Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Επέκταση της φοιτητικής του εστίας ανακοίνωσε το Πολυτεχνείο Κρήτης

Tην προκήρυξη της τρίτης φάσης επέκτασης της Φοιτητικής Εστίας του στην Πολυτεχνειούπολη των Κουνουπιδιανών ανακοίνωσε την Δευτέρα το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το σημαντικό έργο υποδομής αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικής στρατηγικής του Ιδρύματος και αφορά στη δυναμική αναβάθμιση της δυναμικότητας της Εστίας με την κατασκευή επιπλέον 120 δωματίων & συνολικό προϋπολογισμό €6.000.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι τους αμέσως επόμενους μήνες παραδίδονται για χρήση στους αδύναμους οικονομικά δικαιούχους φοιτητές του Πολυτεχνείου και τα 60 νέα δωμάτια της προηγούμενης -β’ φάσης επέκτασης- η οποία δρομολογήθηκε επίσης από τη σημερινή Διοίκηση του Ιδρύματος το 2014, με συνολικό προϋπολογισμό έργου €3.000.000. Η συνολική επέκταση των 180 διαμερισμάτων αυξάνει δυναμικά την υπάρχουσα χωρητικότητα των μόλις 79 δωματίων.
Παρά την πιεστική υποχρηματοδότηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το Πολυτεχνείο Κρήτης κατόρθωσε να αποτελεί μέχρι σήμερα το μοναδικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, το οποίο εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χρηματοδότηση για έργο Φοιτητικής Εστίας. Κατά συνέπεια, η νέα δημοπράτηση των επιπλέον 120 διαμερισμάτων για τους φοιτητές του, οι οποίοι το έχουν ανάγκη, αποτέλεσε προϊόν έντονων διεργασιών μεταξύ των Διοικήσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνδυασμό με εξαντλητικές διαδικασίες αξιολόγησης των ολοκληρωμένων και ώριμων μελετών του Ιδρύματος, όπως αυτές καταρτίστηκαν μετά την πολύτιμη συνδρομή της Τεχνικής και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος. Παρόλο που το έργο της τρίτης φάσης επέκτασης μόλις προκηρύχθηκε, μέχρι το τέλος του έτους προωθείται δυναμικά από το Πολυτεχνείο Κρήτης και η αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγωνισμού και συμβασιοποίησης».
Σε δήλωσή του ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Βασίλης Διγαλάκης, σημειώνει «Το Πολυτεχνείο Κρήτης, για μια ακόμη φορά, αποδεικνύει στην πράξη τον κοινωνικό του προσανατολισμό προωθώντας αποτελεσματικά την κατασκευή 180 νέων φοιτητικών διαμερισμάτων για τους αδύναμους φοιτητές του, συνολικού προϋπολογισμού €9.000.000. Ενώ αξιοποιεί αποφασιστικά και με το βέλτιστο τρόπο τους περιορισμένους πόρους του προς όφελος των πολλών, ολοκληρώνει τους αμέσως επόμενους μήνες τα πρώτα 60 νέα διαμερίσματα. Σήμερα, προκηρύσσει την επόμενη φάση επέκτασης, 120 πρόσθετων διαμερισμάτων, υλοποιώντας ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά έργα υποδομής που κατασκευάζονται κατά τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Το Ίδρυμα των Χανιωτών συνεχίζει να συμβάλλει στρατηγικά & ενεργά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης της φοιτητικής στέγης, ένα από τα πλέον πιεστικά οικονομικά προβλήματα της Ελληνικής οικογένειας & ιδιαίτερα στο δημοφιλή τουριστικό προορισμό των Χανίων. Η δυναμική επέκταση της φοιτητικής εστίας των Χανίων αποκτά ιδιαίτερη αξία γιατί υλοποιείται στην κορύφωση μιας από τις βαθύτερες οικονομικές κρίσεις της Δημόσιας Παιδείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κοινωνικό επίτευγμα του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί και το μοναδικό έργο φοιτητικής εστίας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αποτελεί και το πρώτο χρηματοδοτούμενο από την ΕΤΕπ έργο που προκηρύσσεται μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων της χώρας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου