Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων στον εθνικό δρυμό της Σαμαριάς

11Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ
Ενα νέο πρόγραμμα συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων με χρήση κινητών συσκευών που συντελεί στη διαχείριση των αποθεμάτων της βιόσφαιρας είναι πιθανόν να εφαρμοστεί στον εθνικό δρυμό της Σαμαριάς.
Οπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του 2013 που παρουσιάστηκε χθες, «ο εθνικός δρυμός Λευκών Ορέων καλωσορίζει οποιαδήποτε προσπάθεια διεπιστημονικής συνεργασίας ή καινοτομίας για μία ολιστική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών του. Μία αντιπροσωπία του Cobweb Research Project επισκέφτηκε τον Οκτώβριο του 2013 τον εθνικό δρυμό Λευκών Ορέων. Πραγματοποιήθηκε μία εκτενής συζήτηση για πιθανές εφαρμογές του προγράμματος στο εθνικό πάρκο Λευκών Ορέων. Το Cobweb Research Project φέρνει σε επαφή εμπειρογνώμονες από 13 εταίρους και 5 χώρες. Το βασικό πλαίσιο για το έργο είναι το παγκόσμιο σύστημα γεωεπισκόπησης (GEOSS) και το παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO της βιόσφαιρας (WNBR). Επικεντρώνεται στα αποθέματα βιόσφαιρας στην Ουαλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα, και ο κύριος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον – πλατφόρμα δοκιμών, που θα επιτρέψει στους πολίτες που ζουν μέσα στα αποθέματα της βιόσφαιρας να συλλέγουν περιβαλλοντικά δεδομένα με τη χρήση κινητών συσκευών και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές στη διαχείριση αποθεμάτων της βιόσφαιρας».
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΙΤΣΙΑ
Στον απολογισμό του 2013 αναφέρεται επίσης ότι τον Σεπτέμβριο 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στον χώρο του Συνεδριακού Κέντρου του Μ.Α.Ι.Χ. με θέμα μελέτες και δράσεις προστασίας για την Αμπελιτσιά (Zelkova abelicea) απειλούμενου ενδημικού της Κρήτης.
Σ’ άλλο σημείο της έκθεσης επισημαίνεται ότι η διεύθυνση δασών Χανίων και ο φορέας διαχείρισης του εθνικού δρυμού Λευκών Ορέων πραγματοποίησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά προγραμματισμένες συναντήσεις για προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, την πανίδα, τη χλωρίδα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προστατευόμενης περιοχής.
Οι δύο αυτές υπηρεσίες συμμετέχουν σαν εξωτερικοί ειδικοί συνεργάτες στο πρόγραμμα “SylvaMED”, ένα ευρωπαϊκό εδαφικό πρόγραμμα συνεργασίας, τμήμα του διεθνούς προγράμματος MED, σκοπός του οποίου είναι να διευκολύνει την πρωτοποριακή ενσωμάτωση των δασικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών στις τοπικές πολιτικές. Το πρόγραμμα οργανώνεται στα Χανιά από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAICH) και η πιλοτική δράση στο δάσος της Ανώπολης/ Αγίου Ιωάννου επικεντρώνεται στις υπηρεσίες αναψυχής που μπορεί να παρέχει το δάσος στους τελικούς χρήστες.
ΕΤΗΣΙΩΣ 213.752 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Στην ετήσια αναφορά του 2013 για τον εθνικό δρυμό επισημαίνεται ότι ο μέσος όρος του αριθμού των επισκεπτών από το 1981 μέχρι το 2011 είναι περίπου 213.752 επισκέπτες ανά χρόνο. Παρά τη σχετικά μικρή αύξηση των επισκεπτών φέτος, παρατηρείται μία σταθερά φθίνουσα τάση τα τελευταία χρόνια. Αντικατοπτρίζει τη σταθεροποιητική τάση μετά το μέγιστο που παρατηρήθηκε τη δεκαετία του ’90. Αλλη εξήγηση μπορεί να είναι η οικονομική κρίση στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα. Αυτό είναι προφανές ειδικά σε σχέση με τον αριθμό των επισκεπτών κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Το άνοιγμα στο κοινό άλλων κοντινών και μικρότερων φαραγγιών (Αγίας Ειρήνης, κ.λπ.) έχει ωθήσει επίσης, αρκετούς επισκέπτες προς άλλες, μικρότερες και ευκολότερες διαδρομές.
Οι περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν εμφανώς τη βόρεια είσοδο του εθνικού δρυμού (Ξυλόσκαλο) σε σχέση με τη νότια είσοδο (Αγία Ρουμέλη) εξαιτίας κυρίως της μεγάλης δυσκολίας της ανάβασης από τα νότια προς τα βόρεια.
Το φαράγγι φέτος δέχθηκε επισκέπτες για 191 μέρες. Ο αριθμός των επισκεπτών που εισήλθαν από τη βόρεια είσοδο στο Ξυλόσκαλο ήταν 117.661, ενώ από την Αγία Ρουμέλη ήταν 17.518, πράγμα που δείχνει ότι ο ημερήσιος μέσος όρος ήταν 665 επισκέπτες από το Ξυλόσκαλο και 92 επισκέπτες από την Αγία Ρουμέλη.
Η κατανομή που αναφέρθηκε παραπάνω σε σχέση με το πλήθος των επισκεπτών ανά μήνα ισχύει γι’ αυτούς που επιλέγουν τη βόρεια είσοδο (από Ξυλόσκαλο).
Ο εθνικός δρυμός ήταν ανοιχτός για 191 μέρες και ο μέσος όρος επισκεπτών ανά μέρα ήταν 708 άτομα. Χαμηλότεροι αριθμοί παρατηρήθηκαν τις ημέρες Δευτέρα και Παρασκευή (535 και 583 επισκέπτες ανά ημέρα, αντίστοιχα), ενώ ο αριθμός μεγιστοποιείται τις ημέρες Κυριακή, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη (861, 767, 912 και 741 επισκέπτες ανά μέρα, αντίστοιχα).
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επιστημονική έρευνα για την περασμένη χρονιά και μεταξύ άλλων επισημαίνεται:
• Πραγματοποιήθηκε ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο “Αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάκτησης των παραδοσιακών οικισμών, Σαμαριά και Κάτω Χωριό, διερεύνηση των δυνατοτήτων προστασίας τους βάσει αρχών αειφορίας, συμμετοχικού, βιοκλιματικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού”.
• Ομάδα Γάλλων επιστημόνων διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τη συλλογή και την ανάλυση δειγμάτων οστών και δοντιών από νεκρούς Κρητικούς Αιγάγρους (Capra aegagrus cretica).
• Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης σε συνεργασία με το I.T.C. (Τμήμα επιστήμης Γεωπληροφορικής και παρατήρησης γης) του Πανεπιστημίου του Twente και ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού, τοποθέτησαν ραδιοπομπούς σε τρείς κρητικούς Αιγάγρους (Capra aegagrus cretica) με στόχο την παρακολούθηση του είδους.
• Ο φορέας διαχείρισης του εθνικού δρυμού στο πλαίσιο του προγράμματος “Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς”, που χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013, έχει ήδη ξεκινήσει και σύντομα θα αναπτύξει ακόμη περισσότερα προγράμματα παρακολούθησης της χλωρίδας (περίπου 30 είδη), της πανίδας (από ασπόνδυλα μέχρι θηλαστικά, θαλάσσια και χερσαία), των πτηνών (περίπου 118 είδη) και οικοτόπων (18 είδη οικοτόπων) στην ευρύτερη περιοχή των Λευκών Ορέων και στην περιοχή Natura με κωδικό “GR 4340008 – Λευκά Ορη”.
• Η διεύθυνση δασών Χανίων έχει ξεκινήσει και σύντομα θα ολοκληρώσει και θα παραδώσει μία ολιστική μελέτη σχετικά με την πυροπροστασία του εθνικού δρυμού. Η μελέτη προτείνει σχέδια, μέτρα και δράσεις για την επαρκή πυροπροστασία του δρυμού.
• Η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων εγκατέστησε ένα σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης -που περιλαμβάνει 5 σημεία λήψης- που μεταδίδει δεδομένα στα κεντρικά γραφεία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης “Κοινωνία της πληροφορίας, 2000 – 2006” (80% ευρωπαϊκή συμμετοχή, 20% εθνική συμμετοχή).
Ακόμα, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι ο φορέας διαχείρισης του εθνικού δρυμού έχει ζητήσει επίσημα από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αποδίδει ένα τμήμα των εσόδων από το αντίτιμο εισόδου. Φέτος και για πρώτη φορά, ένα μικρό τμήμα των εσόδων αποδόθηκε στον φορέα διαχείρισης του εθνικού δρυμού που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη προγραμμάτων άμεσα σχετιζόμενων με την παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων, όπως και για την ενδυνάμωση του συστήματος προστασίας.
(Χανιώτικα νέα - 1/1/2014)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/perivallontika-dedomena-chrisi-kiniton/#ixzz2pANw20AF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου