Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

Το αυτονόητο

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 αναρτήθηκε στη διαδικτυακή κρατική πύλη: covid19.gov.gr ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι «οι επιχειρήσεις που μισθώνουν επαγγελματικό χώρο για την εγκατάστασή τους και για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα λόγω του κορωνοϊού, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, εφόσον εξακολουθούν να πλήττονται. Η πρόβλεψη ισχύει και για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας, στις οποίες ενοικιαστής είναι εργαζόμενος σε ανωτέρω επιχείρηση και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του».
Μόνο που, με τις μέχρι αυτή τη στιγμή υπουργικές αποφάσεις, στο μέτρο αυτό εντάσσονται εργαζόμενοι μόνο για τον μήνα Ιούνιο. Για τους μήνες από τον Ιούλιο και έπειτα, προς το παρόν τουλάχιστον, εντάσσονται μόνο επιχειρήσεις!
Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται σε επιχειρήσεις είναι οι: 1164 με ημερομηνία 9-7-20, 1214 και 1213 με ημερομηνία 24-9-2020.
Σύμφωνα με λογιστές, αναμένεται να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις και για τους εργαζόμενους. Κάτι, όμως, που ήδη έπρεπε να είχε γίνει ώστε να δουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων το ανάλογο αντιστάθμισμα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Στην αναμονή, λοιπόν, για το αυτονόητο…
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 13/11/2020)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου