Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Αλλαγές φέρνει ο πολεοδομικός σχεδιασμός στον Καλλικρατικό Δήμο Χανίων

Εργαλείο ανάπτυξης για τον Καλλικρατικό Δήμο Χανίων αναμένεται να αποτελέσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο θα καθορίσει τις χρήσεις γης και θα χωρίσει τις δραστηριότητες (γεωργικές, ήπιας όχλησης, τουριστικές, κ.α.) σε ζώνες.
Παράλληλα, με την εφαρμογή των σχετικών μελετών και τις αλλαγές που θα επιφέρουν, οι πολίτες θα γνωρίζουν πως θα μπορούν να διαχειριστούν την περιουσία τους αφού θα μπουν όροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση της γης.
Ηδη, οι σχετικές μελέτες που παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση.
Συγκεκριμένα έγινε η η παρουσίαση του Β1΄σταδίου των μελετών:
•Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Κυδωνίας.
•Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Ακρωτηρίου.
•Αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των Περιαστικών περιοχών Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας (και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για την ένταξη της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών).

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Χανίων μεταξύ άλλων, όπως επισημάνθηκε κατά τις παρουσιάσεις, προτείνονται:
•Στις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές υποδοχής μεταποίησης χονδρεμπορίου (κόμβου Περιβολίων και Αγροκηπίου) καθώς και η ζώνη αστικών λειτουργίας επί του ΒΟΑΚ μεταξύ Βαμβακόπουλου και Μουρνιών.
•Στην κατηγορία μελετών – έργων υποδομής μεταφορών περιλαμβάνονται: μελέτες κυκλοφορίας – στάθμευσης, μελέτες επικαιροποίησης του σχεδιασμού ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ, ειδικές υδρογεωολογικές μελέτες, υπογειοποίηση των δικτύων στο πολεοδομικό συγκρότημα. Επίσης, περιλαμβάνεται μελέτη διερεύνησης των δυνατοτήτων μετεγκατάστασης του ραδιοφωνικού ιστού της ΕΡΤ και μελέτη πάρκου κεραιών Μαλάξας.
•Σε ό,τι αφορά την επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χανίων, στις υφιστάμενες περιοχές κατοικίας προστίθενται νέες περιοχές οικιστικών επεκτάσεων ενώ σε ό,τι αφορά το Ακρωτήρι και τη Νέα Κυδωνία δημιουργούνται ζώνες ελέγχου και περιορισμού δόμησης στις οποίες κατά περίπτωση έχουν προτεραιότητα η γεωργία, η κτηνοτροφία, ο τουρισμός και η παραθεριστική κατοικία ή η προστασία της κατοικίας.
•Σε τμήμα της περιοχής Αγιάς προτείνονται δραστηριότητες χαμηλής ή εν μέρει μέσης όχλησης που θα εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες.
•Στα Κεραμειά προτείνεται η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πάρκου.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο αρχιτέκτων πολεοδόμος, Γιάννης Τζοβάρης, ο οποίος εργάζεται για το Γραφείο Δοξιάδη, το οποίο σε σύμπραξη με το Γραφείο Ροικος και με τα γραφεία γεωλογικών μελετών Κατερίνας Παυλάκη και Μιχάλη Λιονή ανέλαβαν την εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τις Δημοτικές Ενότητες Χανίων, Σούδας, Θερίσου, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κεραμειών, εξήγησε ότι η βασική κατεύθυνση της μελέτης «είναι να μειωθούν κατά το δυνατόν οι εκτός σχεδίου χρήσεις δημιουργώντας όμως παράλληλα οργανωμένους υποδοχείς όπου στο εξής θα μπορούν αυτές να χωροθετούνται. Επομένως, για τις οχλούσες χρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια τα οποία είναι σήμερα ανακατεμένα με περιοχές κατοικίας) οι μελέτες προτείνουν συγκεκριμένους χώρους για ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων τέτοιου είδους οι οποίες εφόσον πολεοδομηθούν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο, να δεχτούν ακόμα περισσότερες τέτοιες δραστηριότητες και παράλληλα με αυτές να ασκηθεί και μια σταδιακή πολιτική μετεγκατάστασης κατ’ επιλογήν ορισμένων χρήσεων οι οποίες οχλούν την οργάνωση της πόλης ή των οικισμών».
«Η προσπάθεια είναι αυτές οι περιοχές να βρίσκονται αφενός μεν κοντά στην πόλη, έτσι ώστε μια μετεγκατάσταση κάποιου επαγγελματία από το κέντρο της πόλης προς την Περιφέρεια να μην θίξει την οικονομική βιωσιμότητα του επαγγελματία και αφετέρου υπάρχουν και περιοχές οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί όπως το επιχειρηματικό πάρκο στα Κεραμειά το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει και λόγω της μεγαλύτερης απόστασης χρήσεις και περισσότερο οχλούσες από τις συνήθεις που συνήθως είναι στην περίμετρο της πόλης και είναι μη οχλούσες».
Ο κ. Τζοβάρης συμπλήρωσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι για την περιοχή της Αγιάς, «υπάρχει ένας υποδοχέας ο οποίος έχει προταθεί για χαμηλής όχλησης δραστηριότητες και εν μέρει μέσης όχλησης που θα εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες».

ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ
Η εκπρόσωπος των μελετών για το Γενικό Πολεοδομικό Ακρωτηρίου και για το Γενικό Πολεοδομικό Νέας Κυδωνίας, Ιωάννα Μελάκη, ανέφερε ότι «επικεντρωθήκαμε και στις δύο μελέτες στο να δώσουμε ώθηση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών αυτών, ώστε να δοθεί περαιτέρω ανάπτυξη στις περιοχές. Κάναμε έναν αντίστοιχο διαχωρισμό των χρήσεων γης με ζωνοποίηση εκτός από τις οικιστικές περιοχές που δώσαμε τις επεκτάσεις. Με ζωνοποίηση στα υπόλοιπα: ποια είναι η προτεραιότητα ανά περιοχή ώστε να περιοριστούν οι χρήσεις που ενοχλούν αυτήν. Ζωνοποίηση σημαίνει ότι δημιουργούνται ευρείες ζώνες που λέγονται ευρείες ζώνες που λέγονται ζώνες ελέγχου και περιορισμού δόμησης στις οποίες κατά περίπτωση έχει προτεραιότητα η γεωργία, η κτηνοτροφία, ο τουρισμός και η παραθεριστική κατοικία ή η προστασία της κατοικίας δημιουργώντας μία ζώνη περιαστική. Και στις δύο περιοχές και στη Νέα Κυδωνία και στο Ακρωτήρι υπάρχει αυτή η ζωνοποίηση. Στην έκταση της Δημοτικής Ενότητας καθορίζεται όπως φαίνεται από τους χάρτες μία περιοχή η οποία για παράδειγμα έχει πρώτο άξονα τον τουρισμό και την αναψυχή και δεν επιτρέπονται οι χρήσεις οι οποίες δεν είναι συμβατές με την προτεραιότητα στον τουρισμό. Αντίστοιχα για τη γεωργία, αντίστοιχα για την κτηνοτροφία».
Η ίδια εξήγησε ότι «στο Ακρωτήρι, στη βορειοδυτική πλευρά από Τερσανά, Καλαθά, Σταυρό, είναι η ζώνη του τουρισμού. Στη βορειοανατολική και ανατολική πλευρά, στο λοφώδες τμήμα, είναι η ζώνη της κτηνοτροφίας. Γύρω από τους οικισμούς στα βορειοδυτικά που είναι το πεδινό τμήμα είναι η περιαστική προστασία και περίπου στο κέντρο είναι η πεδινή ζώνη της γεωργίας».
Σε ό,τι αφορά τις οχλούσες δραστηριότητες, διευκρίνισε ότι «για την υψηλή όχληση δεν είναι θέμα
του γενικού πολεοδομικού να τη χωροθετήσει, είναι θέμα του περιφερειακού πλαισίου το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα».
Για τη μέση και τη χαμηλή όχληση «προτείνουμε μία βιοτεχνική περιοχή
στην οποία η χαμηλή όχληση δεν έχει περιορισμό ως προς το αντικείμενο της δραστηριότητας, η μέση όχληση θα γίνεται δεκτή υπό προϋποθέσεις της κατηγορίας δραστηριότητας. Η μέση όχληση θα γίνεται δεκτή υπό προυποθέσεις της κατηγορίας δραστηριότητας, Αυτή η περιοχή είναι ανάμεσα στο αεροδρόμιο και στα Καθιανά, μία ζώνη 580 στρέμματα».
Αντίστοιχα στη Νέα Κυδωνία, όπως είπε η κ. Μελάκη: «Νότια από τον Μακρύ Τοίχο και νότια του ΒΟΑΚ, γύρω από το Γαλατά και το Δαράτσο, είναι η περιαστική περιοχή προστασίας της κατοικίας. Βόρεια του ΒΟΑΚ, μέχρι τη θάλασσα και ανάμεσα στους οικισμούς, είναι η περιοχή τουρισμού, αναψυχής β΄ κατοικίας. Νότια του ΒΟΑΚ σε όλο το υπόλοιπο που μένει, είναι η περιοχή γεωργίας. Εκεί επιτρέπεται και η κτηνοτροφία. Στη Νέα Κυδωνία δεν έχουμε ειδική κτηνοτροφική ζώνη γιατί δεν είναι προτεραιότητα δραστηριότητας η κτηνοτροφία. Επίσης στη Νέα Κυδωνία χωροθετούμε μία βιοτεχνική περιοχή χαμηλής και μέσης όχλησης επί της επαρχιακής οδού που πάει προς Ομαλό, στην πλευρά της Νέας Κυδωνίας από το όριο της δημοτικής ενότητας και για περίπου 1.700 μέτρα μήκος».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ή ίδια ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «εκτός οικισμών και εκτός επεκτάσεων οι μονάδες χαμηλής όχλησης επιτρέπονται ουσιαστικά σε όλες τις ζώνες εκτός από τη ζώνη τουρισμού. Οι μονάδες μέσης όχλησης παραμένουν αυτή τη στιγμή οι υφιστάμενες χωρίς δυνατότητα δημιουργίας νέων αλλά με την προοπτική όταν βρεθεί ο κατάλληλος υποδοχέας είτε σε εμάς, είτε εκτός της Δημοτικής Ενότητας να μετεγκατασταθούν. Δεν τις διώχνουμε όμως μέχρι να βρεθεί που θα πάνε».

ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ
Η γεωλόγος και διδάκτωρ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ανάδοχος μελετητής μαζί με τον κ. Μιχάλη Λιόνη στις γεωλογικές μελέτες, Κάτια Παυλάκη, σημείωσε ότι «από γεωλογικής άποψης αφού διερευνήθηκαν όλες οι επιμέρους γεωσυνθήκες καταλήξαμε στο χάρτη με τις ζώνες καταλληλότητας. Ολες οι περιοχές βγαίνουν κατάλληλες και ορισμένες υπό προϋποθέσεις που ουσιαστικά είναι οι οδηγίες για το πώς θα προχωράμε για δόμηση με ασφάλεια με βάση ορισμένες γεωλογικές προδιαγραφές. Εκείνες που κρίθηκαν ακατάλληλες είναι οι ζώνες ρεμάτων που είναι ευαίσθητες γεωπεριβαλλοντικά και σύμφωνα με τον νόμο είναι ζώνες προστασίας που πρέπει να πάνε για οριοθέτηση και διευθέτηση. Επίσης η παραλιακή ζώνη που πάσχει από τη διάβρωση και πρέπει να πάει για αποκατάσταση».

«ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ»
Ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογέρης υπογράμμισε ότι «τα Χανιά θα έχουν ό,τι πιο επικαιροποιημένο από πλευράς χωρικής οργάνωσης. Τα Χανιά αναβαθμίζονται μέσα από το περιφερειακό χωροταξικό σε οικιστικό κέντρο β΄επιπέδου, όπως και το Ηράκλειο. Είναι δύο πόλεις της Κρήτης οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται και μένει μέσα από τις εξειδικεύσεις του ΓΠΣ να τηρήσουμε τους άξονες που είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, να πατήσουμε πάνω στα εξαιρετικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, όπως είναι το Πολυτεχνειο και το ΜΑΙΧ, πάνω στο εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομια».

«ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»
Ο δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας υπογράμμισε ότι η χθεσινή ήταν «μια πολύ σημαντική μέρα για την ανάπτυξη του Δήμου Χανίων, καθώς πλέον εισέρχεται στην τελική του φάση το σημαντικότατο εργαλείο ανάπτυξης, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο αναμέναμε για δεκαετίες».
Ο ίδιος τόνισε ότι «οι προτάσεις των μελετητών επικεντρώνονται στο πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης χρήσεων γης στο Δήμο Χανίων από εδώ και στο εξής», ενώ έκανε λόγο και για «μεγάλη επιτυχία της παρούσας δημοτικής αρχής να εντάξει και την περιοχή των Κεραμειών, ώστε καμία περιοχή να μην βρίσκεται εκτός σχεδιασμού». Επίσης παρατήρησε ότι θα ληφθούν υπόψη και οι γενικές κατευθύνσεις, που δίνει ο περιφερειακός σχεδιασμός, αφού έχουν ήδη ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.
Και συμπλήρωσε: «Οι συμπολίτες μας πλέον θα γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν με την περιουσία τους, θα μπουν όροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση της γης, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για τις μελλοντικές χρήσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Προβλέπουμε για το μέλλον».

Διαβούλευση

Χθες ξεκίνησε και η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, με διάρκεια έως τις 17/2/2018, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των προτάσεων των μελετών. Τα στοιχεία του Β1΄ Σταδίου των μελετών (κείμενα και χάρτες) είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, στην ενότητα “Προκηρύξεις – Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα, http://www.chania.gr/katoikoi/contests-proclamation/meletes11122017.html που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της διαβούλευσης στο σύνδεσμο www.gps-chania.gr.
Τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις μπορούν να κατατεθούν εγγράφως στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, (fax: 28210-93300) ή/και ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού ιστότοπου www.gps-chania.gr , μέχρι τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2018.
Σήμερα Τρίτη στις 10 π.μ. στην Αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου Χανίων θα πραγματοποιηθεί ειδική παρουσίαση των μελετών στους πρώην Δημάρχους των περιαστικών Δήμων, καθώς και στους επικεφαλής των παρατάξεων.
Η παλιά πόλη
Με στόχο την αυξημένη προστασία της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Παλαιάς Πόλης, η μελέτη προτείνει τη θεσμοθέτηση της κανονιστικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Χανίων, σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την Υπουργική Απόφαση 2012, «διότι επιβάλλουν περιορισμούς που αξιολογούνται ως επαρκείς για την προστασία της περιοχής». Επίσης, σημειώνεται ότι με βάση την συγκεκριμένη πρόταση, συντάχθηκε ο πίνακας «με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης ανά ζώνη. Οι χρήσεις αυτές ισχύουν μέχρι τη θεσμοθέτηση ειδικής πολεοδομικής μελέτης, που θα εκπονηθεί με την ενεργό συμμετοχή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και των λοιπών αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων, και θα αντιμετωπίσει συνολικά τα προβλήματα της Παλαιάς Πόλης που διαπιστώθηκαν κατά το Α’ στάδιο της μελέτης και παραμένουν επίκαιρα (τροποποίηση ισχύοντος ρυμοτομικού, κατάργηση αναδασμού, επανεξέταση εκτεταμένων απαλλοτριώσεων στην περίμετρο της παλαιάς πόλης3, καθορισμός χρήσεων γης, προστασία κατοικίας από μη συμβατές χρήσεις που τείνουν να την εκτοπίσουν, κυκλοφοριακή οργάνωση και στάθμευση)».

Το στρατόπεδο Μαρκοπούλου

Ιδιαίτερη αναφορά στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου κάνει η μελέτη για την αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χανίων.
Οπως αναφέρεται στη μελέτη, «οι κεντρικές λειτουργίες επιπέδου κέντρου πόλης μπορούν μακροπρόθεσμα να ενισχυθούν με την μερική χρήση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου (αξιοποίηση μη υλοποιημένης πρότασης του ισχύοντος ΓΠΣ). Σύμφωνα με το ισχύον ΓΠΣ το στρατόπεδο έχει προγραμματισθεί για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών («αυτοτελής οργάνωση Δικαστηρίων και Δημοσίων Υπηρεσιών σε χωριστά κτίρια, με χρησιμοποίηση του σημερινού κτιρίου των Δικαστηρίων και νέου κτιρίου που προτείνεται να χωροθετηθεί στο σημερινό στρατόπεδο Μαρκοπούλου, με προοπτική να απομακρυνθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΕΘΑ»). Στα πλαίσια του Νέου ΓΠΣ, προτείνεται η μελλοντική αξιοποίηση τμήματος του στρατοπέδου ως Διοικητικό – Εμπορικό Κέντρο (0,93 hα), ενώ το μεγαλύτερο τμήμα αξιοποιείται ως Χώρος Πρασίνου (3,36 hα)».

Η Σούδα 

Για την περιοχή της Σούδας τα θεσμοθετημένα πολεοδομικά κέντρα κρίνονται επαρκή.
Η αναβάθμιση των υφιστάμενων περιοχών κατοικίας επιχειρείται με παρεμβάσεις στις επιτρεπόμενες χρήσεις, ρυθμίσεις για περιορισμό της διερχόμενης κυκλοφορίας που συνδέεται με την εξυπηρέτηση του λιμένα, κ.α. Επίσης επισημαίνεται ότι «μακροπρόθεσμα, πρόσθετες θετικές επιπτώσεις θα υπάρξουν από την απομάκρυνση της κεραίας και τη αξιοποίηση του υγρότοπου Μορώνη».
(Χανιώτικα νέα - 19/12/2017)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/allages-ferni-o-poleodomikos-schediasmos/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου