Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Νέα επιτυχία του ΙΤΕ Κρήτης ανοίγει δρόμους για πρωτοποριακές τεχνολογικές εφαρμογές

Στην πρωτοπορία των αναδυόμενων τεχνολογιών βρίσκεται το Ιδρυμα Τεχνολογίας Ερευνας (ΙΤΕ) της Κρήτης καθώς πρόταση που συντονίζει Ερευνητική του Ομάδα αξιολογήθηκε 11η σε σύνολο 643 που υποβλήθηκαν Πανευρωπαϊκά σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους.
Η υλοποίηση της αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο σε μια καινοτόμο τεχνολογία κατασκευής προηγμένων μικρονανομηχανικών στοιχείων, με ενισχυμένη αντοχή στην τριβή και φθορά, π.χ. ανάπτυξη υψηλής απόδοσης ρουλεμάν ολίσθησης και μικρομηχανικών εξαρτημάτων αντλιών.
Παράλληλα, αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο σε μοναδικές εφαρμογές που αφορούν το διαχωρισμό νερού και πετρελαίου, τη μειωμένη αντίσταση στις υποβρύχιες εφαρμογές και στην αποτελεσματική ψύξη ηλεκτρονικών υψηλής ισχύος.
Οπως ανακοίνωσε το ΙΤΕ η νέα αυτή επιτυχία αφορά στην πρόσφατη αξιολόγηση ανταγωνιστικών προτάσεων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FETOPEN-2014-2015-RIA για τις Μελλοντικά Αναδυόμενες Τεχνολογίες του  Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης για την Έρευνα, Ορίζον 2020 (ΗORIZON 2020). Το πρόγραμμα αυτό είναι από τα πιο ανταγωνιστικά του Ορίζοντα 2020, δεδομένου ότι υποβλήθηκαν συνολικά 643 προτάσεις από όλη την Ευρώπη και χρηματοδοτήθηκαν μόλις 24, δηλαδή το ποσοστό επιτυχίας ήταν μικρότερο του 4%. Ανάμεσα στις προτάσεις που χρηματοδοτήθηκαν και μάλιστα στην 11η θέση βρίσκεται αυτή που συντονίζει η Ερευνητική ομάδα του  Εργαστηρίου Μικρο-Νανο δόμησης με Υπερβραχείς Παλμούς Λέιζερ (ΕΜΝΥΛ) (www.iesl.forth.gr/ULMNP)  του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ “Σάββας Γεωργίου”.
Η Ερευνητική Ομάδα έχει επικεφαλής τον Ερευνητή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ Εμμανουήλ Στρατάκης και αποτελείται από την Ανθή Ρανέλλα, το Γεώργιο Τσιμπίδη, 2 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 4 διδακτορικούς και 6 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στη σχετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επιστημονική Επιτροπή Κριτών εκθείασε την αριστεία παγκοσμίου κλάσεως του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ σε θέματα κατεργασίας υλικών με Λέιζερ και Οπτικής. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ιδρυτής/θεμελιωτής της δραστηριότητας της κατεργασίας υλικών με Λέιζερ στο IΤΕ είναι ο πρώην Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ και νυν Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα: «Αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας είναι η  ανάπτυξη  τεχνικών βιομιμητικής κατεργασίας υλικών με Λέιζερ για την κατασκευή επιφανειών ιεραρχικής κλίμακας με σημαντικές εφαρμογές στη μικρορευστονική. Κατά καιρούς, έχουν εφαρμοστεί πολλές στρατηγικές μέθοδοι παρασκευής  επιφανειών με εξαιρετικές φυσικοχημικές, οπτικές, μηχανικές και βιολογικές ιδιότητες. Μια από τις σπουδαιότερες βασίζεται στη μίμηση των μοναδικών χαρακτηριστικών των φυσικών επιφανειών, όπως αυτά προσδίδονται από τη μητέρα φύση [E. Stratakis, V. Zorba, Biomimetic Artificial Nanostructured Surfaces, in Nanotechnologies for the Life Sciences, Wiley VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2010)]. Η μελέτη και η προσομοίωση βιολογικών συστημάτων με επιθυμητές ιδιότητες είναι ευρέως γνωστές ως βιομιμητική (σύνθετη λέξη από τις «βίος» και «μίμηση»). Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τη μετατροπή των ιδεών, εννοιών και αρχών που αναπτύχθηκαν από τη φύση σε ανθρωπογενείς τεχνολογίες. Τα βιολογικά συστήματα έχουν συμβάλει, μέσα στα σχεδόν τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια ζωής,  σε μοναδικές λύσεις για σύνθετα προβλήματα. Οι λύσεις αυτές τα καθιστούν έξυπνα, ενεργειακά αποδοτικά, ευέλικτα, προσαρμόσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και πολυλειτουργικά. Επίσης, οι λύσεις αυτές  είναι άμεση συνέπεια της εξελικτικής πίεσης που συνήθως αναγκάζει τα φυσικά είδη να γίνονται ιδιαίτερα βελτιστοποιημένα και αποδοτικά. Ως εκ τούτου η προσαρμογή των μεθόδων και των συστημάτων που βρίσκονται στη φύση σε συνθετικά κατασκευάσματα είναι επιθυμητή και η φύση παρέχει μια μοναδική πηγή ενδεδειγμένων λύσεων οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως μοντέλα έμπνευσης για συνθετικά παραδείγματα.
H Ερευνητική Ομάδα του Δρ Στρατάκη συντονίζει μια σύμπραξη ερευνητικών φορέων που αποτελείται από 2 πανεπιστημιακούς εταίρους, το Τμήμα Φυσικής του Αυστριακού Πανεπιστήμιου Johannes Kepler και το τμήμα Εμβιομηχανικής του Γερμανικού Πανεπιστημίου του Άαχεν, καθώς και από 4 Ερευνητικά Ινστιτούτα, εκτός του ΙΤΕ, το Institute for Production Technology IPT του Fraunhofer και το Federal Institute for Materials Research and Testing από τη Γερμανία και το Ισπανικό Spanish National Research Council. Στη σύμπραξη ανήκει, επίσης, μια Αυστριακή εταιρία κατασκευής μικρομηχανικών συστημάτων και επιστρώσεων υψηλής τεχνολογίας (High-Tech Coatings GmbH). Η ερευνητική προσπάθεια της ομάδας αποσκοπεί στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών κατεργασίας Λέιζερ για την ανάπτυξη επιφανειών που μιμούνται αφενός τις θαυμαστές ιδιότητες συγκομιδής, μεταφοράς, και καθοδήγησης υγρών, ιδιότητες που εμφανίζουν τα εξωτερικά στρώματα των κελύφων σπάνιων υδρόβιων ερπετών (ενδεικτικά το είδος Dysodius magnus)· αφετέρου εμφανίζουν και εξαιρετικές ιδιότητες αντίστασης στη φθορά και τριβή που χαρακτηρίζουν τα κελύφη σπάνιων σκαθαριών (ενδεικτικά το είδος Phrynosoma cornutum).
Οι προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας με Λέιζερ,  οι οποίες θα αναπτυχθούν κατά τη διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος, βασίζονται στην ιδιότητα αυτο-οργάνωσης της στερεάς ύλης, όταν υπόκειται στην ισχυρή ακτινοβολία υπερβραχέων παλμών Λέιζερ, που οφείλεται στην υπερταχεία τήξη επιφανειακού στρώματος.  Η διαδικασία τήξης και επαναστερεοποίησης του στρώματος αυτού έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυτο-οργανωμένων μικρο και νανο-δομών με πολύπλοκη ψευδοπεριοδική διάταξη που προσομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό τις ιεραρχικές δομές που απαντώνται συχνά στις επιφάνειες έμβιων όντων. Η Ερευνητική Ομάδα του ΙΤΕ έχει δείξει στο παρελθόν ότι η κατάλληλη διαμόρφωση των ιδιοτήτων της δέσμης Λέιζερ, μέσω προηγμένων μεθόδων οπτικής, οδηγεί δυνητικά σε μια ανεξάντλητη πηγή από μοτίβα μικρο/νανοδομών ιεραρχικής γεωμετρίας τα οποία προσδίδουν στις αντίστοιχες επιφάνειες πληθώρα ανεξερεύνητων ιδιοτήτων, οι οποίες όμως παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Ο Δρ Στρατάκης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, τονίζει ότι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του εν λόγω έργου αναμένεται να οδηγήσει σε μια καινοτόμο τεχνολογία κατασκευής προηγμένων μικρονανομηχανικών στοιχείων, με ενισχυμένη αντοχή στην τριβή και φθορά, π.χ. ανάπτυξη υψηλής απόδοσης ρουλεμάν ολίσθησης και μικρομηχανικών εξαρτημάτων αντλιών. Επιπλέον, η κατασκευή βιομιμητικών επιφανειών με ακραίες ιδιότητες υποδοχής και διαχείρισης ρευστών, αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για μοναδικές εφαρμογές που αφορούν στο διαχωρισμό νερού και πετρελαίου, στη μειωμένη αντίσταση στις υποβρύχιες εφαρμογές και στην αποτελεσματική ψύξη ηλεκτρονικών υψηλής ισχύος. Στην κατεύθυνση αυτή, ο βιομηχανικός εταίρος του προγράμματος θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση υψηλής απόδοσης στοιχείων ολίσθησης, καθώς και καινοτόμων επιστρώσεων κινούμενων μικρομηχανικών στοιχείων, με εξαιρετική αντοχή στη φθορά και στην τριβή».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΒΙΑΚΗΣ
(Χανιώτικα νέα web- 30/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/nea-epitichia-tou-ite-kritis-anigi-dromous-gia-protoporiakes-technologikes-efarmoges/

Νεκρός βρέθηκε ο "Σήφης" ο κροκόδειλος

Νεκρός εντοπίστηκε ο κροκόδειλος του φράγματος των Ποταμών στο Ρέθυμνο, γνωστός ως “Σήφης” που απ΄ότι φαίνεται δεν άντεξε τη βαρυχειμωνιά.
Οπως είπε στα “Χ.Ν.” ο ερευνητής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πέτρος Λυμπεράκης, ο “Σήφης” βρέθηκε χθες Κυριακή και σε κατάσταση σήψης.
«Είχε πεθάνει πάνω από δέκα μέρες. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή μας ότι σε ένα βαρύ χειμώνα μπορεί να μην άντεχε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λυμπεράκης.
Τώρα, όπως μας είπε ο ίδιος, οι ερευνητές έχουν αφήσει τον “Σήφη” σε ελεγχόμενο χώρο για να ολοκληρωθεί η σήψη και στη συνέχεια τα οστά του θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς – εκπαιδευτικούς σκοπούς στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
Γ.  ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα web - 30/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/nekros-o-sifis-o-krokodilos/#

"Ταξίδι" σε μέρες σπαρμένες με όνειρα, με "το πρώτο λουλούδι" του Μάνου Κοντολέων

 Ενα όμορφο ταξίδι για το μέρος «όπου οι μέρες θα ’ναι σπαρμένες όνειρα κι οι νύχτες γεμάτες λάμψη» συντελέστηκε χθες στον πολυχώρο “Το Μεγάλο Ο” μέσα από μια συνάντηση με τον συγγραφέα Μάνο Κοντολέων για την παρουσίαση του βιβλίου του “Το πρώτο λουλούδι”.
Η παρουσίαση είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς “Το πρώτο λουλούδι” αποδόθηκε σε θεατρική διασκευή της Αννας Κοντολέων από ομάδα του “Μεγάλου Ο” που γοήτευσε μικρούς και μεγάλους.
Ηταν μια ζωντανή – διαδραστική με το κοινό παρουσίαση.
Το βιβλίο, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά από 5 ετών, μάς “ταξιδεύει” σε μια εποχή και σε έναν τόπο, όπου ζούσανε δύο αδερφές. Η Χρυσαφένια (αγαπημένη της μέρας και των ανθρώπων) και η Ασημένια (αγαπημένη της νύχτας και των άλλων πλασμάτων).
«Αλλά αν οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά τις ξεχωρίζανε, εκείνες θέλανε να τις αγαπάνε όλοι το ίδιο. Γι’ αυτό και ξεκίνησαν ένα ταξίδι για να βρούνε το μέρος όπου οι μέρες θα ήταν σπαρμένες όνειρα κι οι νύχτες γεμάτες λάμψη. Ξεκίνησαν το ταξίδι και δημιούργησαν το θαύμα», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Ο συγγραφέας σημειώνει ότι «τη Χρυσαφένια και την Ασημένια οι αναγνώστες μου μπορεί να τις έχουν συναντήσει και σε ένα άλλο βιβλίο μου -το “Χρυσαφένια, Ασημένια… Νύχτα Χριστουγεννιάτικη”. Εδώ το ταξίδι τους τις φέρνει κοντά σε ένα άλλο θαύμα».
Ο Μάνος Κοντολέων υπέγραψε βιβλία του για τα παιδιά.
Την εκδήλωση οργάνωσαν “Το Μεγάλο Ο” (Γρηγορίου Ε’ 69, στον δρόμο της Πυροσβεστικής) και οι “Εκδόσεις Πατάκη”.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΒΙΑΚΗΣ
(Χανιώτικα νέα - 30/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/taxidi-se-meres-sparmenes-me-onira/#

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Πολιτισμός κι εκφοβισμός

Στις 6 Μαρτίου εορτάστηκε η παγκόσμια ημέρα κατά του bullying. Μόνο που o εκφοβισμός -σχολικός και μη- είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που δεν είναι εύκολο να σταματήσει όσο η  κοινωνία σε μεγάλο βαθμό θα κλείνει τα μάτια μπροστά σε τέτοια φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω της. Που θα καταγγέλλει το bullying, αλλά με ευκολία θα αναπαράγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις που στρέφονται σε βάρος άλλων.  Που θα θυμώνει,  θα εξοργίζεται για την αδικία και ύστερα θα ξεχνά…
Που αντί να μπαίνει από το εγώ στο εμείς, ολοένα και περισσότερο θα κλείνεται στον εαυτό της, αδιαφορώντας για τον συνάνθρωπο.
Αν δεν αδιαφορούσε, ίσως ο κόσμος μας να ήταν διαφορετικός. Να μην υπήρχαν τόσα προβλήματα, τόσοι θάνατοι, τόσοι άνεργοι, τόσοι άστεγοι. Ακόμη, θα ήταν ίσως παρελθόν τα φαινόμενα λεκτικής βίας που παρατηρούνται καθημερινά στους δρόμους, αλλά και τα φαινόμενα bullying στην εκπαίδευση που προκαλούν πονοκέφαλο σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
Για να μην αδιαφορούμε πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τον άλλον. Τον όποιο άλλον. Γιατί συνήθως ταυτιζόμαστε με τα όμοια. Οχι με ό,τι δεν μας μοιάζει ή δεν συμφωνεί μαζί μας.
Δεν είναι όμως έτσι όλη η κοινωνία. Ούτε φυσικά έχει νόημα η ισοπέδωση και το… τσουβάλιασμα.
Ο πολιτισμός αρχίζει από το σπίτι και σε έναν βαθμό καθορίζεται από τον περίγυρο, την εκπαίδευση, το ίδιο το σύστημα που μας θέλει “έτσι” κι όχι αλλιώς. Οταν “ανακτήσουμε” τον πολιτισμό και απομονώσουμε απάνθρωπες συμπεριφορές, τότε  θα μπορέσουμε να πούμε ότι κάτι αλλάζει…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΒΙΑΚΗΣ
(Χανιώτικα νέα - 27/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/politismos-ki-ekfovismos/

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Στον Δημοτικό Κήπο των Χανίων

Περήφανο το παγώνι ανοίγει τα φτέρα του. Μικροί και μεγάλοι το θαυμάζουν και κάποιοι το φωτογραφίζουν. Μια όμορφη στιγμή χθες το πρωί στον Δημοτικό Κήπο Χανίων.
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 24/3/2015)

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Βραβείο στο Πολυτεχνείο Κρήτης για πρωτοποριακή εργασία που ανοίγει νέους δρόμους στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες

Στην κορυφή της επεξεργασίας σήματος διεθνώς βρίσκεται το Πολυτεχνείο Κρήτης μετά και τη νέα διάκριση την οποία πέτυχαν φοιτητές - ερευνητές του Ιδρύματος για πρωτοποριακή εργασία τους που ανοίγει νέους δρόμους στις ψηφιακές - διαδικτυακές τηλεπικοινωνίες.
Συγκεκριμένα, προχθές το βράδυ ανακοινώθηκαν τα βραβεία καλύτερης εργασίας με συμμετοχή φοιτητή στο 40οστό συνέδριο Επεξεργασίας Σήματος IEEE ICASSP 2015, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος, στις 19-24 Απριλίου, στο Brisbane της Αυστραλίας (http://icassp2015.org/awards-grants/).
Οπως έγινε γνωστό, το Πολυτεχνείο Κρήτης κέρδισε το βραβείο καλύτερης εργασίας με συμμετοχή φοιτητή στην ενότητα “Επεξεργασία Σήματος για Τηλεπικοινωνίες”. Το βραβείο μοιράζονται οι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πάνος Αλεβίζος και Γιάννης Φούντζουλας, με επιβλέποντες τους Αναπληρωτές Καθηγητές Άγγελο Μπλέτσα και Γιώργο Ν. Καρυστινό, αντίστοιχα, για την εργασία:
«Noncoherent Sequence Detection of Orthogonally Modulated Signals in Flat Fading with Log-linear Complexity», που λύνει προβλήματα ανίχνευσης ακολουθιών του ψηφιακού σήματος.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το συνέδριο ΙΕΕΕ International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) είναι από παλαιότερα και εγκυρότερα ετήσια συνέδρια της Διεθνούς Ένωσης Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical & Electronic Engineers - IEEE) στα θέματα επεξεργασίας σήματος και θα διεξαχθεί φέτος στο Brisbane της Αυστραλίας, στις 19-24 Απριλίου. Παρουσιάζονται πάνω από 1500 εργασίες, μετά από κρίση πλήρους κειμένου, σε θέματα επεξεργασίας σήματος όλων των κατηγοριών και επιλέγεται μία καλύτερη εργασία με συμμετοχή φοιτητή από κάθε ενότητα.
Για το 40οστό συνέδριο ICASSP 2015 επιλέχθηκαν 8 εργασίες από ισάριθμες θεματικές περιοχές, που εκπονήθηκαν σε κορυφαία ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής, όπως το Πολυτεχνείο της Λωζάνης, η Google, το INRIA της Γαλλίας κλπ. Μεταξύ των 8 καλύτερων εργασιών του συνεδρίου είναι και η εργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία πρώτευσε στη θεματική περιοχή «Επεξεργασία Σήματος για Τηλεπικοινωνίες».
Η ΕΡΓΑΣΙΑ
Οπως εξηγούν οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι επιβλέποντες αν. καθηγητές, «η εργασία λύνει ένα από τα βασικότερα προβλήματα ανίχνευσης ακολουθιών τηλεπικοινωνιακών σημάτων, με πρακτικά υλοποιήσιμο τρόπο και πιθανές εφαρμογές στις ασύρματες ψηφιακές επικοινωνίες, με εξειδίκευση στο Διαδίκτυο των Λαχανικών (Internet of Vegetables) (σ.σ.: πρόκειται για ένα ψηφιακό - διαδικτυακό σύστημα που έχει αναπτυχθεί επίσης στο Πολυτεχνείο και επιτρέπει ψηφιακά να ενημερώνεται ο αγρότης για τις ανάγκες της καλλιέργειάς του σε νερό), στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), καθώς επίσης στις δορυφορικές και στις υποβρύχιες επικοινωνίες.
Πρακτικά, ο δέκτης σε ένα συμβατικό ψηφιακό σύστημα τηλεπικοινωνιών εκτιμά το κανάλι μεταξύ πομπού και δέκτη και ανιχνεύει ένα σύμβολο την φορά, διαδοχικά, το ένα μετά το άλλο. Το πρόβλημα είναι πως σε χαμηλά επίπεδα ισχύος σήματος, όπως συμβαίνει σε πολλά τηλεπικοινωνιακά σενάρια (π.χ. αισθητήρες που εκπέμπουν με πολύ χαμηλή ισχύ, δορυφορικές ζεύξεις κλπ) η εκτίμηση του καναλιού δεν είναι ακριβής. Επιπλέον, μπορεί κάποιος να αποδείξει πως κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, η εκτίμηση του καναλιού δεν χρειάζεται, αρκεί κάποιος να ανιχνεύσει ακολουθίες διαδοχικών συμβόλων και όχι μόνο ένα σύμβολο την φορά».
Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι  «η εργασία εστίασε σε σήματα τα οποία χρησιμεύουν σε ψηφιακές επικοινωνίες υπό περιορισμό ισχύος (τα λεγόμενα σήματα ορθογώνιων διαμορφώσεων) και βρήκε πρακτικούς τρόπους ανίχνευσης ακολουθιών τέτοιων συμβόλων, χωρίς να χρειάζεται εκτίμηση του καναλιού μεταξύ πομπού και δέκτη. Η σημασία της εργασίας εστιάζεται στο γεγονός ότι, αν και η ανίχνευση ακολουθιών είναι σε γενικές γραμμές πολύπλοκη, είναι δυνατόν με «έξυπνο» ψάξιμο να βρεθεί η ακολουθία που στάλθηκε γρήγορα και με απλό τρόπο.
Για παράδειγμα, μια ακολουθία 100 συμβόλων από bits με ορθογώνια δυαδική διαμόρφωση θα χρειαζόταν, πριν την εργασία αυτή, ψάξιμο μεταξύ δύο στην εκατοστή πιθανών ακολουθιών, το οποίο είναι πρακτικά μη υλοποιήσιμο. Η εργασία έδειξε τρόπους εύρεσης της ακολουθίας που στάλθηκε με πολυπλοκότητα της τάξης του 100 log(100), το οποίο είναι της τάξης του 700 (για λογάριθμο με βάση το 2) και εύκολα υλοποιήσιμο.
Ανοίγονται ευκαιρίες για σημαντικές εφαρμογές σε τηλεπικοινωνιακά σενάρια όπου υπάρχει περιορισμός στην ισχύ του σήματος. Π.χ. φανταστείτε το σενάριο των υπερ-φθηνών ασύρματων αισθητήρων για τα λαχανικά, που ειδοποιούν ασύρματα και με πολύ χαμηλή ισχύ τον γεωργό πότε διψάνε ή πεινάνε (Διαδίκτυο των Λαχανικών), των ασύρματων ετικετών χωρίς μπαταρία RFID (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) ή άλλων εφαρμογών σε δορυφορικές ή υποβρύχιες επικοινωνίες».
Ο φοιτητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Πάνος Αλεβίζος, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα πολλής δουλειάς και δείχνει το καλό επίπεδο σπουδών που προσφέρει η Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Την επιτυχία αυτή θέλω να την αφιερώσω στην οικογένεια μου, για όλη τη στήριξη και αγάπη που μου έχει προσφέρει.»
Ο φοιτητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιάννης Φούντζουλας ανέφερε: «Αυτό είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, το οποίο δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την ομαδική δουλειά. Είναι σημαντικό πως η Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης απαρτίζεται απο πλήρως καταρτισμένους καθηγητές με διάθεση για έρευνα και διδασκαλία».
Ο Γιώργος Ν. Καρυστινός, Αναπλ. Καθηγητής και Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, δήλωσε: «Το Πολυτεχνείο Κρήτης, για ακόμη μία φορά, πρωτεύει στο ανταγωνιστικό διεθνή επιστημονικό χώρο. Και αυτή η πρωτιά, όπως και οι προηγούμενες, οφείλονται κυρίως στο μεράκι και στη δουλειά των φοιτητών μας, ανθρώπων στους οποίους πρέπει να επενδύσει η χώρα μας για να ελπίζει στο μέλλον. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μας. Έχει το δυναμικό και τις προοπτικές. Αρκεί η πολιτεία να σταματήσει να το βλέπει ως πεδίο άσκησης μικροπολιτικής, αλλά να επιτρέψει να ευδοκιμήσουν συνθήκες πολιτισμού, εξωστρέφειας, σύνδεσης με την αγορά εργασίας, και αριστείας».
Ο Αναπλ. Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Άγγελος Μπλέτσας δήλωσε: «Προσπαθούμε να προσφέρουμε ακαδημαϊκές συνθήκες σε παιδιά όπως ο Πάνος και ο Γιάννης, εφάμιλλες εκείνων στα καλύτερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αυτό πρακτικά σημαίνει μαθήματα υψηλού επιπέδου, εργαστήρια εξοπλισμένα όπως πρέπει, μηνιαίο μισθό-υποτροφία για τους μεταπτυχιακούς μας, συμμετοχή στα καλύτερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Προσπαθούμε επίσης να τους στέλνουμε για σύντομες επισκέψεις εργασίας στους καλύτερους συνεργάτες μας στο εξωτερικό. Η αγωνία μας είναι να μην αντιστραφεί η προσπάθεια πιο ακαδημαϊκής λειτουργίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια. Αφιερώνουμε την επιτυχία αυτή, που προστίθεται σε μια σειρά άλλων, σε όσους μας αγαπούν και μας προσέχουν και σε όσους πιστεύουν στην αριστεία και όχι στην μετριοκρατία».
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 20/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/nei-dromi-stis-psifiakes-tilepikinonies/

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Πύργος 1,2 δισ. ευρώ ενώ οι φτωχοί πληθαίνουν

Σε μια εποχή που ολοένα και περισσότεροι πολίτες της Ελλάδας, αλλά και όλης της Ευρώπης, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εγκαινιάστηκε προχθές στη Φρανκφούρτη ο νέος πύργος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κόστους, όπως μετέδωσαν εγχώρια και διεθνή Μ.Μ.Ε., 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ!
Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση κινημάτων της Ευρώπης που έσπευσαν να διαμαρτυρηθούν για τις πολιτικές λιτότητας, την ανεργία και τη φτώχεια με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπα ολοένα και μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού.
Η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης μεταξύ διαδηλωτών και της Αστυνομίας.
Οπως μετέδωσαν τα διεθνή Μ.Μ.Ε., οι διαδηλώσεις είχαν συμμετοχή από όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, στη Φρανκφούρτη έφτασαν λεωφορεία με διαδηλωτές από αρκετές πόλεις της γερμανικής επικράτειας, αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
ΕΙναι προφανές ότι όσο οι ηγέτες της Ε.Ε. επιμένουν στις πολιτικές άγριας λιτότητας και απομακρύνονται από τις κοινωνίες τους, τόσο θα γιγαντώνονται τα κινήματα αμφισβήτησης της Ε.Ε. και των μηχανισμών της. Μόνο η αλλαγή των οικονομικών πολιτικών θα φέρει τις κοινωνίες κοντά στα οράματα της Ευρώπης. Και όχι η συνέχιση της λιτότητας σε βάρος των πολιτών.
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 20/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/pirgos-12-dis-evro-eno-i-ftochi-plithenoun/

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Και βιομετρική αναγνώριση προσώπου αντί για password στα Windows 10

Το νέο λειτουργικό σύστημα Windows 10 της Microsoft θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες για πρώτη φορά να «μπαίνουν» στον υπολογιστή τους ή σε όποια άλλη συσκευή, χωρίς την χρήση κωδικού πρόσβασης (password), αλλά με βιομετρικό τρόπο, όπως την αναγνώριση του προσώπου, της ίριδας του ματιού ή και των δαχτυλικών αποτυπωμάτων τους.
Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι το ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο Internet Explorer θα καταλήξει οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και θα αντικατασταθεί από ένα νέο πρόγραμμα, που προς το παρόν φέρει το όνομα Spartan (Σπαρτιάτης).
Οι δοκιμές των Windows 10 -τα οποία θα είναι κοινά τόσο για τους παραδοσιακούς επιτραπέζιους υπολογιστές, όσο και για τις νεότερες φορητές συσκευές όπως ταμπλέτες και ″έξυπνα″ κινητά- έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά ακόμη παραμένει άγνωστη η ημερομηνία κυκλοφορίας τους.
Η Microsoft έκανε γνωστό, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι η νέα δυνατότητα Windows Hello των Windows 10 θα υποστηρίζει τη βιομετρική ταυτοποίηση του χρήστη, στο πλαίσιο της προσπάθειας να μειωθεί η χρήση κωδικών πρόσβασης διεθνώς και έτσι να γίνει πιο δύσκολη η δουλειά των χάκερ, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν βρει τρόπους να τα «σπάνε» (ενώ υπάρχει και το πρόβλημα ότι συχνά οι χρήστες ξεχνάνε τα passwords τους).
Η Apple και η Samsung έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνουν βιομετρικούς αισθητήρες στα smartphones τους, που αναγνωρίζουν το πρόσωπο και τα δακτυλικά αποτυπώματα των ιδιοκτητών τους. Αν η συσκευή του χρήστη διαθέτει τέτοιο βιομετρικό σύστημα, τότε το βιομετρικό σύστημα Windows Hello θα είναι συμβατό με το αντίστοιχο σύστημα της συσκευής.
Παράλληλα, η Microsoft ανακοίνωσε ότι οι προγραμματιστές θα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα ανάλογο σύστημα βιομετρικής ταυτοποίησης για να το ενσωματώνουν στις ιστοσελίδες ή εφαρμογές (apps) που ζητούν αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη, έτσι ώστε ο τελευταίος πάλι δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιεί κωδικούς πρόσβασης.
Όσον αφορά το «τέλος εποχής» για τον Internet Explorer, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε το 1995, η Microsoft δήλωσε αποφασισμένη να του αλλάξει όνομα και περιεχόμενο, δημιουργώντας ένα νέο πρόγραμμα (browser), πιο λιτό και πιο γρήγορο (εξ ου και η προσωρινή ονομασία Spartan), το οποίο πλέον θα συνοδεύει τα μελλοντικά Windows.
Μερικές εκδόσεις των Windows 10 πάντως θα συνεχίσουν να ενσωματώνουν και τον Internet Explorer, για να διασφαλίζεται ο χρήστης ότι το νέο λειτουργικό σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παλαιότερες ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Το οριστικό νέο όνομα του διαδόχου προγράμματος δεν έχει ακόμη αποφασιστεί από την Microsoft. Είναι πιθανό ότι η ανακοίνωσή του θα γίνει μαζί με την ανακοίνωση για την ημερομηνία κυκλοφορίας των Windows 10.
(Αναδημοσίευση από τα "Χανιώτικα νέα"  με πηγή το ΑΠΕ-ΜΠΕ - 18/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/sta-windows-10-tha-iparchi-ke-viometriki-anagnorisi-prosopou-anti-gia-password/#

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Ο πύργος και οι λαοί

Ο νέος πύργος της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας που εγκαινιάστηκε στην Φρανκφούρτη, εν μέσω επεισοδίων, όπως μετέδωσαν εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ, έχει κόστος 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ!
Την ίδια ώρα χώρες και λαοί υποφέρουν από την οικονομική κρίση, οι άνεργοι, άποροι και άστεγοι αυξάνονται στην Ευρώπη ενώ, ολόκληρα κράτη εξαναγκάζονται σε δανεισμό κάτω από όρους που διαλύουν τις κοινωνίες τους. Γι΄αυτό και αυξάνονται συνεχώς οι νέοι οι οποίοι αμφισβητούν την Ε.Ε. και τις δομές της.
Χιλιάδες διαδήλωσαν στην Φρανκφούρτη ενάντια σε αυτές τις πολιτικές λιτότητας και η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης μεταξύ διαδηλωτών και Αστυνομίας. Είναι προφανές ότι όσο οι ηγέτες της Ε.Ε. επιμένουν στις πολιτικές άγριας λιτότητας και απομακρύνονται από τις κοινωνίες τους, τόσο θα γιγαντώνονται τα κινήματα αμφισβήτησης της Ε.Ε. και των μηχανισμών της. Μόνο η αλλαγή οικονομικών πολιτικών θα ξαναφέρει τις κοινωνίες κοντά στην Ευρωπαική Ενωση και τους θεσμούς της.
Γ. ΛΥΒ.
(enetpress.gr - 18/3/2015)

"Διασταυρώσεις" στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 στις 19:30, η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση με τίτλο “Διασταυρώσεις: Γιώργης Γερόλυμπος – Πάνος Κοκκινιάς – Νίκος Μάρκου” υπό την επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης Άννας Χατζηνάσιου.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι της 23 Ιουνίου 2015.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην έκθεση “Διασταυρώσεις”, η οποία πραγματοποιείται στην Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων στην Κρήτη, παρουσιάζονται έργα τριών από τους σημαντικότερους Έλληνες σύγχρονους φωτογράφους, δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης Ελληνικής φωτογραφίας. Παρότι ομαδική έκθεση, πρόκειται για την παρουσίαση τριών ατομικών εκθέσεων, οι οποίες “διασταυρώνονται” στη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον και στις βιωματικές αναμνήσεις του κάθε καλλιτέχνη αφηγημένες από τον καθένα με τρόπο ώστε να αφήνουν το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.
Μέσα από τις εικαστικές διασταυρώσεις αλλά και μέσα από τις διασταυρώσεις ιδεών ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να διακρίνει την εξέλιξη του καλλιτεχνικού έργου του κάθε φωτογράφου αλλά και τα στοιχεία, που παρά τις αλλαγές συνεχίζουν να διατρέχουν το έργο του και να αποτελούν βασικό στοιχείο του προβληματισμού του. Ταυτόχρονα ο τρόπος παρουσίασης και η επιλογή των έργων θα επιχειρήσει να καλλιεργήσει ενδιαφέροντες συσχετισμούς μεταξύ των καλλιτεχνών και των φωτογραφιών τους, μέσα σε ένα εκθεσιακό χώρο, στον οποίο, λόγω της πολυεπίπεδης χωροταξικής του ιδιαιτερότητας, δίνεται από κάποια σημεία η δυνατότητα ταυτόχρονης θέασης των έργων.
Το ενδιαφέρον του Γιώργη Γερόλυμπου εστιάζεται στη σχέση μεταξύ φύσης και ανθρώπινης επέμβασης, όπως αυτή εντοπίζεται στη σύγχρονη τοπιογραφία. Φωτογραφίζει «ενδιάμεσα» τοπία, τμήματα του περιβάλλοντος, που βρίσκονται σε διαρκή μεταβολή λόγω της ανθρώπινης εκμετάλευσης της γης. Επιλέγει να φωτογραφίσει το «ανθρωποποιημένο» τοπίο όχι μόνο λόγω της εμφανούς παρουσίας έντονων κοινωνικο-πολιτικών αλλαγών, που εγγράφονται επάνω του αλλά κυρίως λόγω της σημασίας αυτού του είδους τοπιογραφίας στη σύγχρονη αναπαράσταση και φωτογραφική πρακτική. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνεται η αναζήτηση των παραμέτρων και επιπτώσεων του εξωραϊσμού στην σύγχρονη τοπιογραφία και ο μηχανισμός κατασκευής ταυτότητας μέσω του βιωμένου χώρου.
Ο Πάνος Κοκκινιά́ς πραγματεύεται στις σκηνοθετημένες φωτογραφίες του τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο και με τον εαυτό́ του. Αναζητά τις εκφάνσεις του υπαρξιακού ερωτήματος μέσα στη σημερινή πραγματικότητα και το πώς αυτές μπορούν να καταγραφούν με φωτογραφικά μέσα. Επικεντρώνεται άλλοτε στη διάρρηξη της σχέσης του ανθρώπου με την καταγωγή του, τη φύση, κι άλλοτε στην αμηχανία του να κατανοήσει την προέλευση και την ταυτότητά του, μέσα στο ίδιο του το δημιούργημα, την πόλη.
Πέρα από την εμφανή γοητεία, που ασκεί το φυσικό τοπίο στον Νίκου Μάρκου, όπως μαρτυρά η δουλειά του τα τελευταία 20 χρόνια, τα έργα του διέπει ένα συνεχές ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Οι Τόποι του μελετάνε την έννοια του φυσικού και του κατασκευασμένου. Σχεδόν πάντα, υπάρχει ένας τεχνητός κάνναβος πίσω από αυτό, που στις φωτογραφίες του μοιάζει φυσικό. Αλλά αυτά τα δύο στοιχεία δεν είναι ποτέ διακριτά. Μπλέκονται για να δημιουργήσουν τις εικόνες της «ήμι-αντικειμενικής πραγματικότητας», που βλέπουμε στην έκθεση. Οι εικόνες του Μάρκου δεν στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και αρμονίας, ούτε στο να προξενήσουν το αίσθημα της έκπληξης μπροστά σε κάτι φυσικά αναπάντεχο, αλλά “στην κατασκευή μίας νέας πραγματικότητας μέσα από την ανάδειξη της λεπτομέρειας”.
Μέσα από τα φωτογραφικά έργα, τα οποία παρουσιάζονται στην έκθεση “Διασταυρώσεις”, ο θεατής βρίσκεται αντιμέτωπος με ζητήματα σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της Ελληνικής φύσης και την αντίληψη του ανθρώπου ως μονάδας στο πλήθος. Η έκθεση “Διασταυρώσεις” ξεπερνώντας το θεματικό της περιεχόμενο διαμορφώνει την θεματολογία της με βάση το ιδιαίτερο εικαστικό στίγμα του κάθε καλλιτέχνη.
(Από τα Χανιώτικα νέα web - 18/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/diastavrosis-sti-dimotiki-pinakothiki-chanion/#

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Το σιντριβάνι στο παλιό λιμάνι των Χανίων

Ο καιρός ζέστανε και το περασμένο Σάββατο το παλιό λιμάνι είχε την τιμητική του. Ολη την ημέρα ήταν γεμάτο από κόσμο που κατέβηκε για περίπατο ή καφέ. Ολοι σχεδόν πέρασαν από την πλατεία στο Σιντριβάνι. Μόνο που το σιντριβάνι δεν έβγαινε νερό. Και το νερό που υπήρχε μέσα του δεν ήταν καθαρό. Επρόκειτο για μια όχι όμορφη εικόνα στην είσοδο του παλιού λιμανιού. Αυτές όμως οι λεπτομέρειες, όταν λειτουργούν σωστά, κάνουν τη… διαφορά.
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 16/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/sintrivani-choris-nero/#

Διάκριση για τον Θοδωρή Παπαδουλάκη

Μια ακόμα διάκριση για την Κρήτη και για τον Χανιώτη σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη. Οπως ανακοινώθηκε, το χρυσό βραβείο στα “Tourism Awards 2015” στην κατηγορία “Διαφημιστική καμπάνια” παρέλαβε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η βράβευση αφορά στη νέα διαφημιστική καμπάνια της Κρήτης 2014-2015 “Crete: The island inside you- Daydreaming of Crete” που φέρει την υπογραφή του Θοδωρή Παπαδουλάκη.
Μια είδηση πολιτισμού – όαση μέσα στη θλίψη των ημερών και των δύσκολων καιρών που διανύει η πατρίδα μας.
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 16/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/diakrisi/#

"Μεταξύ ίσων"

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους δανειστές. Γι’ αυτό και η όποια ένταση είναι λογικό επακόλουθο.
«Τώρα έχουμε μία διαπραγμάτευση μεταξύ ίσων. Ερχονται οι πραγματογνώμονες, συλλέγουν το υλικό και πάμε στις Βρυξέλλες και διαπραγματευόμαστε», δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης.
«Στόχος μας είναι να αποφύγουμε νέα υφεσιακά μέτρα για τα οποία μας πιέζει η απέναντι πλευρά», διευκρίνισε.
Η κοινωνία, ωστόσο, δεν θα αντέξει άλλα μέτρα. Η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας κάτω από άλλα δεδομένα είναι ένα στοίχημα όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά για όλο τον δημοκρατικό πολιτικό κόσμο της χώρας.
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 16/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/metaxi-ison/#

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Λόγος προφητικός

Πού βαδίζει η Ευρωπαϊκή Ενωση; Το ερώτημα αυτό γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και του γεγονότος ότι κράτη - μέλη της Ε.Ε. και προπαντός -φυσικά- η Ελλάδα υποχρεώνονται να υποβάλουν τους πολίτες τους σε πολύ σκληρή λιτότητα.
Αλλωστε, η Ελλάδα πρώτη μπήκε στα μνημόνια και ακόμα δεν έχει βγει.
Ο συνθέτης και διανοούμενος Μάνος Χατζιδάκις πριν από δεκαετίες είχε μιλήσει θα έλεγε κανείς προφητικά για την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Σε μια συνέντευξή του, κατά πάσαν πιθανότητα εν έτει 1986 (κατ’ άλλους το 1990), που κυκλοφορεί σε βίντεο στο Διαδίκτυο, μεταξύ άλλων είχε πει:
«Κοιτάξτε. Ετοιμαζόμαστε για μια άλλου είδους σκλαβιά τώρα. Η ευρωπαϊκή ενότητα τι νομίζετε ότι είναι;
Είμαστε πραγματικά ένα κράτος με δύναμη ώστε να μπορέσουμε να επιβάλουμε απόψεις; Θα γίνουμε μια επαρχία στην οποία θα μας διοικεί η Ευρώπη. Και θα ’χουμε μια ψευδαίσθηση ότι συνδιοικούμεθα στην Ευρώπη. Λοιπόν αυτή δεν είναι μια σκλαβιά;».
Για να συμπληρώσει, ανάμεσα σε άλλα: «Υπάρχει καμία εγγύηση σωστής αναπτύξεως εδώ μέσα στον τόπο αυτό;
Ποτέ. Αλλά βέβαια ο τόπος μας προχωράει πάντα με τις εξαιρέσεις του.  Ετσι, θα προχωρήσουμε και στο μέλλον».
Λόγος προφητικός…
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 14/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/logos-profitikos/

Περί ΕΡΤ

"Βολές" για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η επαναλειτουργία της ΕΡΤ εξαπολύει με ανακοίνωσή της η ΠΟΣΠΕΡΤ. Μεταξύ άλλων, η ΠΟΣΠΕΡΤ αναφέρει ότι δεν καθορίζονται στο σχέδιο νόμου οι δομές της ΕΡΤ της 11/6/2013 και η ΕΡΤ «επαναλειτουργεί χωρίς δομές και πανελλαδικό εύρος των δραστηριοτήτων της, χωρίς να καθορίζεται η λειτουργία των περιφερειακών Ρ/Σ των δικτύων εκπομπής της δομής και της αυτοτέλειας της ΕΤ3». Επίσης, «δεν υπάρχει πρόβλεψη διαφημίσεων – ούτε καν στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα!». Δεν μπορεί όμως να μιλάει η κυβέρνηση για άνοιγμα της ΕΡΤ, αν δεν συμπεριλαμβάνει και τους περιφερειακούς σταθμούς, οι οποίοι επί δεκαετίες κρατούν συντροφιά τους ακροατές. Και ένας από τους παλαιότερους είναι φυσικά η ΕΡΑ Χανίων που, παρά το κλείσιμο της ΕΡΤ, μέχρι σήμερα δεν έχει σιγήσει χάρη στην προσπάθεια των απολυμένων εργαζομένων της που την κρατούν ανοιχτή με 24ωρο πρόγραμμα στα fm στους 100,6, στο Διαδίκτυο και -μέχρι πρότινος που κόπηκε το ρεύμα στον πομπό- στα μεσαία κύματα.
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 14/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/peri-ert/

Οικονομία και... tv

» Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στην πολιτική ζωή το εξής παράδοξο: Υπουργοί και βουλευτές, οι οποίοι μέχρι πρότινος τηρούσαν κριτική στάση απέναντι στα Μ.Μ.Ε. και δη στα τηλεοπτικά δίκτυα, να έχουν ανακαλύψει τη γοητεία της… μικρής οθόνης.
Ετσι, σχεδόν καθημερινά σε δελτία ειδήσεων και τηλεοπτικές εκπομπές κάνουν εμφανίσεις και εκφράζουν τις θέσεις τους και τις θέσεις της κυβέρνησης για το μείζον ζήτημα της οικονομίας και της κρίσης.
Εως εδώ καλά: Είναι σημαντικό ο πολίτης να ενημερώνεται από τους ίδιους τους εκπροσώπους του για τις θέσεις και την πολιτική τους. Μόνο που οι υπουργοί δεν θα κριθούν από τις τηλεοπτικές τους εμφανίσεις, αλλά από το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Από το αν και πώς θα καταφέρουν να διασώσουν τη χώρα και την κοινωνία η οποία έχει υποφέρει άγρια τα τελευταία χρόνια.
Η Ελλάδα, είναι αλήθεια, ύψωσε ανάστημα στους Ευρωπαίους εταίρους της και αυτό έκανε πολλούς να χαρούν. Να αισθανθούν μια εθνική υπερηφάνεια.
Ωστόσο, τα δύσκολα έχουν ήδη αρχίσει. Το ταμείο της χώρας είναι μείον, γι’ αυτό και οι αρμόδιοι υπουργοί διαπραγματεύονται για συνέχιση της χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους.
Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους, στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, θα καθορίσει το μέλλον του τόπου. Και αυτό απαιτεί… ιδρώτα και όχι ανέξοδες εμφανίσεις…
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 14/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/ikonomia-ke-tv/

Χρυσό βραβείο για τη διαφημιστική καμπάνια της Περιφέρειας Κρήτης από τον Θοδωρή Παπαδουλάκη

Το χρυσό βραβείο στα «Tourism Awards 2015» στην κατηγορία «Διαφημιστική καμπάνια» παρέλαβε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,  η βράβευση αφορά στη νέα διαφημιστική καμπάνια της Κρήτης 2014-2015 «Crete: The island inside you- Daydreaming of Crete» που φέρει την υπογραφή του γνωστού Κρητικού σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρία «McCANN-Erickson Athens». Παρών επίσης στην τελετή απονομής, ήταν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Τουρισμού Μιχάλης Βαμιεδάκης, η δε Περιφέρεια Κρήτης εκτός από τη χθεσινή διάκριση έχει βραβευτεί άλλες 12 φορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την πρωτότυπη και αποτελεσματική διαφημιστική προβολή της Κρήτης. Μάλιστα στην ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Banquet» του Μεγάρου Μουσικής, η Περιφέρεια Κρήτης για μια ακόμη φορά επιβραβεύτηκε για την προσπάθεια ανάδειξης του νησιού και των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων με οικοδέσποινα, την γνωστή δημοσιογράφο Άννα Μπουσδούκου, παρουσία εκατοντάδων υψηλόβαθμων στελεχών των μεγαλύτερων εταιρειών και φορέων τουρισμού της χώρας μας, αλλά και της αρμόδιας κριτικής επιτροπής.
Παραλαμβάνοντας το νέο βραβείο ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή, τους διοργανωτές, και όλους τους συνεργάτες για την συμβολή τους στο άριστο αποτέλεσμα της διαφημιστικής καμπάνιας-προβολής της Περιφέρειας Κρήτης.
«Η Περιφέρεια Κρήτης το 2012 ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια με στόχο την ενιαία προβολή του νησιού μας. Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και κάνοντας πράξη την δέσμευση για συγκρητισμό, η Κρήτη για πρώτη φορά προβάλλεται ενιαία. Σήμερα παραλάβαμε το χρυσό βραβείο για την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της χρονιάς. Πρόκειται για την 12η φορά που η Περιφέρεια Κρήτης βραβεύεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές, την κριτική επιτροπή και κυρίως σε όλους τους συνεργάτες μας που δίνουν πραγματικά τον καλύτερο τους εαυτό σ’αυτήν την κοινή μας προσπάθεια. Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά τις προσπάθειες μας για τον ευλογημένο αυτό τόπο με τους ξεχωριστούς ανθρώπους του!»
Στόχος της διοργάνωσης τoυ Hotel & Restaurant της Boussias Communications, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, είναι η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών από επιχειρήσεις και φορείς του Ελληνικού τουρισμού και η βράβευση αφορά πρακτικές που διακρίθηκαν από την αρμόδια κριτική επιτροπή, μέσω αδιάβλητης διαδικασίας που θεσμοθέτησε το Hotel & Restaurant της Boussias Communications.
Οι δέκα βασικές κατηγορίες βράβευσης ήταν: Strategy & Innovation, Customer Service & Experience, Specialty Offering, Gastronomy, Facilities & Architecture, Digital & Social Marketing, Travel & Transportation, Branding – Public Relations & People Strategy, Technology, Sustainability & Operations. Πληροφορίες για τις υπόλοιπες υποψηφιότητες-βραβεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tourismawards.gr.
Link: http://www.haniotika-nea.gr/chriso-vravio-gia-ti-diafimistiki-kampania-tis-periferias-kritis-me-ton-thodori-papadoulaki/#

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Ο κόσμος των νέων

Μέσα από την οικονομική κρίση που συνεχίζεται στην Ελλάδα του 2015, σηματοδοτείται η αφετηρία μιας νέας εποχής στην πολιτική, αλλά και στην κοινωνία. Ο παλαιός πολιτικός κόσμος μοιάζει να οδηγείται στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και να γεννιέται ένας νέος που δεν έχει ξεκάθαρα προσδιοριστεί, αλλά που, εν πολλοίς, καθορίζεται από τις τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τις ανησυχίες και τις επιδιώξεις της νέας γενιάς.
Αλλωστε, το μέλλον θα έρθει κυρίως από τους νέους, οι οποίοι μεγαλώνουν εκ των πραγμάτων σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον που σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζεται ακόμα από την αμφισβήτηση όχι μόνο για παραδοσιακές ηθικές αξίες, αλλά ακόμα και για τις πελατειακές σχέσεις μεταξύ πολιτών και πολιτικών που συνετέλεσαν στη σημερινή δυσμενή συγκυρία. Γιατί, όπως έλεγε και ο Οσκαρ Ουάιλντ: «Οι γέροι πιστεύουν τα πάντα. Οι μεσήλικες υποψιάζονται τα πάντα. Οι νέοι ξέρουν τα πάντα».
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 7/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/o-kosmos-ton-neon/#

Μάνος ή μόνος

Το κείμενο του Βασίλη Βασιλικού, που ακολουθεί, για τον Μάνο Χατζιδάκι δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας: "Ελευθεροτυπία" το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 και παρουσιάζει διαχρονικό - εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Τα 15χρονα από την αποδημία του Μάνου Χατζιδάκι τιμήθηκαν το περασμένο Σάββατο από την εφημερίδα μας με το άκρως επιμελημένο ένθετο αφιερωμένο σ' αυτόν στη «Λέσχη Αθανάτων».
Τα αποφθέγματα (ρήσεις του μάλλον) διατηρούν στο ακέραιο την επικαιρότητά τους και αποτελούν δείκτες της ευθυκρισίας του, της τόλμης του και της ευφυΐας του. Εγώ θα ήθελα σήμερα να καταθέσω τα λίγα πράγματα που ξέρω για τον Μάνο. Γνωριστήκαμε το 1953 όταν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη για ένα ρεσιτάλ για δύο πιάνα με τον Αργύρη Κουνάδη (συνθέτη από τους πιο πρωτοποριακούς) και παίξαν, στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, a quatres mains, το έργο ενός άγνωστου Ελληνα συνθέτη (την «Ελληνική Αποκριά»), που άκουγε στο όνομα Μίκης Θεοδωράκης.
Την ίδια χρονιά είχα εκδώσει το πρώτο μου βιβλίο «Η διήγηση του Ιάσονα», ο Μάνος το είχε διαβάσει κι έβαλε λυτούς και δεμένους για να με βρουν στη γενέθλια πόλη μου... Ημουν 19 χρονώ, εκείνος 30.
Βρεθήκαμε, μιλήσαμε, τα είπαμε, αγαπηθήκαμε κι από εκεί ξεκινάει μια φιλία που διήρκεσε (με ένα μικρό διάλειμμα στα πρώτα χρόνια της χούντας) μέχρι το τέλος.
Αλληλογραφούσαμε κι ο Μάνος επέμενε, εγώ ο βορειοελλαδίτης, να κατεβαίνω στην Αθήνα όσο πιο συχνά μπορώ.
Στο σπίτι του (οδός Μάνου 3) στο Παγκράτι γνώρισα έναν νεαρό λυγερόκορμο ναύτη (υπηρετούσε τη θητεία του), τον κατοπινό σπουδαίο συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα. Καθώς και πολλούς άλλους φίλους του: Νίκο Κούνδουρο, Νίκο Γκάτσο κ.λπ.
Ενα βράδυ είχα αργήσει να πάω στο μεταμεσονύκτιο ραντεβού μας στο «Βυζάντιο», στην πλατεία Κολωνακίου. (Σημερινό Goody's, πρώην «Ελληνικόν»). Ο Μάνος με επέπληξε: «Οι εκ παραδόσεως αρσενικοί φροντίζουν να είναι ακριβείς στα ραντεβού τους με τους φίλους τους». Αυτό το «εκ παραδόσεως» έκανα καιρό να το χωνέψω. Μου θύμιζε το «ως εκ δεισιδαίμονος φόβου» του Παπαδιαμάντη.
Μιαν άλλη φορά, στο ίδιο στέκι, παρόντος και του Γιώργου Μακρή που μόλις είχε υποδεχτεί τον Αλμπέρ Καμί στην Αθήνα (1955), τον ρώτησα γιατί ήταν με τη Δεξιά.
«Διότι», μου απαντά, «οι δεξιοί σού επιτρέπουν και να μην είσαι μαζί τους».
Μόνο στο Παρίσι το 1971 ανακάλυψα την επονίτικη καταγωγή του που δεν μιλούσε ποτέ γι' αυτήν. Ενα βράδυ, σπίτι μου, συναντήθηκαν τυχαία με τον Δημήτρη Δεσποτίδη. «Γεια σου Πέτρο», του λέει ο Μάνος. «Δημήτρη τον λέν'» τον διορθώνω εγώ. «Εγώ τον ξέρω Πέτρο», επιμένει.
Γυρίζω και κοιτάζω τον Δημήτρη. Για να καταλάβω τι συμβαίνει. Χαμογελούσε με εκείνη τη σαρδόνια γλύκα του. Από την κουβέντα που κάναν μεταξύ τους κατάλαβα πως ήταν ο καθοδηγητής του στην ΕΠΟΝ. Με το ψευδώνυμο «Πέτρος». Κοιτούσε το στόμα του Μάνου επίμονα. Οι Χίτες το '44 του είχαν σπάσει τα δόντια, μπροστά του, στο Παγκράτι.
Και ύστερα άρχισαν να μιλούν για το «βουνό» όπου βρεθήκαν οι δυο τους, καθοδηγητής και καθοδηγούμενος, μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Τότε (1971) κατάλαβα τι εννοούσε με εκείνη τη φράση του το '55: «Οι δεξιοί σού επιτρέπουν και να μην είσαι μαζί τους».
Δύο χρόνια αργότερα (1973) ήρθε η άλλη έκπληξη: η ελληνική εμιγκράτσια στο Παρίσι (Πλωρίτης, Κούνδουρος κ.λπ.) μετακόμισε σύσσωμη με το τρένο στις Βρυξέλλες για την πρεμιέρα της «Τραβιάτας», στο Theatre de la Monnaie, σε σκηνοθεσία του Μορίς Μπεζάρ (τη μοναδική όπερα που σκηνοθέτησε στη ζωή του) με το νέο αστέρι της λυρικής τέχνης, όπως την αποκαλούσαν οι κριτικοί, τη σοπράνο Βάσω Παπαντωνίου στον ρόλο της Βιολέτας και μαέστρο τον Μάνο Χατζιδάκι.
Ηταν, μετά την «Τραβιάτα» του Βισκόντι με την Κάλλας, το 1955, η δεύτερη «Τραβιάτα» που τάραξε τα νερά, καθώς ο Μπεζάρ μετέτρεψε τους θεατές, μέσω αντικατοπτρισμών, σε οργανικό σώμα του έργου. (Κάτι που παρουσιάζεται ως πρωτοπορία, 35 χρόνια μετά, στο Φεστιβάλ Αθηνών.)...
Ο Μάνος, αν και δεν είχε την εμπειρία μιας ογδονταμελούς ορχήστρας, διηύθυνε σαν «μετεμψύχωση» του Βέρντι, ενώ η ντίβα, με τη φωνή της, μας άφησε όλους άφωνους.
Τέλος, η τρίτη και τελευταία συνάντηση με τον Μάνο έγινε στην ΕΡΤ. Το 1981. Ηταν ο δημιουργός και διευθυντής του Γ' Προγράμματος της ραδιοφωνίας, με προϊστάμενο τώρα τον φίλο του Ιάκωβο Καμπανέλλη και εμένα προϊστάμενο και των δύο.
Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Οι ΠΑΣΟΚοι θέλουν να τον φάνε, τον θεωρούν της «επάρατης Δεξιάς». Εγώ τον ενημερώνω κρυφά για τις κινήσεις τους. Ο Μάνος αδιαφορεί. Το μόνο που μου ζητεί είναι αν μπορώ να του γράψω καμιά κασέτα με ταινίες (της Γκρέτα Γκάρμπο, της Μάρλεν Ντίντριχ, του Φελίνι, του Φασμπίντερ) που παίζονται για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη. Του προμηθεύω ό,τι μου ζητήσει. Αλλά φοβάμαι ότι το τέλος του έρχεται. Και ο ίδιος φοβάμαι ότι τη λήξη της θητείας του κρυφά την επιδιώκει. Δεν αντέχει τους «μπααθικούς» ΠΑΣΟΚους.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ -κι είναι προς τιμήν του- αρνείται να δεχτεί την παραίτησή του. Γι' αυτούς ο Χατζιδάκις είναι τεράστια προσωπικότητα. Αλλά κατεβαίνει η «άνωθεν εντολή» κι όταν λέμε «άνωθεν», εννοούμε πολύ άνωθεν και τον «παραιτούν».
Θέλω να βρω ύστερα από 25 χρόνια τι γράψαν οι εφημερίδες τότε. Αυτές που υμνολογούν σήμερα τον μεγάλο συνθέτη. Η είδηση της απόλυσής του πέρασε τόσο στα ψιλά, ούτε με μεγεθυντικό φακό δεν θα την ανακαλύψετε.
(Αναδημοσίευση από έντυπη έκδοση Ελευθεροτυπίας, Σάββατο 13 Ιουνίου 2009).
Link: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=54049

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Ζητούμενο μία άλλη πόλη

Το μήνυμα ότι τα Χανιά μπορεί να γίνουν μία πόλη φιλική για πεζούς και ποδηλάτες έστειλαν οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο 7 Μαρτίου και περιελάμβαναν προβολή φωτογραφιών, ποδηλατοπορεία, αλλά και ομιλίες στο Μεγάλο Αρσενάλι.
Ο στόχος αυτός είναι εφικτός πλην όμως ιδιαίτερα δύσκολος.
Η επίτευξή του προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας και οδικής συμπεριφοράς. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο όταν:
• Διπλοπαρκάρουμε στους δρόμους ή σε πεζοδρόμια εμποδίζοντας τη διέλευση των πεζών.
• Ακόμα και δημόσιοι στύλοι φωτισμού έτσι όπως είναι τοποθετημένοι (όπως αυτός της φωτογραφίας στη γωνία των οδών Κορνάρου και Σφακίων) κάνουν δύσκολη τη διέλευση για τους πεζούς  και αδύνατη για τα παιδικά καρότσια.
• Δεν υπακούμε στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στα Stop με αποτέλεσμα τροχαία υλικών ζημιών να αποτελούν συχνότατο φαινόμενο σε δρόμους της πόλης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι οδοί Τσόντου Βάρδα [στις συμβολές της με Ηρώων Πολυτεχνείου (παρά το φανάρι), 8ης Δεκεμβρίου και Καποδιστρίου], η οδός Σφακίων στη συμβολή της με Κορνάρου, αλλά και με Μπουνιαλή κ.ά.
• Δεν δίνουμε προτεραιότητα σε πεζούς, αλλά θεωρούμε ότι εμείς οι οδηγοί έχουμε πάντα προτεραιότητα κ.ά.
Ζητούμενο, λοιπόν, μια άλλη πόλη. Αλλά πρώτα ζητούμενο είναι μια άλλη συμπεριφορά.
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 11/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/zitoumeno-mia-alli-poli/#

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

"Ταξίδι" σε ομορφιές της Κρήτης με τον φακό του Γιώργου Μαζωνάκη

Ενα ακόμα ταξίδι σε ομορφιές της Κρήτης συντελείται μέσα από τη νέα έκθεση του Χανιώτη φωτογράφου Γιώργου Μαζωνάκη που πραγματοποιείται στα Χανιά. Στο φωτογραφικό σύμπαν του Γιώργου Μαζωνάκη η Κρήτη είναι ένας μαγευτικός τόπος με θάλασσες, βουνά, φαράγγια και φύση. Στις έγχρωμες, αλλά και ασπρόμαυρες, φωτογραφίες, που παρουσιάζονται αυτές τις ημέρες στον πολυχώρο “Μεγάλο Ο” (Γρηγορίου Ε’ 69, στον δρόμο της Πυροσβεστικής στα Χανιά), ο επισκέπτης θα δει στιγμιότυπα από το παλιό λιμάνι, από θάλασσες, αλλά και βουνά της Κρήτης. Οι φωτογραφίες έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενες εκθέσεις με την ονομασία “πανοραμικό ταξίδι στη νήσο Κρήτη” καθώς και στο ομώνυμο βιβλίο του φωτογράφου.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης σημειώνει ότι, όπως αναγράφει και ο τίτλος, όλες οι εικόνες έχουν αποτυπωθεί σε ταξίδια του φωτογράφου στην Κρητη και αποτυπώνονται με πανοραμικό τρόπο είτε έγχρωμες σε φωτογραφικό χαρτί είτε μονόχρωμες σε καμβά. 
Η έκθεση συνεχίζεται έως τις 15 Μαρτίου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΒΙΑΚΗΣ
(Χανιώτικα νέα - 7/3/3015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/taxidi-se-omorfies-tis-kritis/#

Γεφυράκι... κινδύνου

Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά, ούτε η πρώτη χρονιά (!) που αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο σημείο της παλιάς εθνικής οδού: στο γεφυράκι στα Ραπανιανά του Δήμου Πλατανιά. Εκεί όπου ο δρόμος στενεύει επικίνδυνα. Οπως είχαμε σημειώσει και κατά το παρελθόν, ο συγκεκριμένος δρόμος απέκτησε μεγαλύτερο πλάτος με έργα που έγιναν  από την αιρετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αλλά το γεφυράκι στα Ραπανιανά παρέμεινε στην ίδια κατάσταση. Ετσι, ξαφνικά  ο δρόμος στενεύει επικίνδυνα.
Στις 25 Μαρτίου 2013 σε ένα σχόλιό μας για το… γεφυράκι μας είχε απαντήσει ο Δήμος Πλατανιά ότι αρμόδια για την αποκατάσταση της παλιάς εθνικής οδού στα Ραπανιανά – Καμισιανά είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Κρήτης.
Τότε, ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης είχε απαντήσει ότι «είναι ευρέως γνωστό ότι για την εκτέλεση εργασιών στην Π.Ε.Ο. Χανίων – Κισάμου αρμόδια είναι η Δ/νση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Κρήτης, ως εκ τούτου ο Δήμος Πλατανιά δεν μπορεί να πραγματοποιήσει κανενός είδους εργασία στο συγκεκριμένο σημείο. Παρά ταύτα ο Δήμος με τα υπ’ αριθμ. 25515/11-10-11 και 7760/19-4-13 έγγραφά του έχει ζητήσει επανειλημμένα την αποπεράτωση της κατασκευής πεζογέφυρας στα Ραπανιανά της Τ.Κ. Καμισιανών της Δ.Ε. Κολυμπαρίου, τονίζοντας παράλληλα την επικινδυνότητα της υφιστάμενης γέφυρας τόσο για τα οχήματα, αλλά κυρίως για τους πεζούς, ιδιαίτερα και στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος».
Εν έτει 2015 παραμένει η ίδια κατάσταση. Τα σχόλια περιττεύουν…
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 6/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/gefiraki-kindinou/#

Ολα βαίνουν καλώς...

Το καλοκαίρι έρχεται, κόσμο περιμένουμε και όλα βαίνουν καλώς στον τόπο μας:
Η εθνική οδός καθαρίστηκε από τα χόρτα και τους θάμνους που έκρυβαν τις πινακίδες κυκλοφορίας.
Στην εθνική οδό, πάλι, τοποθετήθηκαν πινακίδες που να ενημερώνουν τους οδηγούς για τα όρια ταχύτητας ώστε να μην πέφτουν στην “παγίδα” των καμερών κυκλοφορίας.
Σε πόλη και ύπαιθρο έκλεισαν οι λακκούβες στο οδικό δίκτυο.
Σταμάτησε η ηχορρύπανση από τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες που τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε δρόμους της πόλης.
Λύθηκε το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα που αυξήθηκαν στην πόλη και στην ύπαιθρο, ακόμα και στον εξωτερικό χώρο του Νοσοκομείου Χανίων.
Περιορίστηκε η παραβατικότητα και σταμάτησαν οι κλοπές από αυτοκίνητα και σπίτια.
Ολα βαίνουν καλώς, λοιπόν… Κι ας μοιάζει με όνειρο θερινής νυχτός…
Γιατί, φυσικά, όλα αυτά είναι πολύ καλά για να ’ναι αληθινά.
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 6/3/3015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/ola-venoun-kalos-2/#

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΕΡΤ σημαίνει Ελλάδα

Η ανακοίνωση για το άνοιγμα της ΕΡΤ αποτελεί υλοποίηση μίας προεκλογικής εξαγγελίας. Και υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να ξανανοίξει η ΕΡΤ. Γιατί η ΕΡΤ μεταξύ άλλων:
-Είναι η ραδιοτηλεοπτική ιστορία της χώρας: Γενιές επί γενεών έχουν μεγαλώσει με το σήμα της ΕΡΤ και με τον ήχο του «Τσοπανάκου», το οποίο πρέπει να επανέλθει κάτω από το γενικό τίτλο: ΕΡΤ. Γιατί η μουσική του «Τσοπανάκου» είναι ο εθνικός ύμνος της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.
-Είναι η «Φωνή της Ελλάδος» στον κόσμο: Η ΕΡΑ-5, Πέμπτο Πρόγραμμα ή πιο σωστά, η «Φωνή της Ελλάδος» με τις εκπομπές της από το Διαδίκτυο και κυρίως από τα βραχέα κύματα διαχρονικά κρατούσε συντροφιά στον Ελληνισμό όπου γης όπως και στους ναυτικούς μας. Η «Φωνή της Ελλάδος» πρέπει λοιπόν να ξαναεκπέμψει μέσα από τους πομπούς και τις συχνότητες των βραχέων κυμάτων.
-Είναι οι περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που κρατούσαν συντροφιά από τα FM και τα μεσαία τους κατά τόπους ακροατές της κρατικής ή πιο σωστά δημόσιας ραδιοφωνίας. Τη δε νύχτα, οι σταθμοί της ΕΡΑ μέσα από τα μεσαία ακούγονταν σε μεγάλες αποστάσεις. Υπάρχουν αναφορές για μακρινές λήψεις της ΕΡΑ Χανίων από τους 1512 Χιλιόκυκλους, της ΕΡΑ Κομοτηνής από τους 1404, της ΕΡΑ Ζακύνθου από τους 927, της ΕΡΑ Κέρκυρας από τους 1008 της ΕΡΑ Ρόδου από τους 1260 Khz.
-Είναι τα τηλεοπτικά κανάλια: ΕΤ-1, ΝΕΤ ή ΕΤ-2, ΕΤ-3 που έχουν αφήσει τη δική τους ιστορία στα τηλεοπτικά δρώμενα της χώρας.
Η κυβέρνηση όμως, πέραν από το άνοιγμα της ΕΡΤ, ας εξετάσει και το ενδεχόμενο να ξεκινήσει πάλι η αναμετάδοση του Euronews το οποίο διακόπηκε από τις δημόσιες ψηφιακές ελληνικές συχνότητες, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμά του στην ελληνική γλώσσα, μολονότι ιδρυτικό του μέλος είναι η ΕΡΤ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΒΙΑΚΗΣ
(6/3/2015 - enetpress.gr)
Link: http://www.enetpress.gr/el/m-m-e/ert-simainei-ellada.html

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Δημιουργική αντιπαράθεση και όχι κραυγές

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Για μια ακόμη φορά το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε από τους τηλεοπτικούς δέκτες στείρες κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και μεταξύ κομμάτων για τα θέματα της οικονομίας.
Αυτές οι αντιπαραθέσεις περισσότερο μοιάζει να γίνονται για… λαϊκή κατανάλωση και λιγότερο για λόγους ουσίας.
Η κατάσταση, ωστόσο, στην ελληνική οικονομία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό φαίνεται ότι το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις – ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και υπουργών. Παράλληλα, όμως, η κατάσταση στην κοινωνία είναι, θα έλεγε κανείς, δραματική.
Η αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ από τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας είναι ένα μέτρο σε θετική κατεύθυνση αλλά δεν θα φέρει την άνοιξη.
Η κοινωνία που χάρηκε όταν είδε ότι η Ελλάδα ύψωσε το ανάστημά της στην Ευρώπη, περιμένει τώρα να δει ουσιαστικές πράξεις που θα την βοηθήσουν να ανασάνει οικονομικά. Να μπει τέλος στην άδικη φορολογία και στα χαράτσια που ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αντοχές των πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο «στοίχημα» για το οποίο θα κριθεί η κυβέρνηση.
Η εθνική συνεννόηση προς αυτή την κατεύθυνση, που για να επιτευχθεί πρέπει να ξεπεραστούν αγκυλώσεις, εγωισμοί και αντιλήψεις του παρελθόντος, θα βοηθούσε σίγουρα τον τόπο. Θα βοηθούσαν επίσης οι δημιουργικές αντιπαραθέσεις. Οχι όμως οι αδιέξοδες κραυγές που θα έπρεπε να ανήκουν στο παρελθόν.
(Χανιώτικα νέα - 3/3/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/dimiourgiki-antiparathesi-ke-ochi-kravges/