
Δείτε πως διαφορετικά σωματίδια αλληλεπιδρουν σε έναν άλλο ανιχνευτή του CERN, τον CMS. Μελετηστε τις διατάξεις που δημιουργούν τα σωματίδια αναγνωρίζοντας τις υπογραφες Higgs. Δείτε τις διατάξεις των W+ και W- μποζονιων. Τις παράγει ο LHC στους ίδιους αριθμούς;
Εχουμε παζλ, αντικείμενα κρυμμένα σε πηλό, ατσάλινους βολους που συγκρούονται σε τροχειες και μια πρόκληση για όλους ωστε να βοηθήσουν να μετρηθεί το μέγεθος ενός στόχου χωρις να χρησιμοποιηθεί χάρακας.
Οποιοσδήποτε απο 9 ως 99 χρονών μπορεί να διασκεδάσει εξερευνώντας αυτες τις δραστηριότητες».
Σημειώνεται ότι η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη.
Link: http://www.haniotika-nea.gr/piramata-fisikis-apo-epistimones-tou-cern-sta-chania/

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

"Κοινωνικό Φροντιστήριο" για τρίτη χρονιά στα Χανιά

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Τρίτη χρονιά θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά το «Κοινωνικό Φροντιστήριο» με δωρεάν μαθήματα σε μαθητές άπορων οικογενειών. Οι εγγραφές στο «Κοινωνικό Φροντιστήριο» ξεκινούν σήμερα, Τρίτη.
Το «Κοινωνικό Φροντιστήριο» πραγματοποιείται από τον Δήμο Χανίων σε συνεργασία με την Ενωση Ιδιοκτητών Καθηγητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων και έχει ως σκοπό τη μαθησιακή υποστήριξη αδύναμων μαθητών, που αντιμετωπίζουν κοινωνικο - οικονομικά προβλήματα.
«Για τρίτη συνεχή χρονιά προχωρούμε στη λειτουργία του "Κοινωνικού Φροντιστηρίου", μιας κοινωνικής δράσης, που και κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς δώσαμε τη δυνατότητα σε δεκάδες μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποστηριχθούν μαθησιακά από φροντιστήρια της πόλης μας» τονίζει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης, έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χανίων και Ενωσης Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων.
Ο κ. Σκουλάκης πρόσθεσε ότι με τον θεσμό του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» δίνεται ανάσα στις οικογένειες των μαθητών, «καθώς αφαιρείται μία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση».
Οπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου Χανίων, από την πλευρά της η αρμόδια αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων, Χρυσούλα Χατζηδάκη, ευχαρίστησε τόσο τον πρόεδρο της Ενωσης Ιδιοκτητών Καθηγητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων, Γεώργιο Καμπουράκη, για τη συνεργασία όσο και την αντιπρόεδρο, κ. Βουράκη, για τον από κοινού σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος τα τρία τελευταία χρόνια.
Οπως επισημαίνει η κ. Χατζηδάκη πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρωτοπόρο πανελλαδικά και με μεγάλη ωφέλεια για την τοπική κοινωνία, αφού η ανταπόκριση ήταν μεγάλη.
Η ίδια συμπληρώνει ότι «η εμπιστοσύνη στον Δήμο Χανίων και στον Σύλλογο για την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατική επιλογή των ωφελουμένων μάς δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τη λειτουργία του "Κοινωνικού Φροντιστηρίου"».
Ευχαριστίες απευθύνονται στις ακόλουθες φροντιστηριακές μονάδες:
1. Διάκριση: Σ. Γαρνέλης, Β. Ξέρας, Γ. Πετρακάκης
2. Διαλεκτική: Σ. Αλιγιζάκη
3. Διδακτήριο: Ν. Καλφάκης
4. Εξέλιξη: Ε. Ακρωτηριανάκη
5. Θεσμός: Γ. Δασκαλάκης, Γ. Θεοδωράκης, Μ. Μπουζουνιεράκης, Γ. Μαρκογιαννάκης, Κ. Νικηφοράκη
6. Κλασικόν: Σ. Δρακάκη
7. Μεθοδικό: Γ. Καρμπαδάκης, Γ. Σινάνης, Σ. Χατζημαρινάκης
8. Παλλάδιον: Ρ. Βουράκη
9. Πρόοδος: Γ. Καμπουράκης
10. Στόχος: Μ. Καλογεράκης».
Ο πρόεδρος της Ενωσης Ιδιοκτητών Καθηγητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων, Γεώργιος Καμπουράκης, και η αντιπρόεδρος, Ρούλα Βουράκη, σε δήλωσή τους τονίζουν ότι «τα μέλη της Ενωσης Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μ.Ε. Νομού Χανίων, έχοντας επίγνωση των δυσχερειών που επιφέρει η οικονομική κρίση στην κοινωνία και με σταθερό το αίτημα για περισσότερη παιδεία ως κριτήριο ποιότητας πολιτισμού, συμμετέχουμε με την απαραίτητη ηθικοπαιδαγωγική ευαισθησία για 3η συνεχόμενη χρονιά εθελοντικά στο θεσμό του "Κοινωνικού Φροντιστηρίου"».

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

* Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερομένου.
* Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή άδεια παραμονής.
* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
* Εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους, αντίγραφο Ε1 δήλωσης του προηγούμενου έτους, ενώ απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους εάν είναι διαζευγμένοι (το διαζύγιο) και εάν είναι σε διάσταση ένορκη βεβαίωση απ' το Ειρηνοδικείο.
* Γνωμάτευση από το δημόσιο φορέα - νοσοκομείο ή απόκομμα καταβολής όπου αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας.
* Φωτοτυπία κάρτας από τον ΟΑΕΔ για κάθε μέλος της οικογένειας που δεν εργάζεται.
Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 1η Αυγούστου 2014, κατά τις εργάσιμες ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2821341696, 2821341691, 2821341689 στο Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (ισόγειο Δημοτικού Καταστήματος).
(Ελευθεροτυπία - 29/7/2014)

"Αφαντος" παρά τις παγίδες ο κροκόδειλος στο Ρέθυμνο

“Αφαντος” παραμένει ο κροκόδειλος του Ρεθύμνου, παρά τις παγίδες που έχουν στηθεί από τις 11 Ιουλίου στη λίμνη του φράγματος Ποταμών.
Ωστόσο, η “απουσία” του κροκόδειλου δεν φαίνεται να προβληματίζει τόσο τους επιστήμονες, αφού δεν έχει συμπληρωθεί ούτε μήνας από την ημέρα που στήθηκαν οι παγίδες.
Οταν συμπληρωθεί διάστημα πάνω από μήνα και αν μέχρι τότε δεν έχει πέσει στη… παγίδα το ερπετό, θα συζητηθούν αλλοι τρόποι με τους οποίους θεωρείται σίγουρο ότι θα πιαστεί ο κροκόδειλος.
Οπως μας λέει ο ερπετολόγος – ερευνητής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πέτρος Λυμπεράκης, την τελευταία φορά που έγινε συζήτηση για το θέμα αυτό, αποφασίστηκε ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια να πιαστεί ο κροκόδειλος στις παγίδες και αν αυτό δεν επιτευχθεί σε διάστημα είκοσι ημερών θα δοκιμαστεί μια άλλη μέθοδος, πιθανώς με βάρκα και φακό τη νύχτα.
Ο κ. Λυμπεράκης για το γεγονός ότι μέχρι τώρα το ζώο παραμένει άφαντο, επεσήμανε ότι «και έναν απλό κυνηγό να ρωτήσεις θα σου πει ότι δεν βάζεις σήμερα την παγίδα και πιάνεται την άλλη ημέρα το πρωί το ζώο. Δεν είναι περίεργο το ότι δεν έχει πιαστεί ακόμα».
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το γεγονός πως στη λίμνη συγκεντρώνεται κόσμος για να δει τον κροκόδειλο, δυσκολεύει την προσπάθεια να πιαστεί στις παγίδες που έχουν στηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι έχουν τοποθετηθεί δύο μεγάλες παγίδες σε δύο διαφορετικά σημεία της λίμνης, που είναι καμουφλαρισμένες και περιέχουν δόλωμα, με την ελπίδα ότι ο κροκόδειλος θα καταλήξει σε αυτές.
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 29/7/2014)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/afantos-o-krokodilos-sto-rethimno/

Φόροι, φόροι, φόροι...

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Οποιος νόμιζε πως θα έπαιρνε ανάσα πληρώνοντας την πρώτη δόση της Εφορίας μέχρι τις 31 Ιουλίου που έληγε η προθεσμία, μάλλον ξεγελάστηκε. Τώρα, έφτασε η ώρα του νέου φόρου ακινήτων που αντικαθιστά το «χαράτσι», το οποίο πληρώναμε με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Χθες, στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) ανακοίνωσε ότι «η ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) στην εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 θα ξεκινήσει σταδιακά από την 1η Αυγούστου».
Αυτό σημαίνει ότι από την Παρασκευή, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει, με τους κωδικούς πρόσβασης στο taxis, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα (www.gsis.gr) ώστε να μπορέσουν να βρουν την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ με την οποία και θα πάνε να πληρώσουν στην τράπεζα την πρώτη από τις πέντε δόσεις του φόρου μέχρι και το τέλος Αυγούστου.
Το πού θα βρουν τα χρήματα οι φορολογούμενοι, που ήδη έχουν ξεζουμιστεί, φαίνεται πως δεν απασχολεί τους υπευθύνους της οικονομικής πολιτικής.
Τώρα, η πραγματική οικονομία παραμένει σε ύφεση διότι, πολύ απλά, οι μισθοί δεν φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη!
Η προς τα κάτω αναθεώρηση των φόρων αλλά και των τιμών αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
Οσο αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι επί της οικονομικής πολιτικής υπεύθυνοι τόσο η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας θα παραμένει σαν ένα καζάνι που βράζει έτοιμο να εκραγεί.
Οτιδήποτε άλλο κι αν λένε αυτοί που αποφασίζουν την οικονομική πολιτική, ερήμην της κοινωνίας, θα είναι λόγια του αέρα.
Δυστυχώς, η πραγματικότητα απέχει από τα μεγάλα λόγια. Και είναι σκληρή. Πολύ σκληρή...
(Χανιώτικα νέα - Ελευθεροτυπία - 29/7/2014)

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Το βασίλειο του κιτρινισμού

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Η «ανθρωποφαγία» και ο «κανιβαλισμός» μέσα από κάποια ΜΜΕ, το Διαδίκτυο, αλλά και τμήματα της κοινωνίας, δεν έχει τέλος. Αντίθετα, ευνοείται μέσα από τη σημερινή οικονομική συγκυρία στη χώρα και στην ίδια την κοινωνία.
Γιατί πάντα πρέπει κάποιος άλλος να φταίει για τα σημερινά δεινά. Και πολλά διαδικτυακά ενημερωτικά «κανάλια» δεν χάνουν ευκαιρία να υπερβάλλουν σε ό,τι «πουλάει» ως είδηση. Ειδικά, αν αφορά την οικογένεια κάποιου γνωστού προσώπου.
Θύμα αυτής της νοοτροπίας- αντίληψης έπεσε αυτήν τη φορά ένα κορίτσι 22 ετών. Μια νέα κοπέλα που βρέθηκε, στη Μυτιλήνη, έπειτα από έλεγχο του Λιμενικού, να έχει πάνω της λίγη κάνναβη. Μόνο που αυτή η κοπέλα ήταν κόρη γνωστού δημοσιογράφου-τηλεπαρουσιαστή ειδήσεων.
Ετσι, αυτή η είδηση, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν ούτε καν μονόστηλο -πιθανώς αρκετά ΜΜΕ να την αγνοούσαν εντελώς-, ξαφνικά βρέθηκε να «παίζει» σε πολλούς ιστότοπους, με φωτογραφίες και ονόματα.
Τα προσωπικά δεδομένα πήγαν, φυσικά, περίπατο. Επειδή το 22άχρονο αυτό παιδί ήταν η κόρη κάποιου. Για να ικανοποιηθεί το οργισμένο, πλην κουτσομπολίστικο, κοινό. Και για να οδηγηθούν για ακόμα μία φορά η δημοσιογραφία και η ενημέρωση στα... τάρταρα.
Θα πει κανείς: τι θα έκανε ο πατέρας της 22άχρονης αν τύχαινε να παρουσιάσει ένα ανάλογο θέμα, με το παιδί άλλης γνωστής προσωπικότητας; Πώς θα αντιδρούσε;
Προσωπικά, δεν γνωρίζω. Ούτε είναι αυτό το θέμα μας εν προκειμένω.
Η ουσία είναι ότι με ευκολία οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης καταδικάζουν, πριν αποφανθούν τα αρμόδια δικαστήρια, νέους ανθρώπους. Χωρίς την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων δεοντολογίας. Χωρίς το σεβασμό που πρέπει να μας διέπει προς κάθε πολίτη και -προπαντός- προς κάθε νέο. Και ενίοτε, όπως τώρα, στιγματίζουν νέους ανθρώπους για αδικήματα που δεν θα έπρεπε να είναι αδικήματα, όπως σωστά έγραψε ο κ. Θανάσης Καρτερός για το ίδιο θέμα στην εφημερίδα της Αριστεράς: «Η Αυγή» (http://www.avgi.gr/article/3484623/to-koritsi-me-tous-mpafous). Αντιγράφω και προσυπογράφω: «Τι να πεις; Μαύροι διώκτες, κίτρινοι δημοσιογράφοι, γκρίζοι ρουφιάνοι. Το πιο καθαρό πρόσωπο σ' αυτήν την ιστορία είναι τελικώς το κορίτσι με τους μπάφους...».
(Ελευθεροτυπία - 28/7/2014)
Link: http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=441040

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Μια ζωή σε δύο τρόχους! Μια νοσταλγική αναδρομή στους πρώτους "μηχανόβιους" των Χανίων

Μια νοσταλγική αναδρομή στους πρώτους μηχανόβιους των Χανίων δημοσιεύτηκε το Σάββατο 26 Ιουλίου στις "Διαδρομές" των "Χανιώτικων νέων". Μια αναδρομή σε μηχανόβιους μιας άλλης εποχής.
Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα των "Χανιώτικων νέων" και την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.haniotika-nea.gr/mia-zoi-se-dio-trochous/

Γράφει ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
"Γιεγιές”, “Βενζινάς”, “Ταχυδρόμος”, “Βουνό”, “Αιμοδότης”, “Φλιφλίκος”, “Κότας”, “Φέθρυ”, “Καμπάλιος”, “Λίλας”, “Κονιό”,  “Παξιμάδιας”, “Κάβασος”, “Πίκο”, “Βίκτορας” είναι μερικά από τα παρατσούκλια που είχαν αποκτήσει κάποιοι οδηγοί μοτοσυκλετών στην πόλη μας, κάπου εκεί στη δεκαετία του 1970. Τα παρατσούκλια αυτά είχαν να κάνουν με τα επαγγέλματα, τον σωματότυπο, την εμφάνιση, τον τύπο ή το μοντέλο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσαν κ.ά.
Το πιο διαχρονικό παρατσούκλι απ” όλα που θυμούνται ακόμα και σήμερα οι παλαιότεροι, ενώ ίσως να έχουν ακούσει και οι νεότεροι, είναι αυτό του Γιώργου του “Γιεγιέ”. Ενας από τους δύο οδηγούς της εποχής -ο άλλος ήταν ο “Βενζινάς”- που σέβονταν, αλλά και αναγνώριζαν, όλοι οι μηχανόβιοι, για τις οδηγικές τους ικανότητες.
Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή…

Οι προσευχές δεν έπιαναν τόπο…

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 και μετέπειτα η ελληνική οικογένεια πάθαινε νευρικό κλονισμό όταν ο γιόκας τους ανακοίνωνε ότι σκόπευε να αγοράσει μοτοσυκλέτα, αφού τις θεωρούσαν “σκοτώστρες”. Πιέσεις και απειλές του τύπου “αν δεν μου πάρεις μοτοσυκλέτα, θα φύγω από το σπίτι” ή “θα σταματήσω το σχολείο”, ανάγκαζαν πρώτα τον πάτερ φαμίλια να υποκύψει, ενώ η μητέρα δεν ήθελε με τίποτα να ακούσει για την ενδεχόμενη αγορά, ενώ οι προσευχές στην Παναγία και το άναμμα κεριών στην εκκλησία μήπως και το παλληκάρι της αλλάξει γνώμη, έπεφταν πάντα στο κενό. Κλασικός διάλογος μάνας και γιου: “Τι να την κάνεις παιδί μου τη μηχανή, μηχανόβιος θέλεις να γίνεις;” ή “Αν θέλεις να με πεθάνεις, αγόρασε.. τη σκοτώστρα”. Από την πλευρά τους οι φερέλπιδες αναβάτες χρησιμοποιούσαν το ίδιο επιχείρημα: “Ελα ρε μάνα, μη φοβάσαι έχω ξαναοδηγήσει μοτοσυκλέτα, θα προσέχω, σου το υπόσχομαι”. Υπήρχαν βέβαια και περιπτώσεις που κάποιοι νέοι της εποχής αγόραζαν κρυφά μηχανάκι χωρίς να το ξέρουν οι γονείς τους, ενώ το έκρυβαν συνήθως λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι τους, σε κάποιες αποθήκες φίλων ή σε κάποια στενά για να μην το πάρουν χαμπάρι. Τα νέα όμως μαθαίνονταν γρήγορα, αφού κάποιος θα έβλεπε, κάποιος θα μιλούσε. Ετσι οι γονείς απλά συμβιβάζονταν με την ιδέα, ενώ οι μητέρες εξακολουθούσαν να προσεύχονται και να ανάβουν κεριά… Ετσι και στην πόλη μας πολλοί νέοι απέκτησαν τα χρόνια εκείνα μηχανάκι στην αρχή, μοτοσυκλέτα στη συνέχεια. Τη χρησιμοποιούσαν για τη βόλτα τους, για να πηγαίνουν σχολείο, να κάνουν το γνωστό “καμάκι”, αλλά και για τις “τρέλες” τους, που ήταν εύθυμες, σοβαρές, αλλά και πολύ επικίνδυνες κάποιες φορές. Συναντήσαμε τέσσερις από αυτούς τους οδηγούς της παρέας εκείνης, οι οποίοι μας μίλησαν για πολλά και διάφορα που συνέβαιναν τότε. Το υλικό που συγκεντρώσαμε ήταν πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον. Απομονώσαμε ένα μέρος από αυτό και το παρουσιάζουμε. Σαν τελικό συμπέρασμα, όπως τόνισαν και οι τέσσερις παλιοί αυτοί οδηγοί, είναι ότι τα σημερινά παιδιά δεν ασχολούνται με κόντρες και καλά κάνουν, ενώ η μοτοσυκλέτα χρησιμοποιείται πιο πολύ για τουριστικούς λόγους και για ευκολία μετακίνησης.

“Βενζινάς” – “Γιεγιές” – Καμπαλής οργανώνουν το πρώτο club, αλλά και την ΑΛΑΜ…

Σιγά – σιγά ο ένας αναβάτης μάθαινε τον άλλο, ενώ το πρώτο άτυπο club μοτοσυκλετιστών ανέλαβαν να οργανώσουν τρεις φίλοι. Οι Δημήτρης Αντωνάκης ή “Βενζινάς”, Γιώργος Τσαμαντάκης ή “Γιεγιές” και Γιάννης Καμπαλής, που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιούργησαν μια ομάδα από περίπου 40 μοτοσυκλετιστές με στόχο τη σωστή και ασφαλή οδήγηση. Τότε εμφανίστηκαν και τα παρατσούκλια των οδηγών, που προαναφέραμε, ενώ σημείο συνάντησης ήταν η  καφετέρια μεζεδοπωλείο “Ζορμπάς” στο λιμάνι. Το 1976  δημιουργήθηκε και η ΑΛΑΜ Χανίων (Αγωνιστική Λέσχη Μοτοσυκλέτας και Αυτοκινήτου), με πρόεδρο τον Μιχάλη Ζαμπετάκη, με σκοπό τι άλλο από αγώνες, κυρίως Μoto Cross και Enduro, αλλά και αγώνες δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων στην πλατεία Δικαστηρίων. Η Λέσχη διοργάνωσε εξαιρετικούς και επιτυχημένους αγώνες μέχρι το 1979 που λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων των μελών της σταμάτησε να λειτουργεί. Τα χρόνια πέρασαν, αλλά το δέσιμο όμως της παρέας ήταν τέτοιο που ακόμα και σήμερα, 40 και πλέον χρόνια μετά, οι τρεις πρωτεργάτες της μεγάλης αυτής ομάδας εξακολουθούν να κάνουν παρέα, ενώ στις συζητήσεις τους πάντοτε θυμούνται τα παλιά με νοσταλγία… αλλά και με δέος!

Δημήτρης, ο “Βενζινάς”

«Τη δεκαετία του 1960 τα περισσότερα μηχανάκια ήταν 50 κ.εκ., ενώ από το 1970 μέχρι και μέσα του 1980 μια μοτοσυκλέτα 175 κ.εκ. θεωρούνταν “μεγάλη”, ενώ οι 250άρες φάνταζαν υπερβολικές. Ελάχιστες μοτοσυκλέτες ήταν 500 κ.εκ. και πάνω και ένας από τους λόγους ήταν το οικονομικό. Οι μοτοσυκλέτες με συγκινούσαν από μικρό παιδί, έτσι σε ηλικία 15 ετών αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να καβαλήσω το δικό μου μηχανάκι. Οι γονείς μου ανένδοτοι. Για να τους πιέσω εφεύρισκα διάφορα κόλπα. Ένα από αυτά ήταν όταν μια μέρα έβαλα τα ρούχα μου σε μια βαλίτσα και χωρίς λεφτά στην τσέπη έφυγα από το σπίτι μου. Κατέβηκα στα Χανιά και έκατσα σε ένα παγκάκι, μην ξέροντας πού να πάω. Όταν έπεσε η νύχτα και η ώρα είχε πάει δώδεκα, αποφάσισα να γυρίσω στο σπίτι μου. Ηταν μια από τις μεγαλύτερες “ήττες” της ζωής μου. Η προσπάθεια όμως συνεχίστηκε και έπειτα από πολλά παρακάλια, μετά από έξι μήνες οι γονείς μου συμφώνησαν να μου πάρουν μηχανάκι. Το 1969, λοιπόν, απέκτησα ένα από τα πιο γρήγορα μηχανάκια, τη γνωστή και θρυλική “Φλορέτα”, η οποία είχε και το παρατσούκλι “σκοτώστρα”. Χαρακτηριστικό για την εποχή εκείνη -σήμερα φαίνεται αστείο- ήταν ότι ανέπτυσσε τελική ταχύτητα 103 χιλιόμετρα. Αφού τελείωσα τις σπουδές μου στην Αθήνα και εκπληρώνοντας και τη στρατιωτική μου θητεία, επιστρέφω στα Χανιά και το 1975 αγοράζω την πρώτη μου μεγάλη μοτοσυκλέτα, ένα Suzuki GT 250 κ.εκ. δίχρονο, δικύλινδρο, τελική 160 χλμ./ώρα. Να σημειώσω ότι το ίδιο είχε αγοράσει και ο “Γιεγιές”. Από αυτή τη μοτοσυκλέτα ξεκίνησαν όλα. Οι παρέες, οι εκδρομές, οι κόντρες και πολλά ακόμα που θυμάμαι, χωρίς να έχω ξεχάσει τίποτα μέχρι και σήμερα».

Η πρώτη άσχημη πτώση και το χαμένο κράνος

«Την 1η Σεπτεμβρίου του 1975, σε μια κόντρα που είχαμε κάνει στους Αγίους Αποστόλους, μου συνέβη το πιο άσχημο ατύχημα. Χάνω τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και πέφτω. Αποτέλεσμα επτά ράμματα στο πηγούνι και μια τρύπα στο πίσω μέρος του κράνους 2 εκατοστών. Αν δεν φόραγα κράνος, δεν θα μιλούσαμε τώρα. Να σημειώσω ότι φεύγοντας να με πάνε στο Νοσοκομείο, κάποιος πήρε το κράνος μου, το οποίο βρήκα εντελώς τυχαία έπειτα από 17 χρόνια μέσα σε μια προθήκη. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι οδηγοί τότε που ήμασταν στην παρέα, φορούσαμε κράνος είτε για να πάμε να αγοράσουμε τσιγάρα είτε για βόλτα. Είχαμε συνειδητοποιήσει την αξία του και αυτό έσωσε πολλούς από δύσκολες καταστάσεις…».

Η πιο ανόητη και επικίνδυνη κόντρα με έπαθλο ένα κουτί πάστες

«Οδηγώντας πολλές φορές, παίρναμε μεγάλα ρίσκα, αφού δεν υπολογίζαμε τον κίνδυνο. Αναπολώντας τα τώρα, το μόνο που έχω να πω είναι ότι όλη η παρέα είχε μαζί της φύλακα άγγελο. Η πιο ριψοκίνδυνη κόντρα που είχαμε κάνει αρκετές φορές ήταν η εξής: Συναντιόμαστε στις 6 π.μ. σε ένα καφενείο, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο που υπάρχει σήμερα, εκεί γύρω στο 1969 με αρχές ’70. Φεύγαμε όταν έφτανε το καράβι στο λιμάνι της Σούδας και προσπαθούσαμε να φτάσουμε και να γυρίσουμε στο καφενείο όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Σε όλη τη διαδρομή ήμασταν ξαπλωμένοι πάνω στη μοτοσυκλέτα σε στιλ “ψαράκι”. Καταλαβαίνετε τι κίνδυνο διατρέχαμε, ανάμεσα από αυτοκίνητα και φορτηγά να κινούνταν, άλλα προς το λιμάνι και άλλα που έρχονταν στην πόλη. Είχαμε ραντεβού με τον θάνατο… Ο νικητής κέρδιζε μια πάστα από τους υπόλοιπους. Απίστευτη τρέλα…».

Παρεξηγημένη από τότε η λέξη “μηχανόβιος”

Βαγγέλης Κατσαρός ή “Κότας”: «Αποδέχομαι τη λέξη μηχανόβιος που ετυμολογικά σημαίνει αυτόν που χρησιμοποιεί ως μεταφορικό μέσο τη μοτοσυκλέτα και αυτό του έχει γίνει τρόπος ζωής. Η δικιά μας ομάδα αποτελούνταν από καλά παιδιά, που μας ένωνε η αγάπη μας για τη μοτοσυκλέτα. Ήταν τέτοια η ποιότητα της παρέας, που ποτέ δεν δεχτήκαμε να έρθουν κοντά μας άτομα αμφιβόλου χαρακτήρα. Όμως ο κόσμος τη λέξη “μηχανόβιος” την είχε παρεξηγήσει τότε, αφού την είχε συνδέσει με κάποιους ελάχιστους οδηγούς μοτοσυκλετών που δεν ανήκαν στο κύκλωμα το δικό μας, οι οποίοι κυκλοφορούσαν τις μοτοσυκλέτες τους με κομμένες εξατμίσεις, κάνοντας, όπως ήταν φυσικό, υπερβολικό θόρυβο, ενώ μέσα στην πόλη έδειχναν τις οδηγικές τους ικανότητες κάνοντας σούζες. Αυτό φόβιζε και εξόργιζε πολύ κόσμο».

Μοτοσυκλετιστής εκ γενετής…

«Απέκτησα μηχανάκι σε ηλικία 13 ετών, μοτοσυκλέτα στα 15, ενώ ξεκίνησα τους αγώνες Trial σε ηλικία 18 ετών. Τότε ήμασταν κοπέλια και η αδρεναλίνη πλημμύριζε το σώμα και το μυαλό μας. Η μοτοσυκλέτα και η ταχύτητα ήταν τρόπος ζωής, δεν αισθανόμαστε φόβο. Τώρα, όμως, αν μου πει κάποιος να στρίψω μια στροφή όπως έστριβα τότε, δεν θα το έκανα. Ναι! πολλές φορές είχαμε ρισκάρει οδηγώντας, αλλά ευτυχώς είχαμε και την τύχη με το μέρος μας. Έτσι αναπολώντας τώρα, κάποιες δύσκολες στιγμές πάνω στη μοτοσυκλέτα πιστεύω ότι αντιδράσαμε έξυπνα και με γρήγορα αντανακλαστικά, αλλά και τυχεροί που τη “βγάλαμε”. Δυστυχώς όμως υπήρξαν και θύματα εξ αιτίας της ανωριμότητας κάποιων αναβατών ή την απροσεξία κάποιων άλλων οδηγών που δεν είδαν ή δεν πρόσεξαν τη μοτοσυκλέτα. Συγκρίνοντας με το σήμερα, θεωρώ ότι τα νέα παιδιά γνωρίζουν περισσότερα πράγματα, έχουν μια καλή οδηγική παιδεία, ενώ η ασφάλεια που προσφέρουν οι σύγχρονες μοτοσυκλέτες σε ενεργητική ασφάλεια (φρένα, κρατήματα, ποιότητα ελαστικών, συστήματα ABS κ.ά.) δεν συγκρίνεται με τις μοτοσυκλέτες του τότε. Παρόλα αυτά, δυστυχώς και σήμερα εξακολουθούμε να θρηνούμε νέους ανθρώπους στην άσφαλτο και αυτό όπως και τότε οφείλεται στην υπερβολική ταχύτητα και την απροσεξία της στιγμής».

Χωρίς μοτοσυκλέτα ποτέ…

«Έχω αλλάξει αρκετές, ξεκίνησα με μια Montesa Cota 247. Η μοτοσυκλέτα είχε διπλό χαρακτήρα.Τη χρησιμοποιούσα στις εξορμήσεις μου στο βουνό, αλλά και να κάνω τις βόλτες μου στην πόλη.
Μετα αγόρασα ένα Kawasaki 250, στη συνέχεια ξαναγύρισα στο Montesa, πήρα Yamaha, Gas-Gas. Δεν γίνεται να μην έχω μοτοσυκλέτα».

Οι Beetles και το “Γιεγιές”

Λάτρης της μουσικής από τότε ο Γιώργος Τσαμαντάκης, καλός μαντιναδολόγος σήμερα, οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του έχοντας αρκετές φορές στην πλάτη του κρεμασμένη την κιθάρα του, ενώ
η μακριά κόμη του ανέμιζε στον αέρα. Ξέροντας το πάθος του οι υπόλοιποι οδηγοί για τη μουσική, τον άκουγαν πολλές φορές να σιγοτραγουδά το τραγούδι των Beetles She Loves you (yeah, yeah, yeah). Έτσι του “κολλήσανε” το παρατσούκλι “Γιεγιές”…

Γιώργος ο “Γιεγιές”

«Ο “μετρ” όμως στην οδήγηση μοτοσυκλέτας, ο οδηγός που με δίδαξε την τεχνική της οδήγησης ήταν το “Κονιό”. Ένας οδηγός απίστευτος, μεγάλο ταλέντο, που θα μπορούσε κάλλιστα να “σταθεί” στο παγκόσμιο στερέωμα των αγώνων μοτοσυκλέτας».

Βελτιώσεις στα σημεία…

«Οι βελτιώσεις που κάναμε οι περισσότεροι στις μοτοσυκλέτες μας, τα χρόνια εκείνα, αφορούσαν κυρίως θέματα κρατήματος (καλά ελαστικά), καλύτερα φρένα. Βέβαια θέλαμε να έχουμε καλύτερη ιπποδύναμη και μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά δεν ήταν εύκολο, αφού δεν υπήρχαν κιτ βελτίωσης».

Η συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που δεν έγινε ποτέ…

«Την αντιπροσωπία της Kawasaki στα Χανιά είχαν ο Παπικινός και ο Λαγωνικάκης. Αυτοί μίλησαν για μένα απευθείας στους υπεύθυνους της αγωνιστικής ομάδας της Kawasaki στην Ιαπωνία. Έτσι το 1977 μου έγινε μια σοβαρή πρόταση  να γίνω εργοστασιακός οδηγός της ομάδας και να τρέξω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα… Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ».

Με παπάκι τώρα πια…

«Οι μεγάλες μοτοσυκλέτες είναι για μένα πλέον παρελθόν. Όχι πως δεν μου αρέσουν τώρα πια, αλλά τα χρόνια έχουν περάσει. Δίκυκλο καβαλάω, αλλά ένα ταπεινό… παπάκι. Δεν με πειράζει όμως, γιατί πάνω στις μοτοσυκλέτες έκανα τα πάντα… Χόρτασα όλα αυτά τα χρόνια, βόλτες, αγώνες, απίστευτες τρέλες…».

Το “πειραχτήρι” της παρέας

Λιγομίλητος ο Γιάννης Καμπαλής μόνο καλά λόγια είχε να πει για τους οδηγούς της παρέας εκείνης. Όση ώρα άκουγε τα φιλαράκια του να μιλάνε και να εξιστορούν ιστορίες από τα παλιά, συμφωνούσε, ενώ το χαμόγελο δεν έπαψε από τα χείλη του. Άλλωστε ο Καμπαλής, όπως είπαν, ήταν το πειραχτήρι της παρέας. Πολλές οι ανώδυνες φάρσες και τα αστεία που έκανε όχι μόνο στους υπόλοιπους της παρέας, αλλά και σε τροχονόμους… Μια τέτοια μας διηγήθηκε ο Βαγγέλης Κατσαρός ή “Κότας”.

Κλήση τροχονόμου για άσκοπες βόλτες

«Παγκόσμια πρώτη στα χρονικά, αποτελεί το γεγονός ότι τροχονόμος έκοψε κλήση σε μοτοσυκλετιστή, συγκεκριμένα στον Γιάννη Καμπαλή, επειδή έκανε πολλές βόλτες με τη μοτοσυκλέτα του. Αυτό συνέβη ως εξής: Στην πλατεία μπροστά από την Τράπεζα Ελλάδος υπήρχε η γνωστή “βαρέλα” που μέσα υπήρχε τροχονόμος, ο οποίος κανόνιζε σε ώρες αιχμής την κυκλοφορία των οχημάτων, αφού τότε δεν υπήρχαν φανάρια. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Καμπαλής με τη μοτοσυκλέτα του και περιμένει να δει το σήμα που θα έκανε ο τροχονόμος με τα χέρια του για να ξεκινήσει. Μόλις έφευγε, γύριζε από την άλλη μεριά που ήξερε ότι ο τροχονόμος θα δώσει προτεραιότητα και ξαναπερίμενε. Αυτό συνέβη αρκετές φορές. Δηλαδή ο Καμπαλής έκανε βόλτες γύρω από τη “βαρέλα”. Ο τροχονόμος κάποια στιγμή τον καλεί κοντά του και του λέει. “Θα σε γράψω”. Απορημένος αυτός απαντάει “Γιατί;”. “Σε βλέπω αρκετή ώρα να κάνεις άσκοπες βόλτες και ενοχλείς το όργανο της τάξης!!”. Και τον έγραψε…».
(Αναδημοσίευση από τις "Διαδρομές" των "Χανιώτικων νέων" - 27/7/2014)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/mia-zoi-se-dio-trochous/

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Πολιτικές αναλγησίας

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Ο θάνατος της 56άχρονης τετραπληγικής Ευτυχίας Ποποδάκη συγκλόνισε το πανελλήνιο. Η άτυχη γυναίκα έπεσε, όπως κατήγγειλαν οι συγγενείς της αλλά ακόμη και βουλευτές, θύμα της διακοπής της ηλεκτροδότησης στο σπίτι της.
 Το μηχάνημα που την κρατούσε στη ζωή σταμάτησε να λειτουργεί. Και λίγο μετά, σταμάτησε η καρδιά της. Τα παιδιά της αλλά και ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Σταθάκης, λένε ότι ήταν ενήμερη η ΔΕΗ για την κατάσταση της υγείας της.
Η 56άχρονη, όμως, είχε πέσει θύμα και του ΟΓΑ.
Ηταν στις 31 Μαΐου 2013, όταν ο ΟΓΑ εγγράφως της είχε ανακοινώσει ότι της κόβει τη σύνταξη και την ιατροφαρμακευτική της περίθαλψη γιατί είχε, υποτίθεται, μαγαζί σε λειτουργία! Στην πραγματικότητα, η 56άχρονη είχε ανοίξει ένα ανθοπωλείο αλλά για λίγο. Το είχε κλείσει, λόγω της κατάστασης της υγείας της, από το 1994!
Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας είχε κάνει ένσταση στον ΟΓΑ αλλά και μέχρι τον θανατό της δεν είχε πάρει απάντηση!
Η ιστορία αυτή φανερώνει το πόσο οι υπηρεσίες του κράτους βρίσκονται ή όχι στην υπηρεσία του πολίτη. Αναδεικνύει τα προβλήματα που ανακύπτουν από τον κατακερματισμό υπηρεσιών και οργανισμών (όπως π.χ. η ΔΕΗ με τον ΔΕΔΔΗΕ) αλλά και από τη γραφειοκρατία.
Την ιστορία της 56άχρονης γνώριζε ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος είχε ενδιαφερθεί προσωπικά. Γι' αυτό και ο κ. Σταθάκης στη δήλωσή του τόνισε ότι η άτυχη γυναίκα «παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, δεν έπαψε ούτε στιγμή να αγωνίζεται με αξιοπρέπεια και με τη στήριξη της οικογένειάς της για να τα ξεπεράσει.
»Απέναντί της είχε να αντιπαλέψει όχι μόνο την αδιαφορία και τη γραφειοκρατία φορέων όπως η ΔΕΗ ή ο ΟΓΑ, αλλά κυρίως την ανάλγητη αντίληψη ότι οι ζωές όλων μας είναι ασήμαντες και αναλώσιμες μπροστά στους στόχους ενός παράλογου, αναποτελεσματικού και τελικά καταστροφικού οικονομικού προγράμματος».
Το ζητούμενο δεν είναι μόνο το να απαλλαγούμε από τα μνημόνια και τα οικονομικά προγράμματα που διαλύουν την κοινωνία και οδηγούν στο θάνατο ανθρώπους, αλλά και το να επανέλθει το κοινωνικό κράτος, το κράτος-πρόνοιας, που στις μέρες μας έχει αφανιστεί.
(Ελευθεροτυπία - 26/7/2014)
Link: http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=440856

Η γη εκπέμπει SOS

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Η κλιματική αλλαγή μπορεί μέχρι τώρα να μην έχει επηρεάσει την Κρήτη στο βαθμό που έχει επηρεάσει άλλες περιοχές, σύμφωνα με μετεωρολόγους (“Χανιώτικα νέα”, 23-7-2014), αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα. Δεν περιορίζεται σε πόλεις ή χώρες. Επηρεάζει στην πραγματικότητα όλον τον πλανήτη. Η γη εκπέμπει σήμα κινδύνου. Και αυτό το (ανα)γνωρίζουν όχι μόνον οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά ακόμα και κυβερνήσεις.
“Η κλιματική αλλαγή ήδη φέρνει χάος” είναι ο τίτλος άρθρου του Justin Gillis που δημοσιεύτηκε στους The New York Times και αναδημοσιεύτηκε στην “Καθημερινή” στη 1 Απριλίου 2014. «Η κλιματική αλλαγή ήδη επηρεάζει με σαρωτικό τρόπο όλες τις ηπείρους και τους ωκεανούς, ενώ το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί σημαντικά σε περίπτωση που δεν τεθούν υπό έλεγχο οι εκπομπές ρύπων. Αυτό συμπέρανε η έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που συνοψίζει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, την υπάρχουσα επιστημονική γνώση γύρω από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η έκθεση αναφέρει ότι οι πάγοι σε ξηρά και θάλασσα λιώνουν, οι υδάτινοι πόροι κινδυνεύουν, οι καύσωνες εντείνονται και οι πλημμύρες γίνονται πιο καταστροφικές, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι πεθαίνουν και πολλά ψάρια και άλλα ζωντανά είτε μεταναστεύουν προς τους πόλους είτε εξαφανίζονται», σημειώνει ο δημοσιογράφος.
Ακόμα και το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφέρει στην ιστοσελίδα του ότι «η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα, που εκτείνονται από την αύξηση της θερμοκρασίας έως την άνοδο της στάθμης της θάλασσας σαν αποτέλεσμα της τήξης των πολικών παγετών, καθώς και τη συχνότερη εμφάνιση καταιγίδων και πλημμύρων. Οι μεταβολές αυτές θα επιφέρουν με τη σειρά τους σοβαρές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, τους υδατικούς πόρους, τη δημόσια υγεία, την προσφορά τροφής, τη βιομηχανία, τις γεωργικές καλλιέργειες, τις μεταφορές και τις υποδομές. Η σοβαρότητα των αναμενόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής κυμαίνεται ανάλογα με την περιφέρεια».
Επομένως, η κλιματική αλλαγή για την οποία ευθύνεται ο άνθρωπος ήδη μας επηρεάζει όλους. Είτε ζούμε στην Κρήτη, είτε στην Αυστραλία, είτε στις ΗΠΑ. Ας αφήσουμε λοιπόν τον πλανήτη όσο γίνεται στην… ησυχία του, μπας και τον σώσουμε και μαζί με αυτόν προστατέψουμε τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας. Και ας απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις του Κόσμου να εφαρμόσουν μέτρα προστασίας του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή μάς αφορά όλους.
(Χανιώτικα νέα - 24/7/2014)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/gi-ekpempi-sos/

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Νέα μέθοδος χειρουργικής επέμβασης ισχίου στο Νοσοκομείο Χανίων

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Για πρώτη φορά στην Κρήτη έγινε προ ημερών στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων χειρουργική επέμβαση σε δύο ασθενείς με μια νέα μέθοδο αντιμετώπισης οστεοαρθρίτιδας ισχίου. Πρόκειται για την άρθρωση που βρίσκεται ανάμεσα στη λεκάνη και στο πόδι και στηρίζει το όρθιο σώμα, επιτρέπει τη βάδιση αλλά και κάθε κίνηση κορμού.
Η χειρουργική αντιμετώπιση έγινε με τη μέθοδο A.L.M.I.S. (Anterior Lateral Minimal Invasive Surgery), που αποτελεί μια νέα αναίμακτη τεχνική, μικρής τομής, ελάχιστης παρεμβατικότητας και ταχείας αποκατάστασης, στην ολική αρθροπλαστική ισχίου. Τα προφανή οφέλη της μεθόδου είναι η μειωμένη παραμονή στο νοσοκομείο, η απoφυγή μετάγγισης αίματος στις περισσότερες περιπτώσεις, καθώς και τα μειωμένα κόστη νοσηλείας, νοσηρότητας και αποκατάστασης.
Η επιτυχία των επεμβάσεων αυτών στη συγκεκριμένη περίπτωση, έδειξε πως, παρά τις αντίξοες συνθήκες στον χώρο της Υγείας με τις ελλείψεις σε γιατρούς και προσωπικό, στο Νοσοκομείο Χανίων επιτελείται σημαντικό έργο μέσα από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών, νοσηλευτών και άλλων εργαζομένων.
Τώρα οι ασθενείς βρίσκονται στο σπίτι τους για αποκατάσταση και αναμένεται σε μερικές εβδομάδες να επανέλθουν στην καθημερινή τους δραστηριότητα.
Ο ένας εκ των δύο ασθενών, ο κ. Βαγγέλης Χαρίσης, εξηγεί ότι πριν από οκτώ μήνες μετά από έντονους πόνους στα πόδια και ραγδαίο περιορισμό της κινητικής του κατάστασης, επισκέφτηκε τον ορθοπεδικό του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Χαράλαμπο Κωνσταντουλάκη, ο οποίος διέγνωσε οστεοαρθρίτιδα ισχίων και μάλιστα τόσο προχωρημένη που η μοναδική αντιμετώπιση ήταν χειρουργική και μάλιστα η ολική αρθροπλαστική ισχίου
Ο κ. Χαρίσης ανέβαλε διαρκώς το χειρουργείο υπομένοντας τους πόνους. Εν τέλει αποφάσισε να προχωρήσει στη χειρουργική επέμβαση.
Στις 17 Ιουλίου 2014 για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο Χανίων πραγματοποιήθηκε η επέμβαση με τη μέθοδο A.L.M.IS. στους προαναφερθέντες ασθενείς.
Ο κ. Χαρίσης λέει:
«Η επέμβαση ολοκληρώθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς κανένα πρόβλημα και όταν ξύπνησα δεν είχα καμία παροχέτευση. Δεν χρειάστηκα κανένα παυσίπονο. Σηκώθηκα και περπάτησα την επόμενη μέρα και σε τρεις μέρες χωρίς καμιά υποστήριξη ανεβοκατέβηκα σκάλα και πήρα εξιτήριο».
Οι δύο ασθενείς σε δημοσιεύματά τους ευχαριστούν τον διευθυντή της Ορθοπεδικής Κλινικής Βασίλη Πετρουλάκη που υποστήριξε και επέβλεψε με μεγάλο ενδιαφέρον το όλο εγχείρημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι παραβρέθηκε και υποστήριξε επιστημονικά την επέμβαση ο διευθυντής της Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Γεννηματάς Αθηνών Γεώργιος Αναστόπουλος ως προσκεκλημένος από το Νοσοκομείο Χανίων.
Την επέμβαση εκτέλεσε ο επιμελητής Χαράλαμπος Κωνσταντουλάκης.
(Χανιώτικα νέα - 25/7/2014)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/protoporiaki-epemvasi/

Κατακραυγή για τη θανατηφόρα διακοπή ρεύματος στο σπίτι της 56χρονης τετραπληγικής Χανιώτισσας

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Σοκ, αποτροπιασμό και πανελλήνια κατακραυγή έχει προκαλέσει η διακοπή της ηλεκτροδότησης στο σπίτι 56χρονης τετραπληγικής που είχε ως αποτέλεσμα η γυναίκα να πεθάνει, καθώς κρατιόταν στη ζωή με μηχανική υποστήριξη. Χθες, έγινε επανασύνδεση... μετά θάνατον στο σπίτι της Χανιώτισσας.
Συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ παρουσία της Αστυνομίας προχώρησε στην επανασύνδεση του ρεύματος στο σπίτι της άτυχης γυναίκας, 24 ώρες μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Τραγικές φιγούρες, οι συγγενείς αλλά και οι άνθρωποι της γειτονιάς που χειροκρότησαν ειρωνικά την επανασύνδεση μετά θάνατον!
Η διακοπή του ρεύματος στο σπίτι της 56χρονης στη Νέα Χώρα έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης από εργολαβικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. «Θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί μας, να ενημερώσουν τη γειτονιά ότι κόβουν το ρεύμα ώστε να τρέξουμε και βάλουμε σε λειτουργία τη γεννήτρια. Δεν άκουσαν το συναγερμό που χτυπάει από το μηχάνημά της κάθε φορά που κόβεται το ρεύμα;», ανέφεραν τα παιδιά της.

Είχαν ξεκινήσει

Οι ίδιοι υπογραμμίζουν ότι είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ένταξη της μητέρας τους στο μητρώο ευάλωτων πελατών, αλλά επειδή απαιτούνταν μια σειρά από έγγραφα -βεβαίωση νοσοκομείου, βεβαίωση ότι απαιτούνταν μηχανική υποστήριξη, αλλαγή του ονόματος στο ρολόι στο όνομα της τετραπληγικής κ.ά.- η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί.
Η γυναίκα που φρόντιζε τη 56χρονη είχε απουσιάσει για εξωτερικές εργασίες για μία ώρα το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν και έγινε η διακοπή του ρεύματος. Οταν επέστρεψε, το μηχάνημα είχε σταματήσει τη λειτουργία του και η γυναίκα ήταν νεκρή.
Η 56χρονη Ευτυχία Ποποδάκη, που παρ' ότι ήταν ανάπηρη μπορούσε να γράφει μέσω υπολογιστή μ' ένα σύστημα υπέρυθρων ακτίνων, είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης τον περασμένο Μάρτιο όταν κοινοποίησε τη διακοπή της σύνταξης που έπαιρνε από τον ΟΓΑ και την αδυναμία της ίδιας και της οικογένειάς της να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε πως «ύστερα από σχετικό έλεγχο των στοιχείων του καταναλωτή, που είναι καταχωρημένα στο μηχανογραφικό μας σύστημα, διαπιστώθηκε ότι ουδέποτε δηλώθηκε και συνεπώς ουδέποτε υπήρξε ενταγμένος στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών και ιδιαίτερα στην κατηγορία των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, για τους οποίους η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε διακοπή ηλεκτροδότησης της οικίας τους λόγω οφειλής, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνον κατά τους μήνες που προστάζουν οι σχετικοί κώδικες της πολιτείας».

Απλή αίτηση

Οπως υποστήριξε, «η επιχείρηση δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος καταναλωτής ήταν μηχανικά υποστηριζόμενος, ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Υπενθυμίζουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ευπαθών καταναλωτών, για την ένταξη στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, απαιτείται μια απλή αίτηση, η οποία μπορεί να υποβληθεί και τηλεφωνικά στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της ΔΕΗ, 11770».
Σε ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για τον θάνατο καταναλωτή στα Χανιά και σημειώνει πως «κατά την υλοποίηση της αποκοπής του ρεύματος, οι υπηρεσίες του δεν γνώριζαν, αλλά ούτε είχαν ενημερωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, για την ύπαρξη ατόμου που χρήζει μηχανικής υποστήριξης ή ανήκει σε ευπαθή ομάδα».

Οικογένεια: Από το 2003

Στην απάντηση της ΔΕΗ, ότι ουδέποτε δηλώθηκε η περίπτωση της 56χρονης για την ένταξή της στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών και ιδιαίτερα στην κατηγορία των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, η οικογένειά της αντέδρασε έντονα.
«Από το 2003 όταν η μητέρα μας είχε ανάγκη μηχανική υποστήριξης κάθε φορά που θα γίνονταν μια διακοπή ρεύματος, λόγω εργασιών ή βλάβης, η ΔΕΗ έφερνε μια γεννήτρια δική της για να δίνει ρεύμα. Από το 2007 αγοράσαμε και εμείς δική μας γεννήτρια και κάθε φορά που ενημερωνόμασταν για διακοπή τη βάζαμε σε λειτουργία. Δεν ήξερε λοιπόν η ΔΕΗ εδώ και 11 χρόνια ότι υπήρχε μια κατάκοιτη γυναίκα που έμενε στη ζωή με το αναπνευστικό μηχάνημα;», είπαν τα παιδιά της Ανδρέας και Γιώργος Ποποδάκης.

Αντιδράσεις από πολιτικούς και αίτημα διερεύνησης από εισαγγελέα

Σε ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε ο Γ' αντιπρόεδρος της Βουλής Χρήστος Μαρκογιαννάκης. Ρωτά τον υπουργό «εάν προτίθεται να δώσει εντολές για: α) ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, επιβολή πειθαρχικών ποινών και παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, σε περίπτωση που ανακύψουν ευθύνες, β) ανθρώπινη αντιμετώπιση της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθή άτομα και οικογένειες».
«Αδικαιολόγητη, απαράδεκτη κι απάνθρωπη» χαρακτήρισε την απόφαση της ιδιωτικοποιούμενης ΔΕΗ για διακοπή της ηλεκτροδότησης της ηλικιωμένης γυναίκας που κρατιόταν στη ζωή με μηχανική υποστήριξη, ο τομεάρχης Ανάπτυξης και βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα. Μιλώντας στο Μέγκα δήλωσε ότι ο ίδιος προσωπικά είχε παρέμβει και είχε ενημερώσει τη ΔΕΗ για την περίπτωση της 56χρονης ώστε να γίνει ρύθμιση του χρέους της, αλλά και στον ΟΓΑ ο οποίος της είχε κόψει παράτυπα τη σύνταξη.
Ο κ. Σταθάκης τόνισε πως η γυναίκα αυτή είχε απέναντί της ν' αντιπαλέψει «όχι μόνο την αδιαφορία και τη γραφειοκρατία φορέων όπως η ΔΕΗ ή ο ΟΓΑ, αλλά κυρίως την ανάλγητη αντίληψη ότι οι ζωές όλων μας είναι ασήμαντες κι αναλώσιμες μπροστά στους στόχους ενός παράλογου, αναποτελεσματικού και τελικά καταστροφικού οικονομικού προγράμματος».
Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης ζήτησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Τέρενς Κουίκ. «Πόσες ακόμα ανθρώπινες τραγωδίες πρέπει να καταγράψουν τα μνημόνια και τα χαράτσια;», διερωτήθηκε.
Ανακοίνωση εξέδωσε και το ΚΚΕ, ενώ μέλη του ΠΑΜΕ βρέθηκαν στο σπίτι της γυναίκας εκφράζοντας τα συλλυπητήρια στους οικείους της.
(Ελευθεροτυπία - 25/7/2014)
Link: http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=25/07/2014&id=440710
Προηγούμενο ρεπορτάζ: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=440530

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Τι παιχνίδια παίζονται;

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Το ελληνικό χρέος έχει γίνει ένα παιγνίδι στα χέρια πολιτικών, οίκων αξιολόγησης, δανειστών και... λαϊκιστών. Τη μια έρχονται αισιόδοξα μηνύματα -συνήθως από την κυβέρνηση, ως είναι αναμενόμενο- του στιλ ότι ξεπεράσαμε τον κίνδυνο της χρεοκοπίας, έρχεται η ανάκαμψη, ανοίγουν οι αγορές και άλλα ηχηρά παρόμοια.
Την άλλη έρχονται οι δανειστές της χώρας να προσγειώσουν την κυβέρνηση και να προκαλέσουν οργή στους πολίτες όταν ζητάνε και άλλα μέτρα ή πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων, ακυρώνοντας κάθε εξαγγελία για ελαφρύνσεις.
Και από κοντά οι λεγόμενοι οίκοι αξιολόγησης και οι εταιρείες διαχείρισης ενεργητικού, που ανεβάζουν και κατεβάζουν χώρες σαν να πρόκειται για αναλώσιμα πιόνια μιας παγκόσμιας σκακιέρας.
Ετσι και χθες. Οπως μεταδόθηκε από ΜΜΕ, ήρθε η BlackRock με νέα μελέτη, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα, να τοποθετήσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση παγκοσμίως με βάση την επικινδυνότητα για χρεοκοπία. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, στη μελέτη που έδωσε στη δημοσιότητα η BlackRock, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα του δείκτη κινδύνου που διαμορφώνεται βάσει των δημοσιονομικών στοιχείων κάθε χώρας. Ξεπερνά ακόμα και την Αργεντινή!
Για όσους δεν γνωρίζουν, η BlackRock, η οποία έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη, είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού (διαχειριστής χρήματος).
Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να θέλει τη χρεοκοπία γιατί αυτό συνεπάγεται ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Ουδείς όμως μπορεί να κλείνει τα μάτια και στη χρεοκοπία μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας, εξαιτίας της οικονομικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που, παρά τα περί πρωτογενούς πλεονάσματος και τα μεγάλα λόγια, δεν έχει φέρει έως τώρα τα προσδοκώμενα. Ομως, η κατάταξη της BlackRock φέρνει στην επιφάνεια και ένα ακόμη θέμα: Πού βρίσκεται η αλήθεια και πού το ψέμα; Τι συμβαίνει με την οικονομία της χώρας; Ποιος μπορεί υπεύθυνα να ενημερώσει; Εν τέλει, τι παιχνίδια, ενδεχομένως, παίζονται εις βάρος της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας;
(Ελευθεροτυπία - 22/7/2014, Χανιώτικα νέα - 23/7/2014)
Link: http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=440162

Κύθηρα - Χανιά με μια σχεδία!

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Εφτασαν στα Χανιά με μια σχεδία από τα Κύθηρα! Ο λόγος για δέκα κωπηλάτες, σύγχρονους Ροβινσώνες, διαφόρων εθνικοτήτων, που ανέστησαν με τον τρόπο αυτό τα προϊστορικά ταξίδια στους θαλάσσιους δρόμους της Μεσογείου.
Οι κωπηλάτες ξεκίνησαν από το Καψάλι Κυθήρων, την περασμένη Πέμπτη το πρωί, πάνω σε μια σχεδία από καλάμια, με τελικό προορισμό το παλιό λιμάνι των Χανίων, όπου έφτασαν το περασμένο Σάββατο λίγο μετά τις 6 το πρωί και έπειτα από 48 ώρες ταξιδιού.
Εκεί έκαναν μια στάση στην προβλήτα μπροστά από το Γιαλί Τζαμισί, όπου δέχτηκαν το πρώτο καλωσόρισμα, και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν ξανά με τελικό προορισμό την προβλήτα στο Νεώριο του Μόρο. Μιλώντας για την εμπειρία τους αυτή, το μέλος του πληρώματος Γιάννης Καλλίγερος τόνισε:
«Ξεκινήσαμε από τα Κύθηρα το πρωί της Πέμπτης στις 6.30 π.μ. με άνεμο βόρειο-βορειοδυτικό, τρία με τέσσερα Μποφόρ. Ετσι για τις πρώτες πεντέμισι ώρες του ταξιδιού δεν είχαμε καθόλου αέρα και κωπηλατούσαμε συνέχεια. Από το μεσημέρι και έπειτα "σήκωσε" αέρα και το καλαμένιο πανί της σχεδίας μάς βοήθησε αρκετά στην πιο γρήγορη πλεύση, ενώ παράλληλα ξεκουραστήκαμε από το συνεχές κουπί που κάναμε μέχρι τότε».
Ο κ. Καλλίγερος σημείωσε επίσης ότι «δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας, ενώ αξίζει να αναφέρω ότι εκπλαγήκαμε, όταν το πρώτο μας βράδυ στη θάλασσα, ενώ ο αέρας έπνεε με ταχύτητα πέντε Μποφόρ, η σχεδία μας άντεξε πάρα πολύ καλά, ενώ συζητήσαμε με τα παιδιά ότι και σε περισσότερο αέρα η σχεδία δεν θα είχε πρόβλημα».
Ο ίδιος σημείωσε ότι «αποδείξαμε στην ανθρωπότητα ότι οι άνθρωποι ταξίδευαν πριν από 125.000-130.000 χρόνια και χρησιμοποιούσαν τους θαλάσσιους δρόμους. Το ταξίδι αυτό αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα για την ενίσχυση στην επιστημονική αρχαιολογία, καθώς και για τους φοιτητές, οι οποίοι βλέπουν στην πράξη αυτά που διδάσκονται». Να σημειωθεί ότι η κατασκευή τής σχεδίας ξεκίνησε την 1η Μαΐου και ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιουνίου. Εχει μήκος 11 μέτρα και 2,40 πλάτος.
Ηταν η πρώτη φορά στα χρονικά που σχεδία κατασκευασμένη από καλάμια και σχοινιά επεχείρησε ταξίδι σε ανοικτή θάλασσα. Το πλήρωμα της σχεδίας ήταν 10μελές, εκ των οποίων τέσσερις από τα Κύθηρα, ένας από Αθήνα και οι υπόλοιποι Αυστραλοί και Αγγλοι υπήκοοι. Για λόγους ασφαλείας τη σχεδία ακολουθούσε διακριτικά ένα κότερο.

Εκδήλωση

Στο μεταξύ, ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Χανίων οργανώνει σήμερα στις 20.30 στις εγκαταστάσεις του στο Νεώριο Μόρο εκδήλωση προς τιμήν, όπως αναφέρει, «των δέκα κωπηλατών που ταξίδεψαν με τον τρόπο που ταξίδευαν πριν από 130.000 χρόνια, με μια σχεδία από καλάμια, οι πρώτοι ποντοπόροι.
Η τολμηρή αποστολή των «Πρώτων Ναυτικών» (First Mariners) ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου από τα Κύθηρα, με τελικό προορισμό την Κρήτη. Το Σάββατο 19 Ιουλίου το πρωί έφτασε στο λιμάνι Χανίων, στον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Χανίων. Οι δέκα κωπηλάτες ταξίδεψαν όπως θα μπορούσαν να ταξιδεύουν οι παλαιολιθικές ομάδες που έφτασαν στον κρητικό χώρο πριν από 130.000 χρόνια. Με αφετηρία την ανακάλυψη στη Γαύδο και πιο πρόσφατα στη νότια Κρήτη λίθινων εργαλείων των μακρινών εκείνων περιόδων, οι σύγχρονοι εξερευνητές έδειξαν ότι η πλεύση αυτή θα ήταν δυνατή από τότε.
Το πρωτοποριακό πρόγραμμα καταστρώθηκε και υλοποιείται από έμπειρους θαλασσοπόρους, που συνεργάστηκαν με αρχαιολόγους, και είχαν την ουσιαστική υποστήριξη των κατοίκων των Κυθήρων. Η επιτυχία του ταξιδιού τους το εγγράφει στις ελάχιστες ανάλογες πειραματικές πλεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Για να τιμήσει τους πρωτεργάτες συντελεστές του, ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Χανίων υποδέχτηκε, φιλοξενεί την αποστολή τους και οργανώνει την τιμητική εκδήλωση.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους «Το ταξίδι της Μελίδας».
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
(Ελευθεροτυπία - 22/7/2014)
Link: http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=22%2F07%2F2014&id=440181

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Τι μάθημα μας προσφέρει η αρχαιότητα

"Ζούμε σε έναν κόσμο που το πλαίσιό του είναι ο πόλεμος. Κάθε πλευρά πιστεύει ακράδαντα στην ορθότητα της θέσης της και στον παραλογισμό ή την «κακία» του αντιπάλου. Η πεποίθηση αυτή νομιμοποιεί τη βία, μια καταστροφική βία που πυροδοτεί τη βία της άλλης πλευράς σε απάντηση.
Πιστεύω ότι μια αντανάκλαση της αρχαίας τραγωδίας, εδώ και τώρα, σε τούτο το θέατρο, θα μπορούσε τουλάχιστον να φωτίσει τα προβλήματά μας και να μας πει κάτι για το παρόν μας και τα όριά του".
Τα παραπάνω είχε υπογραμμίσει ο Βρετανός φιλόσοφος Σάιμον Κρίτσλεϊ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στις 7 Ιουνίου, στο πλαίσιο του 3ου TEDxKalamata, στο θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης.
​​Στην εφημερίδα: "Καθημερινή της Κυριακής" με ημερομηνία 20 Ιουλίου 2014 δημοσιεύτηκε μια "συντομευμένη εκδοχή από την ομιλία που έδωσε ο Σάιμον Κρίτσλεϊ στις 7 Ιουνίου, στο πλαίσιο του 3ου TEDxKalamata, στο θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης" και την αναδημοσιεύουμε από τον σύνδεσμο http://www.kathimerini.gr/776591/article/epikairothta/ellada/ti-ma8hma-mas-prosferei-h-arxaiothta καθώς παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον: 

Του Simon Critchley*
Το θέμα μας είναι τα όρια. Και συγκεντρωθήκαμε εδώ, σ’ αυτό το όριο της Ευρώπης, κοντά στη θάλασσα: την απέραντη, την απεριόριστη.
Υπάρχουν τα όρια της γνώσης - όταν αντιμετωπίζουμε στην απεραντοσύνη του κόσμου και το περιορισμένο μέγεθος του ανθρώπινου νου.
Υπάρχουν τα όρια της ζωής - όλοι θα πεθάνουμε, και ποιος θέλει να πεθάνει; Εγώ, όχι. Λεπτό το λεπτό, μέρα με τη μέρα, αντιμετωπίζουμε τρομακτικά οικολογικά όρια, τα όρια της ανθρώπινης ζωής πάνω στη Γη. Αντιμετωπίζουμε όρια στην κατανόηση, στην έννοια της ανθρώπινης κατανόησης, της συμπόνιας, της ανοχής.
Φαίνεται ότι στην Ευρώπη έχουμε φτάσει στα όρια της ανοχής, γιατί πλέον δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει Ευρώπη. Το 2014 μοιάζει όλο και περισσότερο με το 1914, όταν η Ευρώπη βυθίστηκε σε έναν μακρόχρονο, αιματηρό και άσκοπο πόλεμο, έναν πόλεμο για τα όρια: για τα εθνικά σύνορα, τα χαρακώματα, τις ιδιοκτησίες. Αντιμετωπίζουμε μια νέα παγκόσμια αταξία.
Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την Ελλάδα και που είμαι τόσο χαρούμενος που βρίσκομαι τούτο το απόγευμα στην Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα που έχει ανάγκη την Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη που έχει ανάγκη τους Ελληνες. Οχι την αρχαία δόξα της Ελλάδας. Οχι τη χολιγουντιανή εκδοχή της αρχαίας Ελλάδας: λευκοί άνδρες με χλαμύδες. Οχι αυτό. Καθόλου. Αυτό είναι ιδεολογία, είναι ιδεολογική σαχλαμάρα. Να μας λείπει.
Οχι, εμένα μου φαίνεται ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι λίγη αρχαιοελληνική σοφία. Οχι κάποια εξιδανικευμένη εικόνα των Ελλήνων, όχι τον Μπραντ Πιτ σαν Αχιλλέα, αλλά τον ρεαλισμό των αρχαίων Ελλήνων, τον σκεπτικισμό τους, τον δροσιστικό και, για μένα, ζωογονητικό πεσιμισμό των αρχαίων Ελλήνων, των τραγικών Ελλήνων, των Ελλήνων που ο Νίτσε με το δίκιο του λάτρευε...

Τα φαντάσματα

Για να αντιμετωπίσουμε τα όρια που έχουμε μπροστά μας, είναι ανάγκη να βρεθούμε εδώ, σ’ αυτόν τον αρχαίο τόπο. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε τους αρχαίους, γι’ αυτό χρειαζόμαστε το θέατρο.
Πώς όμως μπορούμε να κάνουμε αυτές τις σιωπηλές πέτρες να μιλήσουν; Πώς μπορούμε να κάνουμε τους αρχαίους να μας μιλήσουν; Κάποιος κάποτε είπε, σοφά, ότι για να κάνουμε τους αρχαίους να μιλήσουν πρέπει να τους θρέψουμε με το ίδιο το αίμα μας. Είναι σαν τα βαμπίρ. Χρειάζονται το αίμα μας για να ζήσουν. Πρέπει να τους δώσουμε λίγο απ’ το αίμα μας για να κάνουμε τους αρχαίους Ελληνες να μιλήσουν.
Ετσι, απόψε, εδώ και τώρα, θέλω να κάνουμε μια μικρή θυσία αίματος, να καλέσουμε μερικά φαντάσματα. Μην ανησυχείτε όμως: δεν θα πονέσουμε. Αν αφουγκραστούμε προσεκτικά, θα μπορέσουμε ν’ ακούσουμε αυτά που οι αρχαίοι μας λένε σιγανά αλλά επίμονα. Και όταν τους ζωντανέψουμε, θα δούμε πως, όταν μιλούν, δεν μας λένε μόνο για τον εαυτό τους. Οχι. Μας μιλάνε για μας, για το τι σημαίνει να είμαστε εμείς, για τα όρια που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Τι είναι τούτος ο τόπος; Τι είναι τούτος ο μαγικός, αρχαίος τόπος; Είναι ένα θέατρο. Και τι είναι ένα θέατρο; Είναι ένα μέρος όπου ένα ακροατήριο, οι θεατές, οι «θεωροί» -ΕΣΕΙΣ- παρακολουθούν τη δράση να εκτυλίσσεται στη σκηνή. Τι βλέπουν όμως οι θεατές; Βλέπουν πράξη, βλέπουν τη «μίμηση πράξεως», όπως είπε ο Αριστοτέλης.
Εδώ, ακριβώς εδώ, υπήρχε θέατρο, το θαύμα του θεάτρου, μπροστά σε χιλιάδες πολίτες. Υπήρχε κωμωδία, σατιρικά έργα, πάνω απ’ όλα όμως υπήρχε τραγωδία. Και έτσι φτάνω στο ερώτημά μου: Γιατί γινόταν αυτό; Γιατί υπήρξε η τραγωδία;
Η Ανν Κάρσον, η Καναδή ποιήτρια, ρωτάει: «Γιατί υπάρχει η τραγωδία; Επειδή είσαι γεμάτος οργή. Γιατί είσαι γεμάτος οργή; Επειδή είσαι γεμάτος θλίψη». Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Η Αντιγόνη είναι οργισμένη επειδή είναι γεμάτη θλίψη για τον αδελφό της, τον Πολυνίκη, που του αρνήθηκε τις ταφικές τιμές ο πολιτικός άρχοντας, ο Κρέων. Η Κλυταιμνήστρα είναι οργισμένη με τον Αγαμέμνονα εξαιτίας της θλίψης της για την κόρη της, την Ιφιγένεια, που εκείνος την έσφαξε σαν αρνί για να εξασφαλίσει ούριους ανέμους στα πανιά των ελληνικών πλοίων που κινούσαν για την Τροία.
Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε άλλο ένα ερώτημα στη λίστα της Ανν Κάρσον: Αν η τραγωδία είναι η οργή που ακολουθεί τη θλίψη, γιατί οι ήρωες στην τραγωδία είναι γεμάτοι θλίψη; Είναι θλιμμένοι εξαιτίας του πολέμου και των ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Η τραγωδία θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως μια πυροδοτημένη από τη θλίψη οργή που ξεπηδάει από τον πόλεμο. Αν αυτό μπορεί να φαίνεται απόμακρο και αφηρημένο, σκεφτείτε τότε απλώς την πολιτικοποίηση των κηδειών που αποτελεί ένα θλιβερά επαναλαμβανόμενο γεγονός της ζωής τα τελευταία χρόνια, από την αποκαλούμενη Αραβική Ανοιξη έως τις τρέχουσες αιματηρές συγκρούσεις στην Ουκρανία. Διαδηλωτές πυροβολούνται στις κηδείες διαδηλωτών που πυροβολήθηκαν επειδή διαμαρτύρονταν εναντίον του καθεστώτος.
Ζούμε σε έναν κόσμο που το πλαίσιό του είναι ο πόλεμος. Κάθε πλευρά πιστεύει ακράδαντα στην ορθότητα της θέσης της και στον παραλογισμό ή την «κακία» του αντιπάλου. Η πεποίθηση αυτή νομιμοποιεί τη βία, μια καταστροφική βία που πυροδοτεί τη βία της άλλης πλευράς σε απάντηση.
Πιστεύω ότι μια αντανάκλαση της αρχαίας τραγωδίας, εδώ και τώρα, σε τούτο το θέατρο, θα μπορούσε τουλάχιστον να φωτίσει τα προβλήματά μας και να μας πει κάτι για το παρόν μας και τα όριά του.
Επειδή η ιστορία της ελληνικής τραγωδίας είναι ιστορία πολέμων, από τον πόλεμο με τους Πέρσες τον 5ο αιώνα π.Χ μέχρι τον Πελοποννησιακό Πόλεμο που κράτησε έως το τέλος εκείνου του αιώνα, και από την ανάδυση της αθηναϊκής πολιτικής ηγεμονίας μέχρι τη διάλυσή της και την ταπείνωσή της στα χέρια της Σπάρτης.

Περιγραφή του αντιπάλου

Το παλαιότερο θεατρικό έργο που έχουμε, «Οι Πέρσες», από το 472 π.Χ., αναφέρεται στα επακόλουθα της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας το 480 π.Χ., που ο Αισχύλος φέρνει επί σκηνής οκτώ χρόνια αργότερα. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς στο θέατρο είναι ότι έχουμε μια περιγραφή του αντιπάλου όχι με εχθρότητα αλλά με συμπόνια. Συμπόνια για τον εχθρό. Στο τέλος του έργου εμφανίζεται ένα φάντασμα. Υπάρχουν πολλά φαντάσματα στο θέατρο. Υπάρχει φάντασμα στους Πέρσες, υπάρχει φάντασμα στον Αμλετ. Το πρόβλημα με τους νεκρούς είναι ότι δεν στέργουν να παραμείνουν νεκροί. Και το φάντασμα του Δαρείου του Μεγάλου εμφανίζεται και λέει στον γιο του, τον Ξέρξη: «Είσαι άχρηστος, έχασες τη μάχη, αλλά το χειρότερο ήταν ότι βεβήλωσες τα ιερά των Ελλήνων, και αυτό δεν έπρεπε να το κάνεις. Αυτό είναι Υβρις». Κι ύστερα λέει στους Ελληνες: «Αν φερθείτε με τον ίδιο τρόπο, αν βεβηλώσετε ό,τι είναι ιερό, θα φτάσετε στην ίδια κατάντια».
Ετσι, αυτό το εκπληκτικό πράγμα, το θέατρο, που όλοι το παίρνουμε σαν δεδομένο, που εσείς όλοι το θεωρείτε δεδομένο γιατί είναι η κληρονομιά σας, αναδεικνύει κάτι εξαιρετικό: αναδεικνύει την κατανόηση του εχθρού. Μια κατανόηση του Ξένου, του «βαρβάρου» που προσεγγίζεται όχι με εχθρότητα, αλλά με πνεύμα ανοχής και κατανόησης και συμπόνιας. Και αυτό, νομίζω, είναι το πρώτο μάθημα που μπορεί η αρχαιότητα να μας προσφέρει σήμερα, στην κρίσιμη και επικίνδυνη κατάσταση που βρισκόμαστε.

* O κ. Simon Critchley διδάσκει φιλοσοφία στο New School της Νέας Υόρκης. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί το «Βιβλίο των νεκρών φιλοσόφων» από τις εκδόσεις Πατάκη.
​​Το κείμενο αποτελεί συντομευμένη εκδοχή από την ομιλία που έδωσε ο Σάιμον Κρίτσλεϊ στις 7 Ιουνίου, στο πλαίσιο του 3ου TEDxKalamata, στο θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης, το πρώτο TEDx που φιλοξενείται σε αρχαιολογικό χώρο.
(Αναδημοσίευση από την Καθημερινή της Κυριακής 20/7/2014) Link: http://www.kathimerini.gr/776591/article/epikairothta/ellada/ti-ma8hma-mas-prosferei-h-arxaiothta

Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Μειώνονται οι μισθοί, αυξάνονται οι φόροι

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Οι μισθοί μειώνονται, αλλά οι φόροι αυξάνονται! Το παράδοξο αυτό οδηγεί σε απόγνωση ολοένα και περισσότερους Ελληνες πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους και οσονούπω το “μεταλλαγμένο” χαράτσι ακινήτων που πλέον θα αποστέλλεται αυτόνομα. Την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά ήρθε να επιβεβαιώσει έρευνα του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία ALCO με θέμα: “Η κατάσταση της κατανάλωσης της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα”. Η έρευνα, που καταγράφει τη δραστική μείωση του εισοδήματος και της καταναλωτικής δύναμης των μισθωτών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά σε δείγμα 1.100 μισθωτών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου: 3 στους 4 μισθωτούς έχουν χάσει εισόδημα μέσα στον τελευταίο χρόνο, 1 στους 3 μισθωτούς δηλώνει νέα μείωση εισοδήματος μέσα στο τελευταίο τρίμηνο και 4 στους 10 φοβούνται περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων τους στο επόμενο τρίμηνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών, η οποία οδηγεί σε μεγάλες περικοπές ακόμα και σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα είδη διατροφής. Ακόμα και για την κάλυψη βασικών αναγκών, 1 στους 2 μισθωτούς χρειάστηκε το τελευταίο τρίμηνο να κάνει ανάληψη από τις καταθέσεις του στην τράπεζα, ενώ το 22% χρειάστηκε να δανειστεί. Αποτέλεσμα αυτής της δυσχερούς πραγματικότητας αποτελεί και ο περιορισμός της δυνατότητας διακοπών. Αυτό το καλοκαίρι θα πάει διακοπές το 38% των μισθωτών. Σύμφωνα με την έρευνα, μέσα σε έναν χρόνο το 22% των μισθωτών έχασε τη δυνατότητα να κάνει καλοκαιρινές διακοπές, ενώ, για το 24% όσων θα πάνε οι διακοπές, θα είναι μικρότερες και για το 59% ίσες με εκείνες του προηγούμενου καλοκαιριού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κι ας λένε στην κυβέρνηση ότι έρχεται η ανάκαμψη και ανοίγουν οι αγορές. Ποια ανάκαμψη; Ποιες αγορές; Ποια κέρδη και για ποιους; Ο κόσμος υποφέρει. Επιτέλους, ας το καταλάβουν. Και ας αλλάξουν οικονομική πολιτική. Τα αποτελέσματα της πολιτικής τους η κοινωνία τα βλέπει στο… πετσί της.
(Χανιώτικα νέα - Ελευθεροτυπία - 18/7/2014)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/miononte-misthi-afxanonte-fori/

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

"Αρχαίο" ακίνητο απαλλάχτηκε από το χαράτσι

Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ιδιοκτήτης ακινήτου στην παλιά πόλη απαλλάχτηκε από το «χαράτσι» για τα ακίνητα, λόγω του ότι το κτήριο του οποίου έχει την κυριότητα, έχει χαρακτηριστεί αυτοτελώς ως αρχαίο μνημείο.
Οπως ανακοίνωσε η Αρχή, «ο πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο με αίτημα να απαλλαγεί ακίνητό του, το οποίο βρίσκεται στην παλαιά πόλη των Χανίων και αποτελεί αρχαίο μνημείο, από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) του έτους 2011. Σύμφωνα με την αρμόδια Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χαρακτηρισθεί αυτοτελώς ως αρχαίο μνημείο, καθώς διατηρεί αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία της όψιμης Βενετοκρατίας και της πρώιμης Τουρκοκρατίας».
Στην ανακοίνωση προστίθενται ότι «η νομοθεσία προβλέπει ότι ως αρχαία μνημεία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830. Τα αρχαία ακίνητα μνημεία προστατεύονται από τον νόμο, χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Επιπλέον, τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων απαλλάσσονται από το ΕΕΤΗΔΕ».
Ο Συνήγορος του Πολίτη «επεσήμανε προς τη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομικών ότι το εν λόγω ακίνητο είναι αρχαίο μνημείο και ότι, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν απαιτείται η έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οποιασδήποτε άλλης διοικητικής πράξης. Συνεπώς, δεν υφίσταται σχετικό ΦΕΚ για να προσκομιστεί στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως προέβλεπε η σχετική εγκύκλιος ως προϋπόθεση για την απαλλαγή του ακίνητου από το ΕΕΤΗΔΕ. Επιπλέον, τόνισε ότι το ακίνητο πληροί σαφέστατα τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις απαλλαγής του από το ΕΕΤΗΔΕ».
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι «το Υπουργείο Οικονομικών αποδέχθηκε τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη και, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, το ακίνητο απαλλάχθηκε από το Τέλος και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη το χρηματικό ποσό που είχε εν τω μεταξύ καταβάλει».
Link: http://www.haniotika-nea.gr/archeo-akinito-apallachtike-apo-charatsi-stin-palia-poli/

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Νέες διακρίσεις σε διεθνές φεστιβάλ ταινιών για την Περιφέρεια Κρήτης και τον σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη

Τρία νέα βραβεία προστέθηκαν στη συλλογή της επιτυχημένης τουριστικής καμπάνιας της Περιφέρειας Κρήτης «Απίστευτη Κρήτη: Εκπληκτικά δική σας!» (“Incredible Crete: Surprisingly yours!”). Η νέα διάκριση της Περιφέρειας Κρήτης για την προβολή του τουρισμού της πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ τουριστικών ταινιών του Ζάγκρεμπ, στην Κροατία “Zagreb Tour Film Festival”.
Το σποτ της Περιφέρειας Κρήτης “Crete – Incredible Hospitality” απέσπασε το βραβείο καλύτερου σποτ (up to 3 minutes) ενώ το σποτ “Crete – All the world on one island” κέρδισε ειδικό βραβείο καλύτερου σεναρίου.
Εξάλλου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Κρήτης, στο Διεθνές Φεστιβάλ τουριστικών ταινιών «Baku International Tourism Film Festival» στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν που πραγματοποιήθηκε 25-29 Ιουνίου, το βίντεο Crete: «All the world on one island!» κατέκτησε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία: “COUNTRY, REGION, CITY” για το σποτ με τον «τρελό» σκηνοθέτη και τον δύσπιστο παραγωγό. H Περιφέρεια Κρήτης συγχαίρει τον Κρητικό σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη και τους συνεργάτες του, αναγνωρίζοντας ότι με μεθοδική δουλειά και πάνω απ’ όλα αγάπη για τον τόπο μας, η Κρήτη μπορεί να πρωταγωνιστεί και να πρωτοπορεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό".
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμα ότι "οι προσπάθειες της Περιφέρειας Κρήτης συνεχίζονται με ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς για την καλύτερη δυνατή προβολή του νησιού μας στο εξωτερικό".
All the world on one island - Crete from Indigoview on Vimeo.
(Χανιώτικα νέα - 3/7/2014)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/nea-diakrisi-gia-vinteo-tis-periferias-ke-tou-thodori-papadoulaki

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Κορυφαίος Νομπελίστας έρχεται για διαλέξεις στο ΙΤΕ

Κορυφαίος Νομπελίστας καθηγητής θα είναι κεντρικός ομιλητής στις Σεμιναριακές Διαλέξεις Ωνάση 2014, οι οποίες θα διεξαχθούν από 25 – 29 Αυγούστου στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο.
Πρόκειται για τον τον παγκοσμίου φήμης Ελβετό Νομπελίστα Kurt Wüthrich, στον οποίο απενεμήθη το Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2002, για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) για τον προσδιορισμό της τρισδιάστατης δομής βιολογικών μακρομορίων.
Ο κ. Kurt Wüthrich θα μιλήσει για τη χημεία και τη Βιολογία.
Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2012, ο Kurt Wüthrich υπήρξε μεταξύ των 22 παγκοσμίου φήμης επιστημόνων -20 εξ αυτών Νομπελίστες-, που υπέβαλλαν προς τους Ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόμνημα ζητώντας την ένθερμη υποστήριξη της Ελλάδος και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών της Ιδρυμάτων.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Διαλέξεων Ωνάση, ομότιμου καθηγητή, Γιάννη Παπαμαστοράκη,
στις φετινές Διαλέξεις Ωνάση, θα γίνουν δεκτοί να συμμετάσχουν με οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος Ωνάση έως 35 Έλληνες και 15 ξένοι φοιτητές, που θα επιλεγούν με κριτήριο τις υψηλές ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.
Στις Διαλέξεις θα γίνουν επίσης δεκτοί να συμμετέχουν (επιλεγμένοι με τα ίδια κριτήρια, όμως, χωρίς οικονομική ενίσχυση) φοιτητές από τα Ιδρύματα της Κρήτης, όπως και Έλληνες και ξένοι ερευνητές.
Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας των διαλέξεων http://www.forth.gr/onassis/, όπου δίδονται και αναλυτικές πληροφορίες. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 25η Ιουλίου 2014.
Γ. ΛΥΒ.
Link: http://www.haniotika-nea.gr/korifeos-nompelistas-kathigitis-omilitis-se-dialexis-sto-ite/