Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Στον αέρα τα έργα επέκτασης του αεροδρομίου Χανίων

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας παραμένει η υπόθεση του έργου επέκτασης του αεροδρομίου Χανίων, το οποίο κόντεψε να απενταχθεί από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις εξαιτίας της δικαστικής διαμάχης για το ποια εταιρεία θα το αναλάβει. Η τελευταία εξέλιξη αφορά επείγον έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας εκτέλεσης του έργου (ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. Ελλάδος), σε συνεννόηση με το γραφείο του νομικού συμβούλου του υπουργείου Ανάπτυξης, προς τον πρόεδρο του Δ' τμήματος του ΣτΕ.
Με το έγγραφο αυτό κατέθεσε αίτηση προτιμήσεως εκδίκασης της προαναφερθείσας αίτησης ακύρωσης της εταιρείας «Ακτωρ ΑΤΕ», προκειμένου να συντομευθεί χρονικά κατά το εφικτό η δικαστική διαδικασία, να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού και να εκκινήσει η κατασκευή του έργου.
Στο ιστορικό της υπόθεσης αναφέρεται το υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο απάντησε σε σχετική επιστολή του αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Απόστολου Βουλγαράκη, προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κώστα Χατζηδάκη. Το θέμα της επιστολής ήταν ακριβώς η εξέλιξη της επέκτασης του Αεροδρομίου Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης».
Ο κ. Βουλγαράκης επεσήμαινε τη σημασία του έργου για τους Νομούς Χανιών και Ρεθύμνης και εξέφραζε την αγωνία του ότι το έργο τίθεται σε κίνδυνο, λόγω δικαστικών διενέξεων που καθυστερούν την υλοποίησή του. Ο αντιπεριφερειάρχης ζητούσε από τον υπουργό να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να μην οδηγηθεί σε απένταξη το έργο, όπως και την άμεση ενημέρωσή του σχετικά με τις ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου.
Προσφυγές και ενστάσεις
Οπως ανακοίνωσε χθες η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, η απάντηση του υπουργείου δόθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 3052/16-01-2013 κάτωθι έγγραφο, το οποίο υπογράφει ο γενικός διευθυντής Συγκοινωνιακών Εργων, Διονύσης Μακρής. Σε αυτό αναφέρεται στις ενέργειες «σχετικά με τη δικαστική εμπλοκή της δημοπράτησης του έργου επέκτασης του αεροδρομίου Χανίων "Ι. Δασκαλογιάννης" και συγκεκριμένα:
* Στις 10-04-2012 διενεργήθηκε από την ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. Ελλάδος ο διαγωνισμός για την κατασκευή του υπ' όψιν έργου. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 10 διαγωνιζόμενοι και μειοδότρια αναδείχθηκε η κυπριακή εταιρεία "Νέμεσις Εργοληπτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ".
* Κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού υποβλήθηκε ένσταση από τη 2η μειοδότρια εταιρεία "Ακτωρ ΑΤΕ" (σ.σ. κατασκευαστική συμφερόντων Μπόμπολα - Καλιτσάνζη), η οποία ζήτησε τον αποκλεισμό τόσο της 1ης όσο και της 3ης μειοδότριας εταιρείας.
* Στις 31-07-2012 εκδόθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό ΥΠΑΑΥΜΔ η απόφαση εκδίκασης και απόρριψης της ανωτέρω ένστασης και έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
* Στις 10-08-2012, η εταιρεία "Ακτωρ ΑΤΕ" κατέθεσε προδικαστική προσφυγή βάσει του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3886/2010 κατά της ανωτέρω απόφασης. Η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε στις 23-08-2012 με σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού ΥΠΑΑΥΜΔ.
* Στις 04-09-2012, η εταιρεία "Ακτωρ ΑΤΕ» κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΣτΕ κατά της απόφασης απόρριψης της προδικαστικής της προσφυγής βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010.
* Η εκδίκαση της αίτησης ορίστηκε αρχικά για την 01/10/2012, όμως έπειτα από δύο αναβολές έγινε τελικά στις 12-11-2012 και η σχετική 679/2012 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ εκδόθηκε στις 26-11-2012.
* Με την ανωτέρω 679/2012 απόφαση, το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά το μέρος που στρέφεται κατά της 1ης μειοδότριας εταιρείας "Νέμεσις Εργοληπτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ" και διέταξε αφενός την αναστολή εκτελέσεως της απόφασης απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας "Ακτωρ ΑΤΕ" και αφετέρου τη μη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία "Νέμεσις Εργοληπτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ" καθώς και τη μη υπογραφή σύμβασης με αυτήν.
* Στις 18-12-201, μετά την εκ μέρους του Δημοσίου κοινοποίηση της υπ'αριθ. 679/2012 απόφασης της Ε.Α. του ΣτΕ, η εταιρεία "Ακτωρ ΑΤΕ" άσκησε την 6577/2012 αίτηση ακύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 7 του Ν. 3886/10.
* Η ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. Ελλάδος (αρμόδια υπηρεσία που δημοπρατεί και διευθύνει την εκτέλεση του έργου) σε συνεννόηση με το γραφείο ν. συμβούλου του υπουργείου, με το υπ'αριθ. 20/α/08-01-2013 επείγον έγγραφό της προς τον πρόεδρο του Δ' Τμήματος του ΣτΕ, κατέθεσε αίτηση προτιμήσεως εκδίκασης της προαναφερθείσας αίτησης ακύρωσης της εταιρείας "Ακτωρ ΑΤΕ", προκειμένου να συντομευθεί χρονικά κατά το εφικτό η δικαστική διαδικασία, να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού και να εκκινήσει η κατασκευή του υπόψη έργου, ώστε να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και η έγκαιρη περαίωση αυτού».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΒΙΑΚΗΣ
(Ελευθεροτυπία - 23/1/2013)
Link: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=337955

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου