Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Στη Βουλή οι διακρίσεις στην αλιεία

Στη Βουλή φέρνει το θέμα των διακρίσεων στην αλιεία με μηχανότρατα ο βουλευτής Χανίων Κυριάκος Βιρβιδάκης, ο οποίος χθες κατέθεσε αναφορά  με τη σχετική επιστολή την οποία έστειλε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης.
Ο κ. Βιρβιδάκης απευθύνει την αναφορά στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαυτάρη και στον υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βουλγαράκης έκανε λόγο για «άνιση μεταχείριση» σε σχέση με αλιείς άλλων χωρών αναφερόμενος στον «καθορισμό όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη».
Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων ανέφερε ότι παρόλο που η Υπουργική Απόφαση «εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο ως προς τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ελέγχου της Αλιείας, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η ιδιαιτερότητα της χώρας μας να έχει χωρικά ύδατα στα 6 ν.μ. Σύμφωνα με τον Καν. 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης έχουν ίση πρόσβαση σε όλα τα ύδατα και πόρους της Ένωσης, ωστόσο, τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να περιορίζουν την αλιεία στα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν κατά παράδοση στα ύδατα έως 12 ν.μ. από τις γραμμές βάσης, που τελούν υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τους».
Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι «οι πλοιοκτήτες μηχανοτρατών της Περιφέρειας διαμαρτύρονται για αλιεία τουρκικών και ιταλικών σκαφών στα διεθνή ύδατα κατά τη θερινή περίοδο και υπογραμμίζει ότι «κάθε προσπάθεια περιορισμού στη δική μας Περιφέρεια προσκρούει στην άνιση μεταχείριση και σε διακρίσεις σε σχέση και με αλιείς άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται ανεμπόδιστα.
Εφόσον τα μέτρα περιορισμού της αλιείας δεν υπάγονται σε Διεθνείς Συμφωνίες και σχέδια διαχείρισης και δεδομένου ότι δεν έχουμε υπ’ όψιν μας σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) την οποία να έχουν υιοθετήσει και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη θεωρούμε ότι εισάγονται διακρίσεις κατά των ελληνικών σκαφών».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ
Στο μεταξύ, από το γραφείο του κ. Βιρβιδάκη δόθηκε χθες στη δημοσιότητα η απάντηση του υπουργού Εσωτερικών Ιωάννη Μιχελάκη σε αναφορά του βουλευτή Χανίων με θέμα “Επείγουσα Παρέμβαση Διάταξης Ν. 3463/2006” που αφορά τους Δήμους.
Στην αναφορά του ο κ. Βιρβιδάκης είχε καταθέσει  το με αριθμό πρωτοκόλλου 8576/23- 4-2014 έγγραφο του δημάρχου Πλατανιά και γραμματέα Π.Ε.Δ. Κρήτης κ. Ιωάννη Μαλανδράκη προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη και τον πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Κων/νο Ασκούνη.
Στην απάντησή του ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Στην περίπτωση κατά την οποία οι Δήμοι προτίθενται να συνάψουν συμβάσεις προμηθειών με απευθείας ανάθεση αυτών, λόγω αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών που απαιτούνται για τη διενέργεια του σχετικού ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) οι εν λόγω προμήθειες πρέπει να υλοποιηθούν κατεπειγόντως και β) η ως άνω κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, δηλαδή σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφενός δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας Αρχής, αφετέρου δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν. Η απόφαση δε του αρμόδιου οργάνου, περί προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Στη συνέχεια επισημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι, γνωρίζοντας εκ των προτέρων και την ημερομηνία έναρξης της αντιπυρικής περιόδου και τα προβλήματα που δημιουργούνται τον χειμώνα στο οδικό δίκτυο της χωρικής τους αρμοδιότητας και την πάγια ανάγκη για συντήρηση αυτού, «πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα στη διαδικασία του διαγωνισμού μίσθωσης οχημάτων – μηχανημάτων για τη συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου και όχι να ακολουθούν τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, τέτοιου ύψους χρηματικών ποσών που απαιτούνται για τις εν λόγω μισθώσεις».
Περαιτέρω, σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι «εκ των διαλαμβανομένων» στο σχετικό έγγραφο του Δήμου Πλατανιά «δεν προκύπτει αναγκαιότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, προκειμένου αυτός να προχωρήσει σε διενέργεια διαγωνισμού μίσθωσης οχημάτων – μηχανημάτων για τη συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών».
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 31/5/2014)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/sti-vouli-diakrisis-stin-aliia/#ixzz33IZwjEYa 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου