Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Αναθεώρηση ευρωπαϊκής οδηγίας για προστασία οικοσυστημάτων

Στην καλύτερη προστασία των υπόγειων νερών και οικοσυστημάτων στοχεύει η αναθεώρηση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Στην Ελλάδα, υπάρχει επαρκής νομοθεσία σε σχέση με την προστασία των οικοσυστημάτων, όμως, το πρόβλημα εστιάζεται στην εφαρμογή της. Επιπλέον, στις 19 Απριλίου 2012 η χώρα μας καταδικάστηκε για τη μη εμπρόθεσμη (μέχρι το τέλος του 2009) ολοκλήρωση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, σε εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά).
Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο της 8ης συνάντησης του ερευνητικού έργου GENESIS, που ολοκληρώθηκε χθες σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (www.thegenesisproject.eu) συμμετέχουν 24 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει στην αναθεώρηση της Eυρωπαϊκής Οδηγίας για τα υπόγεια νερά. Εκ μέρους της Ελλάδας συμμετέχει και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, από το οποίο έχει ενταχθεί ως περιοχή μελέτης η λεκάνη απορροής του Βοζβόση στη Ροδόπη.
Οπως μας είπε ο αναπληρωτής καθηγητής του ΔΠΘ, Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης τη στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα 'είναι μπροστά' σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία της, υπάρχει πρόβλημα ως προς την εφαρμογή της. Παράλληλα, η Ελλάδα από το 2006 έπρεπε να είχε δίκτυα παρακολούθησης των υδάτων και το 2009 να καταθέσει διαχειριστικά σχέδια, με βάση τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά η χώρα μας δεν συμμορφώθηκε και της επιβλήθηκαν κυρώσεις.
«Ολα τα κράτη - μέλη θα έπρεπε από το 2006 να έχουν δίκτυα παρακολούθησης», εξήγησε ο κ. Τσαγκαράκης και προσέθεσε: «Να παρακολουθούν κάποιες παραμέτρους των επιφανειακών και υπογείων υδάτων κάτι που έκανε η Ελλάδα, η οποία εξέδωσε κάποιες διαχειριστικές μελέτες χωρίς να είναι βασισμένες σε παρακολούθηση με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία».
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Στο μεταξύ, η αναθεώρηση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έχει σκοπό την ευρύτερη προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και οικοσυστημάτων.
Οπως μας είπε η επίκουρη καθηγήτρια στο ΔΠΘ Αλεξάνδρα Γκεμιτζή, «η Κοινοτική Οδηγία τόσο για τα νερά όσο και για τα υπόγεια νερά, βλέπει ότι τα οικοσυστήματα που είναι εξαρτώμενα από τα υπόγεια νερά, ως τώρα τα προστατεύαμε μόνο για τις χρήσεις που χρειαζόμασταν εμείς ως άνθρωποι. Τώρα, αλλάζει η φιλοσοφία και η Κοινοτική Οδηγία αναγνωρίζει ότι αυτά τα οικοσυστήματα πρέπει να προστατευτούν όχι μόνο για τις χρήσεις των ανθρώπων αλλά για να υποστηρίξουν τις δικές τους λειτουργίες, όπως για την προστασία των ειδών που ζουν μέσα σε αυτά, των φυτών».
Ετσι, αυτή τη στιγμή, προτείνονται αναθεωρήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας για τα υπόγεια νερά. Ομως, αυτό δεν είναι εύκολο καθώς, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, «ενώ μεν τα επιφανειακά νερά τα βλέπουμε, για τα υπόγεια δεν ξέρουμε συνήθως καν την ύπαρξή τους, πόσο μάλλον την αλληλεπίδραση που έχουν τα υπόγεια με τα επιφανειακά οικοσυστήματα».
(Χανιώτικα νέα - 19/10/2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου