Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Ο Ελ. Βενιζέλος και το ΣτΕ

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Επικρατείας (ΣτΕ), για το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες μεγάλη συζήτηση με αφορμή τις τηλεοπτικές άδειες, ιδρύθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Στην IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΣτΕ δημοσιεύεται μάλιστα η ομιλία του Ελ. Βενιζέλου κατά την πρώτη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 1929.
Στην ΟΜΙΛΙΑ του αυτή ανέφερε ανάμεσα σε άλλα απευθυνόμενος στους δικαστές:  «Οταν δε έστω και άνευ προθέσεως διαπράξη η κυβέρνησις καμμίαν παρανομίαν και έλθη το Συμβούλιον της Επικρατείας να της πη ότι της ακυρώνει την πράξιν της ταύτην, σας βεβαιώ ότι θα έλθω προσωπικώς να συγχαρώ και να σφίξω το χέρι του προέδρου και των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι υπενθύμισαν εις την κυβέρνησιν ότι δεν έχει το δικαίωμα να παρανομή».
Και KATΕΛΗΓΕ ως εξής: «Δυστυχώς, κύριοι, ο ελληνικός λαός ζήσας τόσους αιώνας υπό ξένην δουλείαν εσυνήθισε να θεωρή το κράτος εχθρικόν, όπως πράγματι ήτο, ο δε αιών της ελευθερίας δεν κατώρθωσε να του μεταβάλη εντελώς την ψυχολογίαν αυτήν. Εάν κατορθώσωμεν και είμαι βέβαιος ότι θα το κατορθώσωμεν διά του Συμβουλίου της Επικρατείας να εμπνεύσωμεν και εις τον τελευταίον πολίτην που κατοικεί εις τα απώτατα του κράτους ότι “υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας” που προστατεύουν κάθε πολίτην αδικούμενον από οιονδήποτε διοικητικόν όργανον και από την κυβέρνησιν αυτήν χωρίς να έχη ανάγκην ο πολίτης να προσφεύγη εις πλάγια μέσα και εις την υποστήριξιν των ισχυρών της ημέρας δια να εύρη το δίκαιόν του, βεβαιωθήτε ότι εγκαινιάζομεν ένα σταθμόν ιστορικόν, τον ιστορικώτερον ίσως σταθμόν της ζωής μας από αιώνος».
ΛΟΓΙΑ διδακτικά από τον μεγάλο πολιτικό. Λόγια επίκαιρα για το σήμερα και προπαντός για τους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις.
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 31/10/2016)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/o-el-venizelos-ke-to-ste/
-Η ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου βρίσκεται στη διεύθυνση:
http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/pageste/istoria/omilia?_afrLoop=

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου