Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Προειδοποίηση για πτώσεις βράχων με πρωτοποριακό σύστημα του Πολυτεχνείου Κρήτης

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Ενα πρωτοποριακό σύστημα αναγνώρισης αλλά και προειδοποίησης για πτώση βράχων στο οδικό δίκτυο, αναπτύσσεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το σύστημα, το οποίο θα παρουσιαστεί σε ημερίδα το Σάββατο 13 Ιουνίου στα Χανιά, εντάσσεται στο πρόγραμμα: ΙΣΤΡΙΑ "Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους”.
Στόχος του προγράμματος είναι, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, «η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και έγκαιρης πρόγνωσης φαινομένων βραχοπτώσεων ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης του φαινομένου να έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο και οι φορείς διαχείρισής του να προβούν σε άμεσες ενέργειες αποκατάστασης».
Συντονιστής ήταν η “Γενική Μελετών ΕΠΕ ΙΣΤΡΙΑ” και εταίροι το Εργαστήριο Μηχανικής Πετρωμάτων του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Εργαστήριο Γεωδαισίας του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης με διευθυντή τον καθηγητή Στέλιο Μερτίκα και η “Εμμ. Λιανάκης Α.Ε.”.
Όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος  (www.tuc.gr/istria.html), το σύστημα χαρακτηρίζεται από το χαμηλό κόστος του, την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και την ευελιξία του.
Όπως εξηγούν οι ερευνητές, «στο εθνικό, επαρχιακό και αγροτικό δίκτυο της Ελλάδας παρατηρείται με ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα αποκόλληση, από τα γειτονικά πρανή, τεμαχίων βράχου διαφόρων μεγεθών. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει από διακοπή/παρεμπόδιση της κυκλοφορίας μέχρι και πρόκληση θανατηφόρου ατυχήματος με αντίστοιχες συνέπειες στη τοπική και εθνική οικονομία. Μέχρι σήμερα η αντιμετώπιση του φαινομένου γίνεται είτε με απλό καθαρισμό του οδικού δικτύου είτε με τοποθέτηση φρακτών και πλεγμάτων ανάσχεσης των βραχοπτώσεων.
Ο καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης και η συνεργάτης του προγράμματος «ΙΣΤΡΙΑ», Γιούλη Βλάχου.
Στα πλαίσια του έργου "ΙΣΤΡΙΑ" αναπτύχθηκε σύστημα χαμηλού κόστους το οποίο με συνδυασμό γεωδαιτικών, μετεωρολογικών και γεωτεχνικών οργάνων αλλά και συστημάτων τηλεπισκόπησης παρακολουθεί και εκτιμά τη πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου. Η πληροφορία αυτή παρέχεται στους διαχειριστές του οδικού δικτύου προκειμένου να ενημερώνονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για την εκδήλωση ή τη πιθανότητα εκδήλωσης αποκόλλησης τεμαχίου βράχου. Έτσι είναι δυνατή η άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας από τις τοπικές αρχές.
Το υπό ανάπτυξη σύστημα είναι καινοτόμο τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στο διεθνές περιβάλλον καθώς ελάχιστα παρόμοια συστήματα έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Η τεχνολογική και επιστημονική αριστεία του τελικού προϊόντος αναμένεται να οδηγήσει σε τόνωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων καθώς το σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου με μικρές μόνο τροποποιήσεις».
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:
•Καθορισμός των σημαντικότερων μηχανισμών ενεργοποίησης βραχοπτώσεων.
•Βασική έρευνα για την εξέλιξη αλγορίθμων που καθορίζει την πιθανότητα να συμβεί ένα περιστατικό βραχόπτωσης, το οποίο εξαρτάται από την ένταση του μηχανισμού ενεργοποίησης και τις γεωτεχνικές συνθήκες.
•Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας, βάσης δεδομένων και συστήματος υποστήριξης αποφάσεων σε ένα φιλικό προς το χρήστη λογισμικό. Αυτό είναι και το βασικό προϊόν του προγράμματος από εμπορικής  άποψης.
•Έλεγχος συστήματος σε πραγματικές συνθήκες σε μια πιλοτική εφαρμογή, καθώς έχει επιλεγεί ένα πρανές παρακολούθησης με γεωτεχνικές συνθήκες αντιπροσωπευτικές για τον Ελλαδικό χώρο, όπου έχει ήδη εγκατασταθεί το σύστημα «ΙΣΤΡΙΑ». Στην υπάρχουσα εγκατάσταση γίνονται δοκιμές της απόδοσης και της ορθής λειτουργίας του συστήματος.
Το έργο πραγματοποιείται στα πλαίσια της δράσης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011" με φορέα διαχείρισης τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και τα Π.Ε.Π "Αττικής" και "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου". Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Το σύστημα αναγνώρισης βραχοπτώσεων σε αυτοκινητόδρομους θα παρουσιαστεί σε ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Πρόληψη, Παρακολούθηση, Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων πλησίον οδικών αρτηριών» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.
Την ημερίδα οργανώνει το Εργαστήριο Γεωδαισίας & Γεωπληροφορικής του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «στα πλαίσια της ημερίδας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «ΙΣΤΡΙΑ - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους». Αποτελεί προσπάθεια για την πρόγνωση και παρακολούθηση του φαινομένου, αλλά και της έγκαιρης ανίχνευσής του. Έτσι, οι φορείς διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και οι απλοί χρήστες του οδικού δικτύου να ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και επίσκεψη στη θέση πιλοτικής εγκατάστασης του συστήματος».
Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ΙΣΤΡΙΑ - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους».
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι:
•09:00 - 09:15 Χαιρετισμοί: Νίκος Καλογερής,  Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, Περιφέρεια Κρήτης, Λευτέρης Κοπάσης, Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, Δρ. Σπύρος Πατέρας, Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ, Συντονιστής έργου.
•09:15 - 09:30: Το ερευνητικό πρόγραμμα ΙΣΤΡΙΑ: Αντικείμενο και στόχοι. Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Πολυτεχνείο Κρήτης / University of Kentucky
•11:20 – 11:40: Πρόγνωση βραχοπτώσεων: Μηχανισμοί ενεργοποίησης και  ποσοτική συσχέτιση με την εκδήλωση του φαινομένου
Χρύσανθος Στειακάκης, ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ / Geosysta ΕΠΕ, Ευαγγελία Αποστόλου, Πολυτεχνείο Κρήτης
•11:40 – 12:00: Ανίχνευση βραχοπτώσεων: Συνδυασμός γεωφυσικών, γεωδαιτικών και οπτικών αισθητήρων
Καθηγητής Στέλιος Μερτίκας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Εμμ. Λιανάκης, ΕΜΜ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε
•12:00 – 12:15: Η βάση δεδομένων και  το σύστημα λήψης αποφάσεων
Γεωργία Βλάχου, Πολυτεχνείο Κρήτης
•12:15 – 12:30: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης: Η εμπειρία των επιπτώσεων των βραχοπτώσεων
Γεώργιος Αγαπάκης, Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης
•12:30 – 15:00: Επίσκεψη στην πιλοτική θέση εγκατάστασης του συστήματος. Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ελεύθερη ωστόσο απαιτείται έγκαιρη εγγραφή προκειμένου να διασφαλιστεί ο τρόπος μετάβασης στην πιλοτική θέση εγκατάστασης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του συνδέσμου: http://goo.gl/forms/coKfMC4x8z.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα email: stathof@hotmail.com, atripol@mred.tuc.gr.
Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους» (κωδικός έργου 11ΣΥΝ_9_1389) που χρηματοδοτείται στα πλαίσια της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» του ΕΠΑΝ ΙΙ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
(Χανιώτικα νέα - 12/6/2015)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/proidopiisi-gia-katolisthisis/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου