Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Τέλος η ανωνυμία και στα blogs;

Τα blogs δεν καταλαμβάνονται από το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης και επικοινωνίας, που προβλέπει το άρθρο 19 του Συντάγματος, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γ. Σανιδά.
Η γνωμοδότηση υπ' αριθμόν 9/2009 του Γ. Σανιδά εκδόθηκε μετά από ερώτημα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, που αφορά το απόρρητο της επικοινωνίας μέσω του Internet και ειδικά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε διάφορες πύλες αναρτώνται υβριστικά ή απειλητικά δημοσιεύματα, φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας κλπ.
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Γ. Σανιδά:
1) Το απόρρητο των επικοινωνιών δεν καλύπτει την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου (Internet) και τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας (ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία συνδρομητών, αριθμοί τηλεφώνων, χρόνος και τόπος κλήσεως, διάρκεια συνδιάλεξης κλπ).
2) Οι εισαγγελικές, ανακριτικές και προανακριτικές αρχές, πολύ δε περισσότερο τα Δικαστικά Συμβούλια και τα Δικαστήρια, δικαιούνται να ζητούν από τους παρόχους των υπηρεσιών Επικοινωνίας, μέσω του διαδικτύου (Internet) τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξεως, την ημεροχρονολογία και τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί το ηλεκτρονικό ίχνος, από τους λοιπούς δε παρόχους των υπηρεσιών επικοινωνίας τα "εξωτερικά στοιχεία" της επικοινωνίας και ο πάροχος υποχρεούται να τα παραδίδει χωρίς να είναι αναγκαίο να προηγηθεί άδεια κάποιας Αρχής και ιδία της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
3) Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών αλλά και οποιαδήποτε άλλη Ανεξάρτητη Αρχή ούτε νομιμοποιείται ούτε δικαιούται να ελέγξει με οποιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως, το εάν η περί άρσεως ή μη του απορρήτου απόφαση των οργάνων της Δικαιοσύνης είναι σύννομη ή όχι. Αυτό κρίνεται από τα ίδια τα όργανα της Δικαιοσύνης. Ούτε όμως περαιτέρω η ρηθείσα Αρχή μπορεί να ελέγξει τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας για τη, σε κάθε περίπτωση, συμμόρφωσή τους προς τις αποφάσεις των οργάνων της Δικαιοσύνης. Εάν πράξει τούτο ενεργεί καθ' υπέρβαση της δικαιοδοσίας της.
(Ηλεκτρονική Έκδοση enet.gr, 22:56 Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009)

Eρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης για την οικονομική κρίση

Ευθύνες στις πολιτικές των κυβερνήσεων της χώρας μας για την οικονομική κρίση επιρρίπτουν οι κάτοικοι του νησιού που απάντησαν σε έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μάλιστα, το 60,8% των πολιτών θεωρεί ότι η πολιτεία δεν ασκεί συγκεκριμένη πολιτική για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Η παγκρήτια δημοσκόπηση διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, διευθυντή των Εργαστηρίων Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης και Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, και του υποψήφιου διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων, Γιώργου Ματαλλιωτάκη. Συμμετείχε επίσης ο διδάκτορας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Γιώργος Ατσαλάκης.
Οπως επισημαίνουν οι ίδιοι, «οι Κρητικοί εκφράζουν σαφή έλλειψη εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική, καταδεικνύοντας ως κύριο αίτιο της οικονομικής κρίσης τις πολιτικές των κυβερνήσεων της χώρας μας».
Επίσης σημειώνουν: «Η οικονομική κρίση φαίνεται πως αγγίζει ολοένα και περισσότερους Ελληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας έρευνας, αφού το 73,1% δηλώνει πως έχει κάνει κάποιου είδους περικοπές για να την αντιμετωπίσει, ενώ το 26,2% των πολιτών κρατά διαφορετική στάση δηλώνοντας πως δεν έχει κάνει περικοπές για την αντιμετώπιση της κρίσης».
Σε ερώτηση αν από την πολιτεία ασκείται συγκεκριμένη πολιτική για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, η γνώμη των πολιτών της Κρήτης έχει αρνητικό ισοζύγιο αφού το 60,8% διατυπώνει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη και μόλις το 34,9% εκφράζεται θετικά.
Η έρευνα επεκτάθηκε και στους τομείς στους οποίους οι πολίτες έχουν κάνει περικοπές λόγω της οικονομικής κρίσης που, όπως ήταν αναμενόμενο, οι μεγαλύτερες περικοπές έχουν γίνει στον τομέα της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας (26,2%) και των διακοπών (25,8%). Ακολουθούν οι περικοπές στην ένδυση και υπόδηση (22,7%), ενώ ένα αξιοσέβαστο ποσοστό της τάξης του 14,1% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έκανε περικοπές σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η άποψη που διατυπώθηκε από την πλειοψηφία του δείγματος για το μερίδιο ευθύνης των πολιτών για την έκταση του φαινομένου της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Σε ποσοστό άνω του 60% υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι οι πολίτες έκαναν εντονότερο το πρόβλημα της κρίσης με τις επιλογές τους και τη διαχείριση των χρημάτων τους. Αντίθετη άποψη διατυπώνει το 35,1% των πολιτών.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση θεωρείται η ισχυρότερη ασπίδα της χώρας μας για την αντιμετώπιση της κρίσης, με το 54% των πολιτών να θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος της ευρωζώνης και έχει ως νόμισμά της το ευρώ. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 40,2% του πληθυσμού της Κρήτης, που θεωρεί αρνητικό γεγονός για την αντιμετώπιση της κρίσης τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Αρκετά επιφυλακτικοί πάντως παρουσιάζονται οι Κρητικοί, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, για το ποια θεωρούν ως καλύτερη επιλογή επένδυσης των χρημάτων τους.
Το 41,9% δήλωσε πως η περίοδος αυτή δεν ενδείκνυται για καμία επένδυση, ενώ το 31,4% χαρακτήρισε ως καλύτερη επιλογή την επένδυση σε αγορά ακινήτων. Ακολούθησαν οι προθεσμιακές καταθέσεις με 5,6%, η επένδυση σε χρυσό 4,4% και οι μετοχές με 2,5%. Αξιοσημείωτο είναι πως και σε αυτή την ερώτηση ένα σεβαστό ποσοστό της τάξης του 14% δεν απάντησε.
Η παγκρήτια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 18-21 Μαΐου του 2009.Erey
Μέθοδος: το δείγμα ήταν τυχαίο, στρωματοποιημένο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού, περιλάμβανε 1.017 νοικοκυριά της Κρήτης και επιλέχθηκε βάσει των σχετικών αναλογιών του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής του 2001. Βασίστηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκαν προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
Γ. ΛΥΒ.
(Ελευθεροτυπία - 29/6/2009)
Link: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=58620

Απόηχοι του σουρεαλισμού στην Πινακοθήκη

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Τους απόηχους του σουρεαλισμού στη ζωγραφική του τόπου, από τη δεκαετία του ’30 έως τις μέρες μας σκιαγραφεί η έκθεση που συνεχίζεται έως τις 21 Αυγούστου στη Δημοτική Πινακοθήκη με επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης Μπίας Παπαδοπούλου. Μια έκθεση που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων με τον συλλέκτη Κώστα Ιωαννίδη περιλαμβάνει έργα των: Νίκου Εγγονόπουλου και Antoine Mayo (Αντώνη Μαλλιαράκη), Δημήτρη Γέρου, Άλκη Γκίνη, Γιώργου Δέρπαπα, Αλέξανδρου Ίσαρη, Σαράντη Καραβούζη, Θόδωρου Πανταλέοντα και του νέου ζωγράφου Θεόφιλου Κατσιπάνου.
Για την έκθεση αυτή έχουν γίνει αναφορές από τις πολιτιστικές στήλες τόσο των "Χανιώτικων νέων" όσο και αθηναικών εφημερίδων.
Γιατί, λοιπόν, να ασχοληθούν και οι "Ακροβασίες"; Μα, επειδή είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες εκθέσεις σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στα Χανιά. Οπως διαβάζουμε στο δελτίο Τύπου, αφετηρία της έκθεσης αποτελεί ο πίνακας του Νίκου Εγγονόπουλου «Σιδηροδρομικός Σταθμός» του 1936, ένα από τα πρώτα σουρεαλιστικά έργα που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης και το οποίο συμπεριλήφθηκε στη Μπιενάλε Βενετίας το 1954 όταν εκπροσώπησε μόνος του την Ελλάδα. Στην έκθεση παρουσιάζονται περίπου εβδομήντα πίνακες από την Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, τη συλλογή της Εθνικής Τραπέζης, την Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, το Μουσείο Ίωνος Βορρέ, την Πινακοθήκη Αιτωλοακαρνανίας Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου, από ιδιωτικές συλλογές και από τους ίδιους τους ζωγράφους.
Νομίζω ότι αξίζει όλοι οι κάτοικοι μα και οι επισκέπτες της πόλης να περάσουμε από τη Δημοτική Πινακοθήκη (Δευτέρα - Παρασκευή 10 π.μ. - 2 μ.μ. και Σάββατο 10 π.μ. - 2 μ.μ.). Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι φιλότεχνοι και από την υπόλοιπη Κρήτη έχουν έρθει στα Χανιά για να επισκεφτούν την έκθεση αυτή.
Και, αν από κάποια πράγματα, υπάρχει ανάγκη στις μέρες μας, ένα από αυτά είναι ο πολιτισμός. Και ευτυχώς, σ' αυτή την πόλη, ο πολιτισμικός τομέας, τα τελευταία χρόνια, από ομάδες, άτομα, ιδιώτες αλλά και υπεύθυνους δημόσιων χώρων, αναπτύσσεται συνεχώς...
•Με την ευκαιρία, να σημειώσουνε άλλες δύο σημαντικές εκδηλώσεις που έγιναν ή θα γίνουν στο Μεγάλο Αρσενάλι: το τελευταίο διήμερο στο ΚΑΜ παρουσιάστηκε από την Χανιώτισσα αναλύτρια κίνησης και βιντεογράφο Αλίκη Χιωτάκη το "Σημείο συνάντησης", η ζωντανή εγκατάσταση που προέκυψε από τη συνεργασία της με την αρχιτεκτόνισα Μαρία Ανδρουλάκη και τον μουσικό Hugo Arne Harmens. Μεθαύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου εγκαινιάζεται η έκθεση κόμικς που οργανώνει η "Πυξίδα της πόλης" με το ΚΑΜ και το περιοδικό "9" της "Ελευθεροτυπίας" και θα παρουσιαστούν τα έργα που βραβεύτηκαν στον 8ο πανελλήνιο διαγωνισμό.
(Χανιώτικα νέα - 29/6/2009)

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

Εκδήλωση στα Χανιά για το ελεύθερο κάμπινγκ

"Το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα", τονίζουν κοινωνικοί φορείς, συλλογικότητες και ομάδες της πόλης και οργανώνουν το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι το πρωί της Κυριακής μπροστά από το κτήριο της Νομαρχίας Χανίων "μια πολύχρωμη γιορτή για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να απολαμβάνουμε υπεύθυνα τη φύση".
Πρόκειται για τους: Οικολογική πρωτοβουλία Χανίων, Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών, Ποδηλάτρεις, Δημιουργικές Γέφυρες, Terra Verde – Ομάδα για το Εναλλακτικό και Αλληλέγγυο Εμπόριο, Επιτροπή Ενάντια στο Ξεπούλημα των Αγίων Αποστόλων.
Το ίδιο Σάββατο στις 8 το βράδυ οι "Ποδηλάτρεις" οργανώνουν ποδηλατοπορεία από την πλατεία της Αγοράς προς το χώρο της εκδήλωσης.
Στην ανακοίνωση με τίτλο: "Μην τραβάτε τη σκηνή στα άκρα!
Το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα", οι συλλογικότητες που διοργανώνουν την εκδήλωση σημειώνουν:
"Ο άνθρωπος πάντα θεωρούσε αναφαίρετο δικαίωμα να απολαμβάνει ελεύθερα τη φύση, σήμερα όμως αυτό θεωρείται παράνομο. Ο περιορισμός του ζωτικού χώρου και της ελευθερίας επεκτείνεται και στις παραλίες και στις διακοπές μας. Ο νόμος 392 του 1976 (αρ.10, παρ. 2, ΦΕΚ 89Α) προβλέπει ότι «απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή η στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παρυφές δημόσιων δασών, δάση και εν γένει κοινόχρηστους χώρους». Η νομιμοποίηση του παραλόγου συνεχίζεται με τον 2160/1993 που προσθέτει στους απαγορευμένους χώρους τις παραλίες και απαγορεύει στους ιδιώτες και τους καταστηματάρχες να φιλοξενήσουν πάνω από ένα τροχόσπιτο.
Η παράλογη απαγόρευση του ελεύθερου κάμπινγκ χρησιμοποιεί σαν πρόφαση την προστασία της φύσης από τη ρύπανση και τις πυρκαγιές. Στην πράξη όμως, παραδείγματα από περιοχές όπως η Ζαχάρω, η Τήλος, η Γαύδος και άλλες, δείχνουν ότι οι ελεύθεροι κατασκηνωτές, είναι και οι φύλακες του φυσικού τοπίου, αφού αυτοί πρώτα το απολαμβάνουν, έχοντας και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, η ίδια η απαγόρευση του ελεύθερου κάμπινγκ δεν βοηθά να μάθουμε να είμαστε υπεύθυνοι κατασκηνωτές και να προστατεύουμε το περιβάλλον.
Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι το πρωί διοργανώνουμε μπροστά από το κτίριο της Νομαρχίας μια πολύχρωμη γιορτή για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να απολαμβάνουμε υπεύθυνα τη φύση.
-Μουσική από τους : Dead June, Corrupt the Masses, Slipinside, Delirious Monk, Πληνθέτες, Άγγελο Σκορδίλη and the MPRRR… Creta Gang, Λεωνίδα Λαινάκη με το συγκρότημά του.
-Θεατρική Παντομίμα με θέμα την ελεύθερη κατασκήνωση από τις Δημιουργικές Γέφυρες.
-Ποδηλατοπορεία από την πλατεία της Αγοράς προς το χώρο της εκδήλωσης στις 8:00 από τους Ποδηλάτρεις.

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Από τη Θεσσαλονίκη στα Χανιά για εντατική!

Του ΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ασθενής χειρουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη αλλά αναγκάστηκε να ταξιδέψει, διασωληνωμένος, με C-130 μέχρι τα Χανιά, όπου βρέθηκε ελεύθερη κλίνη ΜΕΘ, για να μπορέσει να νοσηλευτεί.
Ολο και περισσότερες κλίνες ΜΕΘ τίθενται εκτός λειτουργίας στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα οι γιατροί να αναζητούν ελεύθερα κρεβάτια σε άλλα νοσοκομεία της χώρας. Δεν είναι λίγες οι φορές που το κρεβάτι αυτό μπορεί να βρεθεί στην άλλη άκρη της Ελλάδας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και για την οικογένειά του.
Σύμφωνα με την εντατικολόγο του «Ιπποκρατείου» Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Μαρίλη Πασακιώτου, όλο και περισσότερες κλίνες ΜΕΘ κλείνουν στα νοσοκομεία της πόλης, εξαιτίας της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. «Συγκεκριμένα στο "Ιπποκράτειο", το μεγαλύτερο νοσοκομείο των Βαλκανίων, από το 2006 λειτουργούν οι 7 από τις 10 κλίνες ΜΕΘ. Οταν αυτές είναι πλήρεις, αναζητείται ελεύθερη κλίνη σε άλλα νοσοκομεία της πόλης, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα». Οπως υπογραμμίζει, δεν είναι λίγες οι φορές που ασθενείς, μόλις βγήκαν από το χειρουργείο, αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν διασωληνωμένοι ώς τα Τρίκαλα, την Κεφαλλονιά και την Κρήτη, γιατί απλά στα εκεί νοσοκομεία έτυχε να βρεθεί ελεύθερη κλίνη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Επισημαίνει επίσης ότι ενώ σύμφωνα με τους κανονισμούς πρέπει να αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής σε κάθε ασθενή ΜΕΘ σε κάθε βάρδια, στην πραγματικότητα ένας νοσηλευτής αντιστοιχεί σε τρεις ασθενείς. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην απομονώνονται οι κλίνες, με κίνδυνο μετάδοσης επικίνδυνων μικροβίων, όπως της κλεψιέλας, πριν από μερικούς μήνες στη ΜΕΘ του «Ιπποκρατείου». Παρόμοια κατάσταση, προσθέτει η Μ. Πασακιώτου, ισχύει σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης. Ενδεικτικά αναφέρει ότι στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπανικολάου» βρίσκονται εκτός λειτουργίας 4 κλίνες, στο «Παπαγεωργίου» επίσης 4, ενώ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, από τις 16 κλίνες ΜΕΘ, λειτουργούν μόνο οι 3. Η ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγιος Παύλος» έκλεισε την περασμένη Δευτέρα. Η κλινική λειτουργούσε επί μέρες με ελάχιστο ιατρικό προσωπικό, σε βαθμό που έκανε εφημερίες ο διευθυντής της, χωρίς να τις πληρώνεται, καθώς δεν προβλέπεται από τον νόμο. Τα περισσότερα όμως νοσοκομεία της πόλης λειτουργούν επίσης και χωρίς πιστοποιητικά πυρασφάλειας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μόνο 9 από τα 13 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης διαθέτουν πιστοποιητικά πυρασφάλειας.
Σύμφωνα με τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ, Ιωακείμ Σιγάλα, πολλά από τα νοσοκομεία της πόλης ιδρύθηκαν πριν τον νόμο που ήταν απαραίτητο το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Μελέτες πυρόσβεσης έχουν εκπονηθεί αλλά το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό για να τις υλοποιήσουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων, καθώς η κάθε μελέτη ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό αναμένονται ενέργειες από το υπουργείο Υγείας.
(Αναδημοσίευση από έντυπη έκδοση, Ελευθεροτυπία, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009)

Δύσκολοι καιροί για τον Τύπο...

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Σε δύσκολη περίοδο έχει μπει ο χώρος του Τύπου. Ολοένα και περισσότερα ΜΜΕ, αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, προχωρούν σε περικοπές και απολύσεις. Κάποια κλείνουν και οι εργαζόμενοι μένουν στο δρόμο. Τελευταία περίπτωση ο "Ελευθερος Τύπος". Μια εφημερίδα η οποία πέρασε στην ιδιοκτησία της Γιάννας Αγγελοπούλου, αλλά δεν κατάφερε να επιβιώσει. Και τώρα 500 άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία. Για το λόγο αυτό, απήργησαν οι δημοσιογράφοι της Αθήνας και χθες δεν κυκλοφόρησε καμία αθηναική εφημερίδα. Εξάλλου, χθες, πορεία προς τη Βουλή πραγματοποίησαν, λίγο μετά το μεσημέρι, οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για το «λουκέτο» στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και το ραδιοφωνικό σταθμό «City 99,5». Αντιπροσωπεία των Συνεργαζομένων Ενώσεων Τύπου επέδωσε ψήφισμα για τις δυσμενείς αλλαγές στο χώρο της ενημέρωσης.
Τι μέλλει γεννέσθαι; Στο "Βήμα" της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2009, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με θέμα: "Το τέλος του Τύπου (όπως τον ξέραμε)
Τα καθημερινά έντυπα διέρχονται κρίση παγκοσμίως και οι εκδοτικοί όμιλοι αναζητούν άλλες λύσεις". Διαβάζουμε:
"Εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ο καθημερινός Τύπος στη Δύση έχει δεχθεί τόσο σοβαρά πλήγματα ώστε πολλοί αναρωτιούνται για το μέλλον του, ενώ σε άρθρο της η εφημερίδα «Financial Τimes» σπεύδει να αναγγείλει- απαισιόδοξα και σχεδόν προκλητικά- τον «θάνατο των εντύπων».
Στις Ηνωμένες Πολιτείες εφημερίδες κηρύττουν πτώχευση η μία μετά την άλλη, ενώ στις περισσότερες χώρες σημειώνουν μείωση πωλήσεων και κερδών. Εκδότες και στελέχη εξετάζουν τις προοπτικές της επιβίωσης.
Η πραγματικότητα των εντύπων είναι περίπλοκη, καθώς τα έσοδά τους μειώνονται, τη στιγμή που ο αριθμός των αναγνωστών τους μέσω των δωρεάν ιστοσελίδων τους στο Διαδίκτυο αυξάνεται. Πλήθος λύσεων έχουν προταθεί για να επιβιώσουν τα έντυπα, ελάχιστες όμως περιλαμβάνουν το... χαρτί! Αφορούν το Διαδίκτυο και μοιάζουν να αναγγέλλουν τη νέα ψηφιακή εποχή η οποία εν μέσω δυσκολιών ανατέλλει".
Προ ετών, επιφανής δημοσιογράφος της Αθήνας μού έλεγε: "Από τις αθηναικές εφημερίδες κάποτε αρκετές θα κλείσουν. Και θα μείνουν οι πολύ καλές και σοβαρές και οι... κουτσομπολίστικες. Και επίσης θα διατηρηθούν οι καλές τοπικές εφημερίδες, που είναι σε άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία".
Οπως και να 'χει, όταν αγοράζεις μια εφημερίδα, σαφώς μπορείς να ενημερωθείς καλύτερα απ' ότι με την τηλεόραση. Στο κάτω - κάτω, έχεις την πολυτέλεια να κρατήσεις ένα ρεπορτάζ που σε ενδιαφέρει ή να σκίσεις τη σελίδα που περιέχει ένα άρθρο που σε ενοχλεί.
Επιπλέον μια εφημερίδα παρέχει ενημέρωση για θέματα που στα κανάλια δεν "παίζουν" επειδή δεν υπάρχουν τα ανάλογα πλάνα.
Σίγουρα, ο Τύπος περνάει κρίση και γι' αυτό αναζητεί διεξόδους και στον ψηφιακό νέο κόσμο. Και αυτό είναι αναπόφευκτο. Αλλωστε, με αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης που ζει οπουδήποτε στη γη, μπορεί να έχει άμεση ενημέρωση για το τι συμβαίνει στον τόπο του. Δεν μπορεί και δεν πρέπει, όμως, να χαθούν τα έντυπα.
Οσο τα έντυπα είναι κοντά στους πολίτες και στα προβλήματά τους, θα κάνουν την διαφορά. Θα υπάρχει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό που θα επιμένει να τα προτιμά αντί της... τηλοψίας.Το κλείσιμο ενός εντύπου δεν φέρνει μόνο απολύσεις αλλά αποτελεί και πληγή για τη Δημοκρατία.
(Χανιώτικα νέα - 24/6/2009)

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Και η πόλη γέμισε μουσικές

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Με μουσικές και χρώματα γέμισαν το τελευταίο τριήμερο τα Χανιά. Στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, στην πλατεία Αγοράς, στο παλιό λιμάνι, στο Γιαλί Τζαμισί, στη Δημοτική Πινακοθήκη, στο θέατρο: "Βλησίδης" και σε άλλα σημεία της πόλης, στήθηκαν μουσικές σκηνές και το κοινό είχε την ευκαιρία να επιλέξει και να απολαύσει τη μουσική της προτίμησής του: Εντεχνη, Κρητική, τζαζ, ροκ. χιπ-χοπ, ροκ, ηλεκτρονική. Και όλα αυτά χάρη στην Ευρωπαική Ημέρα Μουσικής που για δεύτερη χρόνια πραγματοποιήθηκε και στα Χανιά. Και αυτό χάρη σε κάποιους νέους ανθρώπους που έτρεξαν με αγάπη και μεράκι για να γίνει πραγματικότητα το τριήμερο αυτό. Είναι τα παιδιά της Ομάδας Πολιτιστικής Παρέμβασης "Ξιάμας" που έτρεξαν για να μπορέσουμε να βιώσουμε όμορφες μουσικές νύχτες σε δημόσιους και όχι μόνο χώρους. Και είναι ευχάριστο το γεγονός ότι μπήκαν συνδιοργανωτές η Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων (ΔΗΠΕΧ) και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. Και βέβαια, η επιτυχία του τριημέρου, αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον. Γιατί η Γιορτή της Μουσικής πρέπει να γίνει θεσμός. Να εορτάζεται κάθε χρόνο και στα Χανιά όπως και σε πολλές άλλες πόλεις. Γιατί αυτό το τριήμερο, ήταν τριήμερο πολιτισμού. Και στην εποχή μας, εποχή βίας και ανταγωνισμού, αν κάτι έχουμε μεγάλη ανάγκη, είναι ο πολιτισμός, που μας κάνει καλύτερους ανθρώπους...

20 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων το Σάββατο 20 Ιουλίου. Και στο χθεσινό περιοδικό "Ε" διαβάζω: "Σαράντα δύο εκατομμύρια πρόσφυγες κυνηγημένοι από πολέμους και κάθε είδους διωγμό χτυπούν τις πόρτες του κόσμου. 20.000 από αυτούς, το 2008, χτύπησαν και τη δική μας. Τι ζητούν; Να βγουν από την γκρίζα ζώνη της ανυπαρξίας, να ξαναγίνουν από "φαντάσματα" άνθρωποι...".
Και θυμάμαι μία από τις πρώτες ταινίες που μίλησαν για τη μετανάστευση. Το έργο: "America, America", του Ελία Καζάν σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι, που
αφηγείται την πραγματική ιστορία του αγώνα του θείου του να ξεφύγει από τη βίαιη μεταχείριση των Tούρκων και να μεταναστεύσει στην Aμερική -τη χώρα της ελευθερίας- στις αρχές του 20ου αιώνα. Μια ταινία του 1963 που παραμένει επίκαιρη.
(Χανιώτικα νέα - 22/6/2009)

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009

Καλές οι ημερίδες, αλλά...

Ημερίδα χθες στα Χανιά από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για το πρόγραμμα "Interreg III A" που χρηματοδοτείται από Ελλάδα, Κύπρο και Ε.Ε. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος το ύψος του οποίου θα φτάσει τα 55 εκατ. ευρώ παρουσιάστηκαν από τον υφυπουργό Οικονομικών Αθανάσιο Μπούρα.Μόνο που όταν ο κ. Μπούρας ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για οικονομικά στοιχεία του προγράμματος, δεν μπορούσε να απαντήσει. Δεν τα θυμόταν. ΄Η δεν είχε επαρκώς ενημερωθεί για αυτά. Καλές, λοιπόν, οι ημερίδες, αλλά αρκεί οι ομιλητές και δη όταν μιλάμε για υπουργούς, να είναι ενημερωμένοι...
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 20/6/2009)

Δρόμοι απεξάρτησης

Σημαντική η χθεσινοβραδινή απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου Χανίων για υλοποίηση σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) στεγνού προγράμματος απεξάρτησης. Ενα χρόνιο αίτημα του ΕΣΥΝ αλλά και τοπικών φορέων, καθώς το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι έντονο και υπαρκτό. Ηδη, μετά από αίτημα χρηστών και οικογενειών τους λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στη Σούδα πρόγραμμα χορήγησης υποκαταστάτων. Τώρα, ανοίγει ο δρόμος και για στεγνό πρόγραμμα. Ετσι, οι χρήστες που επιθυμούν να βγουν από τα ναρκωτικά θα έχουν περισσότερες επιλογές θεραπείας. Το θέμα είναι να υλοποιηθεί άμεσα η απόφαση και να μην κολλήσει στην ελληνική γραφειοκρατία...
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 20/6/2009)

Στην Σπλάντζια

Συχνά -και σωστά- ασκείται κριτική στα έργα και τις ημέρες της Αυτοδιοίκησης. Αλλωστε, ο ρόλος του Τύπου πρέπει να είναι η κριτική στην όποια εξουσία. Οχι όμως η εμπάθεια. Και ως εκ τούτου, το καλό να λέγεται. Άξια εύφημης μνείας είναι λοιπόν η παρέμβαση της δημοτικής αρχής στην περιοχή της Σπλάντζιας. Τόσο η πλατεία της Σπλάντζιας αλλά και κοντινοί της δρόμοι, όπως η Χατζημιχάλη Νταλιάνη έχουν αναβαθμιστεί με ποιοτικό τρόπο. Εχουν πεζοδρομηθεί και αποτελούν πόλο έλξης για ντόπιους και επισκέπτες περιπατητές. Ευχή μας να ακολουθήσουν ποιοτικές παρεμβάσεις και σε άλλες περιοχές των Χανίων.
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 20/6/2009)

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

Σύλληψη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων στο Facebook

Η πρώτη σύλληψη στην Ελλάδα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσα από το δημοφιλές Facebook, έγινε χθες στα Χανιά. Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χανίων συνέλαβαν έναν 22χρονο φοιτητή ύστερα από καταγγελία γυναίκας για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 22χρονος έμενε σε σπίτι που του ενοικίαζε η γυναίκα η οποία είναι αξιωματικός στο Πολεμικό Ναυτικό. Για κάποιο λόγο ο νεαρός σταμάτησε να νοικιάζει το συγκεκριμένο σπίτι και λίγους μήνες μετά, έφτιαξε στο facebook ιστοσελίδα με το όνομα και το προφίλ της γυναίκας και ανέβαζε αποκαλυπτικές φωτογραφίες. Εκείνη ενημερώθηκε από γνωστούς της και έκανε καταγγελία στην Αστυνομία η οποία συνέλαβε τον 22χρονο ο οποίος τώρα κατηγορείται για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
(Ηλεκτρονική Έκδοση enet.gr, 20:19 Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009)

Στην Ευρωβουλή οι "Πειρατές"

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Η διαφορετική είδηση των ευρωεκλογών έρχεται από τη Σουηδία. Εκεί, ποσοστό 7,1% έλαβε το νεοσύστατο κόμμα των Πειρατών, που υπερασπίζονται την ελεύθερη διακίνηση αρχείων στο Ιντερνετ. Ετσι, πέτυχε την είσοδό του στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο με δύο βουλευτές ενώ ψηφίστηκε μαζικά από νέους 18-30 ετών.
Οπως διαβάζουμε στο www.tvxs.gr με πηγή την "Monde diplomatique", "συγκεντρώνοντας το 7,1% των ψήφων, το νεοσύστατο κόμμα των πειρατών στη Σουηδία έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στέλνοντας στο Στρασβούργο δύο βουλευτές. Κυρίως, όμως, έδωσε το έναυσμα για μια σημαντική συζήτηση, όχι μόνο για το μέλλον των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και της ίδιας της πολιτικής.
Η εμφάνιση αυτής της νέας πολιτικής δύναμης πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγάλη σοβαρότητα. Ύστερα από τρία μόλις χρόνια ύπαρξης, το Κόμμα των Πειρατών συγκεντρώνει πάνω από 50.000 μέλη, γεγονός που το καθιστά την τρίτη μεγαλύτερη δύναμη της σουηδικής πολιτικής σκηνής. (Οι αντίπαλοί του του «καταλογίζουν» ότι η ιδιότητα του μέλους είναι δωρεάν.) Καθώς το πρόγραμμά του βασίζεται στην αρχή της ελεύθερης διακίνησης αρχείων, οι νέοι ηλικίας 18-30 ετών (κυρίως οι άντρες) ασπάστηκαν μαζικά τις ιδέες του το 2009. Αφετηρία για το ρεύμα που δημιούργησε το κόμμα ήταν η δίκη του Pirate Βay, της σουηδικής ιστοσελίδας απ’ την οποία καθένας μπορούσε να «κατεβάσει» ταινίες, μουσική, προγράμματα κ.λπ.".
Ακόμα σημειώνεται:
"Η καταδίκη του Pirate Bay και οι προσπάθειες δημιουργίας αναχωμάτων στην ελεύθερη διακίνηση αρχείων αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα του συνόλου σχεδόν της νεολαίας. Το 80% των νοικοκυριών στη Σουηδία έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ –ένα ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο στην Ευρώπη (μαζί με της Φινλανδίας). Είτε νόμιμη είτε όχι, η διακίνηση αρχείων μεταξύ των χρηστών έχει εξαπλωθεί τόσο ευρέως όσο παλαιότερα η αντιγραφή κασετών ή δισκετών".
(Χανιώτικα νέα - 15/6/2009)

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

"Καμένα" φανάρια στα Χανιά


Μεγάλο πρόβλημα αποτελούν τα "καμένα" φανάρια μέσα και έξω από την πόλη. Η φωτογραφία από τον κόμβο Μουρνιών που τραβήχτηκε χθες το μεσημέρι είναι χαρακτηριστική. Ενώ το δεξί φανάρι είναι έρυθρο, στο δίπλανό του έχει "καεί" το κόκκινο χρώμα. Ανάβει μόνο το πράσινο. Η έλλειψη, όμως, σηματοδότησης, εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Και τα φανάρια στον κόμβο Μουρνιών δεν είναι τα μόνα. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει σε αρκετά φανάρια. Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για τον έλεγχο του φωτισμού; Και πόσο συχνά κάνει ελέγχους. Τι περιμένουν οι όποιοι αρμόδιοι; Να γίνουν τροχαία δυστυχήματα για να "ανάψουν" τα φανάρια;
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 12/6/2009)

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Ο χορός των συναισθημάτων

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ Φώτ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΣΒράδυ Παρασκευής στο Βενιζέλειο Ωδείο. Εκεί όπου έδωσε τη δεύτερη και τελευταία της παράσταση για τα Χανιά η Ομάδα Σύγχρονου Χορού: “Συν-κίνηση”.
Η νέα παραγωγή της ομάδας έχει τίτλο: “Entrance X”. Στο κείμενο για το έργο αναφέρεται μεταξύ άλλων: "...Το σώμα μεταφράζει την αλήθεια του μαλακά, διακριτικά, βίαια, γρήγορα ή αργά. Αποδίδει τη συνύπαρξη καχύποπτα, άβολα, επιθετικά, εξασκεί την επικοινωνία ή την αναστέλλει... Μικρά προσωπικά στιγμιότυπα αποκομμένα από τα συμφραζόμενά τους... Κινήσεις καθημερινές, απομονωμένες από τη ροή των γεγονότων, συνθέτουν ασυνείδητα το γεγονός της ζωής σε όλη την απελπισμένη ομορφιά του...".
Και κάπως έτσι αισθανθήκαμε και εμείς παρακολουθώντας την παράσταση. Η μουσική (Nick Cave, Warren Ellis, Mikael Delta, Jeffrey Taylor, Ned Rifle, Your hand in mine), η κίνηση των σωμάτων, η απόρριψη, η αποδοχή, η ένωση, η συνένωση. Όλα όσα συνθέτουν αυτό που λέγεται ζωή. Όλα όσα μας ακολουθούν ή τα ακολουθούμε. Τα πάθη, οι επιθυμίες. Η μοναξιά, η μοναχικότητα μα και ο έρωτας. Το εγώ και το αυτό. Το εγώ και το εμείς. Όλα και τίποτα. Όλα αυτά ή και το καθένα ξεχωριστά, περιείχε η παράσταση.
«Δεν μπορεί κανείς να γλιτώσει τις στιγμές που σαν ένας έρχεται αντιμέτωπος με τους πολλούς και σαν ον ο άλλος γίνεται αντιληπτός είτε σαν απειλή είτε σαν το συμπλήρωμά του. Αυτό το Άλλο που δεν μπορεί να ελέγξει, που τον συνεπαίρνει και τον αλλάζει, που τον απογειώνει και τον τσακίζει», διαβάζω στο πρόγραμμα της παράστασης.
«Μικρά προσωπικά στιγμιότυπα αποκομμένα από τα συμφραζόμενα τους, κινήσεις καθημερινές, απομονωμένες από τη ροή των γεγονότων, συνθέτουν ασυνείδητα το γεγονός της ζωής σ’ όλη την απελπισμένη ομορφιά του».
Και πώς να είναι διαφορετικά; Μα ο χορός, εκφραστικός και σύγχρονος, είναι μαγευτικός. Άλλωστε, ο χορός απελευθερώνει. Τον άνθρωπο, τα συναισθήματά του. Ο χορός των συναισθημάτων... Αξίζει να αναφέρουμε τους συντελεστές του έργου που μας προσέφεραν μιαν όμορφη ώρα μέσα στο βράδυ: Χορογραφία: Σοφία Φαλιέρου, βοηθός χορογράφου: Ναταλία Παρθενίου, ερμηνείες: Ναταλία Παρθενίου, Ελίνα Καρδαμάκη, Στέλιος Παπαδάκης, Γεωργία Μαυρίδου, Θέλμα Μαυρίδου, Νικολέτα Χριστοδουλάκη, Γεωργία Παναγιωτοπούλου, Βαγγέλης Καλπίας, Δέσποινα Καλτσίδου, Νίκος Κουτσουπανίδης, κοστούμια: Kourbela Ioanna, επεξεργασία ήχου: Αλέξανδρος Ζυμβραγουδάκης, φωτισμοί / Video Artist: Ευάγγελος Καλαϊζής, φωτογραφία: Στέλιος Μπακλαβάς (www.art-sbaklavas.gr).
(Χανιώτικα νέα - 10/6/2009)

Περί αποχής

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Η αποχή αποτελεί πολιτική πράξη που στέλνει πολλαπλά μηνύματα, υποστηρίξαμε, προχθές, στη στήλη με αφορμή τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών.
"Oσοι απείχαν δεν σημαίνει ότι αδιαφορούν. Απεναντίας... Μπορεί να σημαίνει ουσιαστικό ενδιαφέρον αλλά και διάθεση για μια αλλαγή προς όφελος της κοινωνίας που αδυνατούν να δουν οι "κολλημένοι" με την εξουσία", σημειώσαμε.
Και ξεκίνησε ένας διάλογος με αναγνώστες οι οποίοι δεν συμφωνούν ή συμφωνούν εν μέρει.
Ο λόγος, λοιπόν, σήμερα στους αναγνώστες.
Ο Β.Π. έγραψε στο blog της στήλης:
"Πολύς κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει για να στείλει ένα μήνυμα, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από όλους. Σεβαστή ως μορφή αντίδρασης όμως κατ' εμέ όχι η καλύτερη. Η αποχή επί τοις ουσίας, πέρα από το ότι καταγράφηκε, δεν άλλαξε κάτι. Τα δύο μεγάλα κόμματα πήραν τις 2 πρώτες θέσεις, το μεν ΠΑΣΟΚ πανηγύρησε την πρώτη θέση για πρώτη φορά σε Ευρωεκλογές μετά από 15 χρόνια υπερπηδώντας μια διαφορά 9 ποσοστιαίων μονάδων από τις προηγούμενες ευρωεκλογές, η δε ΝΔ βρήκε ως καραμέλα το άλλωθι της αποχής για να μας πει ότι 1.000.000 Έλληνες από αυτούς που δεν ψηφίσανε είναι ιδιοκτησία της, και τα υπόλοιπα βρήκαν κάποιο λόγο να θεωρήσουν ότι τα πήγαν καλά.
Συνεπώς όσοι είχαν τα αυτιά τους ανοιχτά πριν τις εκλογές και καταλαβαίνανε γιατί ο κόσμος αποστασιοποιείται όχι απλά από τα κόμματα αλλά από την πολιτική πλέον, έχει τα αυτιά του ανοιχτά και τώρα στο μήνυμα της αποχής.
Αυτό που θα προκαλούσε ένα σεισμό στο πολιτικό σύστημα θα ήταν αν έστω και το 20% των Ελλήνων ψήφιζε μικρότερα, εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Αν ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα έχανε τη 2η θέση (ή αν και τα δύο χάνανε την πρωτιά από ένα άλλο μικρό που ίσως πρώτη φορά έμπαινε στην ευρωβουλή) η επόμενη μέρα για το πολιτικό μας σύστημα θα ήταν εντελώς διαφορετική.
Γιατί όμως δεν ψηφίζουν μικρά κόμματα κι αντί για αυτού απέχουν; Γιατί στην ουσία δεν αμφισβητούν το δικομματισμό. Δεν πιστεύουν ότι οποιοδήποτε άλλο μικρό κόμμα έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει ή να τους εκπροσωπήσει στη βουλή. Όμως με τον ίδιο τρόπο που αποφασίζουν να στείλουν το μήνυμα αυτοευνουχίζονται και αποδυναμόνουν το μήνυμά τους...".
Ο Γ.Κ. σχολιάζει σε μήνυμα που μας έστειλε: "Η αποχή πάντως αν θες τη γνώμη μου ήταν το εξαίσιο φόρεμα του κυνισμού, της αδιαφορίας, της εγωκεντρικότητας και του "μοντέρνου".
(Χανιώτικα νέα - 10/6/2009)

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Αποχή με μηνύματα...

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Ιστορικό ρεκόρ όπως όλα δείχνουν σημείωσε η αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες. Τόσο εθνικά όσο και τοπικά. Στο νομό Χανίων οι μισοί περίπου ψηφοφόροι, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Η μάλλον ψήφισαν διά της απουσίας τους. Προτίμησαν, δηλαδή, την αποχή, το ποσοστό της οποίας στον νομό Χανίων ανήλθε στο 46,26%. Στις ευρωεκλογές του 2004 η αποχή είχε ανέλθει στο 43,65%.
Το γεγονός ότι πολύς κόσμος προτίμησε χθες να "μαυρίσει" στις παραλίες καθώς ο καιρός επιτρέπει τα μπάνια του λαού, αλλά και να... "μαυρίσει" τους πολιτικούς και τα κόμματα, διά της απουσίας του από τις κάλπες και τα εκλογικά τμήματα, έχει να στείλει πολλαπλά μηνύματα:
-Στο πολιτικό σύστημα και τους εκφραστές του που δεν μπορεί παρά να ταρακουνήθηκαν. Χθες το βράδυ πολιτικοί σε δηλώσεις τους στα αθηναικά τηλεοπτικά δικτύα εξέφρασαν την ανησυχία τους για την αποχή του κόσμου από τις εκλογικές διαδικασίες.
-Στην ίδια την Ευρωπαική Ενωση που πρέπει να κάνει πολλά βήματα ακόμα για να γίνει Ενωση των πολιτών και της κοινωνίας.
-Στις όποιες εξουσίες, χθεσινές, σημερινές και αυριανές, που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα προβλήματα της εποχής αλλά και την αμφισβήτηση του κόσμου για τις... προθέσεις τους. Πού αδυνατούν να πείσουν μα και να προτείνουν.
-Στους πολιτικούς εκείνους που όπως έχουμε επισημάνει και άλλες φορές, αντιμετωπίζουν τα σκάνδαλα με μια απλή δήλωση περί ανάληψης "πολιτικής ευθύνης", σαν να πρόκειται για... στραγάλια.
Δήλωσαν κάποιοι πολιτικοί χθες το βράδυ σε τηλεοπτικά κανάλια: "Πρέπει να μας προβληματίσει η αποχή, γιατί είναι σαν ο κόσμος να αδιαφορεί".
Είναι όμως έτσι; ΄Η μήπως συμβαίνει το αντίθετο;
Δείχνει το ποσοστό αποχής, αδιαφορία για το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης;
Ή μήπως αποκαλύπτει πραγματικό ενδιαφέρον; Νομίζω το δεύτερο. Η αποχή αποτελεί με κάποιον τρόπο πολιτική στάση.
Και όσοι απείχαν δεν σημαίνει ότι αδιαφορούν. Απεναντίας... Μπορεί να σημαίνει ουσιαστικό ενδιαφέρον αλλά και διάθεση για μια αλλαγή προς όφελος της κοινωνίας που αδυνατούν να δουν οι "κολλημένοι" με την εξουσία.
Αλλά για να δούμε: Θα λάβουν τα όποια μηνύματα οι αποδέκτες; Θα τα ερμηνεύσουν; Θα προχωρήσουν όχι μόνο σε θεωρίες αλλά και σε πράξεις που θα επιτρέπουν να μιλάμε για κοινωνία των πολιτών; Η θα εφησυχάσουν περιμένοντας τις επόμενες εκλογές στις οποίες, αν δεν αλλάξει κάτι, αν το κράτος δεν γίνει πιο κοινωνικό και ανθρώπινο, η αποχή δεν αποκλείεται ακόμα περισσότερο να αυξηθεί.
Και τότε...
(Χανιώτικα νέα - 8/6/2009)

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

Ευρωεκλογές 2009 - Τελικά αποτελέσματα στο Νομό Χανίων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΩΡΑ 23.44 - ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
Πάνω η αποχή, κάτω η ΝΔ

ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΨΗΦΩΝ: 1. ΠΑΣΟΚ, 2. ΝΔ, 3. ΚΚΕ, 4. ΛΑΟΣ, 5. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, 6. ΣΥΡΙΖΑ


Νικητής η αποχή και στο νομό Χανίων (46,26%). Από τα κόμματα: Πρώτο το ΠΑΣΟΚ (44,74%) που λίγο αύξησε το ποσοστό το οποίο πήρε στις εθνικές εκλογές του 2007 (44,71%), δεύτερη η ΝΔ (26,39%) η οποία καταποντίστηκε αφού έπεσε κατά 12% περίπου σε σύγκριση με τις εθνικές εκλογές του 2007 (38,47%), τρίτη δύναμη το ΚΚΕ (7,08%) το οποίο στις εθνικές εκλογές του 2007 είχε λάβει 6,25%, τέταρτη δύναμη ο ΛΑΟΣ που ανέβηκε κατά 4 μονάδες αφού έλαβε 6,3% σε σύγκριση με το 2,56% στις εθνικές εκλογές του 2007, πέμπτη δύναμη οι "Οικολόγοι Πράσινοι" με 4,97% και έκτη δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ που έλαβε ποσοστό 4,89% έναντι 4,97% στις εθνικές εκλογές του 2007.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα τελικά αποτελέσματα όπως μεταδόθηκαν στις 23.44 από τον ιστότοπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων (ekloges.nax.gr):

Αποτελέσματα Νομού Χανίων
Τελευταία Ενημέρωση: 23:44:04
Σύνολο Τμημάτων: 311/311 - 100% Εγγεγραμμένοι: 140.752
Ψηφίσαντες: 75.643 Ποσοστό Αποχής: 46,26%
Λευκά: 846 Άκυρα: 836
Σύνολο Άκυρων/Λευκών: 1.682 Έγκυρα: 73.961

Κόμμα Ψήφοι Ποσοστό
Ν.Δ 19520 26,39%
ΠΑΣΟΚ 33093 44,74%
ΚΚΕ 5234 7,08%
ΣΥΡΙΖΑ 3618 4,89%
ΛΑ.Ο.Σ 4461 6,03%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 3677 4,97%
Δράση 392 0,53%
ΠΑ.Μ.ΜΕ. 399 0,54%
Α.Σ.Κ.Ε 71 0,10%
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 337 0,46
Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 529 0,72%
ΕΚΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 59 0,08%
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 68 0,09%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 133 0,18%
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 196 0,27%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 69 0,09%
Μ-Λ (Κ.Κ.Ε.) 126 0,17%
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 35 0,05%
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 779 1,05%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 325 0,44%
ΟΑΚΚΕ 29 0,04%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 622 0,84%
ΕΛ.ΕΝ. 43 0,06%
Ελλ. Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας 86 0,12%
ΛΕΥΚΟ 0 0,00%
ΠΑ.ΝΑ.Κ. 0 0,00%
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ 60 0,08%

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

Απαξίωση

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ

«Το νόημα του κόσμου βρίσκεται έξω από τον κόσμο. Στον κόσμο τα πάντα είναι όπως είναι, τα πάντα συμβαίνουν όπως συμβαίνουν. Μέσα στον κόσμο δεν υπάρχει αξία – κι αν υπήρχε, δεν θα είχε αξία».
Βιτγκενστάιν – Στοχασμοί

Λίγο πριν τις εκλογές και τις ευρωεκλογές όλοι και ιδιαίτερα οι των κομμάτων εξουσίας θυμούνται τους ψηφοφόρους. Οργανώνουν συγκεντρώσεις και συνεστιάσεις. Πραγματοποιούν ομιλίες και συναντήσεις.
Οχι μόνον οι τοπικοί βουλευτές ή πολιτευτές αλλά και τα κεντρικά στελέχη των μεγάλων κομμάτων. Ο τοπικός βουλευτής συναντάται συχνά με το κοινό του στο νομό από τον οποίο προέρχεται και εκλέγεται. Οπότε προεκλογικά πρέπει οι ψηφοφόροι να δουν και άλλους που συνήθως τους εντυπώνουν μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και σπανίως έχουν την ευκαιρία να τους ακούσουν από κοντά. Ετσι κάπως σκέφτονται, πιθανώς, τα κομματικά επιτελεία.
Ε και; Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Τι αλλάζει;
Στην εποχή των σκανδάλων και της απαξίωσης της πολιτικής, ολοένα και μικρότερες είναι οι όποιες προεκλογικές συνάξεις. Ολοένα και λιγότεροι τρέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές. Οσοι, ίσως, δεν έχουν χάσει την όποια ελπίδα τους. Οι περισσότεροι και ειδικά οι νέοι, δεν έχουν όμως καμία σκουτούρα.
"Γιατί να πάμε να τους ακούσουμε; Και ποιους να χειροκροτήσουμε; Αυτούς που αποφασίζουν για ΄μας χωρίς εμάς; Εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να μας εγγυηθούν το μέλλον μας;", μου έλεγαν τις προάλλες κάποιοι φοιτητές.
"Θα τελειώσουμε το Πανεπιστήμιο, θα κάνουμε μεταπτυχιακά και το πιο πιθανό είναι να εργαζόμαστε μετά από τόσα χρόνια σπουδών και πτυχίων, σερβιτόροι ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Κι αν τελικά εργαστούμε σε μια καλή θέση, με την αξία μας, μάλλον θα έχουμε την αβεβαιότητα της ανεργίας αφού θα είμαστε συμβασιούχοι", προσέθεταν.
Και είχαν και άλλα να πουν.
Για τα σκάνδαλα που στη χώρα μας, με μια απλή δήλωση περί ανάληψης "πολιτικής ευθύνης", όλοι... καθαρίζουν και ουδείς τιμωρείται.
Για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας που για να κλείσεις γιατρό στο ΙΚΑ πρέπει να είσαι πολύ τυχερός.
Για το μέγα θέμα της αποχής.
Για τους πολιτικοποιημένους ή τους... απολίτικους.
Αλλά ακόμα και το να είσαι απολίτικος, με την έννοια να μην συμμερίζεσαι τα κόμματα και τις υποσχέσεις τους, μήπως είναι βαθιά πολιτική στάση;
Για την απαξίωση της πολιτικής από τους νέους, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν φταίνε οι νέοι. Αντίθετα, ευθύνονται οι πολιτικοί που μερικές φορές θαρρείς πως ζουν στον δικό τους μικρόκοσμο, μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία συνεχώς αυξάνονται.
Επιτέλους, θα αλλάξει κάτι;
(Χανιώτικα νέα - 5/6/2009)

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Μαντινάδες στο Ιντερνετ για τον Κώστα ΗλιάκηΠερισσότερες από χίλιες επισκέψεις έχει μέσα στις λίγες μέρες που έχει αναρτηθεί στο Ιντερνετ, το νέο βίντεο για το σμηναγό Κώστα Ηλιάκη. Ο αδελφός του Φίλιππος στην δ/νση http://www.youtube.com/watch?v=V9Sf0IFDQKg, έχει αναρτήσει το ηχόραμα αρκετών από τις μαντινάδες που έχουν γραφτεί από Κρήτη και Κάρπαθο.
Στο κείμενό του στο Ιντερνετ ο κ. Ηλιάκης αναφέρει:
"Ηχόραμα, αφιερωμένο στην μνήμη του ήρωα Σμηναγού για την συμπλήρωση 3 χρόνων απο τον τραγικό χαμό του, όταν κτυπήθηκε πάνω απο τον ουρανό της Καρπάθου, εκτελώντας στο ακέραιο την αποστολή που του είχε ανατεθεί.
Την επιμέλεια του βίντεο είχε ο πτέραρχος ε.α. Νίκος Ήμελλος και η αφήγηση του Κώστα Γιαλήνη, (μερικών απο τις εκατοντάδες εμπνευσμένες μαντινάδες) που εσείς , οι απλοί πολίτες γράψατε σαν ενα κερί στην μνήμη του.
Οι μαντινάδες σύμφωνα με ανάλυση της κας Μ. Καλογεράκη εκφράζουν τα συναισθήματα μας, έρχονται να βοηθήσουν στην αναζήτηση μέσα απο την αμφισβήτηση που προκαλούν, συμπαραστέκονται στον πόνο και τη χαρά. Βοηθούν στην εξέλιξη ενός γεγονότος, ανατρέπουν θεωρίες, σχολιάζουν, κριτικάρουν, παρατηρούν χωρίς να παρεξηγηθούν. Εκφράζουν τα συναισθήματα μας. Έχουν δυνατές λέξεις, εικόνες και δυνατά μηνύματα, χωρίς τα οποία μέσα σε μια μαντινάδα, τότε απλά είναι στίχοι...".
Συγκινητικά είναι τα σχόλια των χρηστών του Διαδικτύου που είδαν το βίντεο:
"...Παιρνουμε παραδειγμα για να θυμομαστε οτι δεν ειμαστε καρπαζοεισπρακτορες!".
"Αιωνία η Μνήμη σου,
Αρχάγγελε Αεροπόρε,
Δροσουλίτη της Κρήτης".

Χειραγωγητές...

Πόσο δεν μ' αρέσει να μου λένε τι να ψηφίσω και να προσπαθεί ο καθένας να με πείσει για τη δική του αλήθεια...