Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Περιφέρεια Κρήτης: Δεν έχει σχέση με τα χημικά η απαγόρευση της αλιείας - Στόχος η αποτροπή της υπεραλίευσης

Καμία σχέση με το θέμα της υδρόλυσης των χημικών της Συρίας δεν έχει η απαγόρευση της αλιείας με τράτα στη Μεσόγειο. Στόχος της απαγόρευσης είναι η αποτροπή του κινδύνου υπεραλίευσης.
Αυτό τονίζει σε χθεσινή ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κρήτης «με αφορμή το θόρυβο που έχει προκληθεί από δημοσιεύματα περί απαγόρευσης της αλιείας και νοτιοδυτικά της Κρήτης λόγω της υδρόλυσης των χημικών της Συρίας».
Χθες, η Περιφέρεια Κρήτης επικοινώνησε με τα αρμόδια Υπουργεία και ενημερώθηκε σχετικά.
Οπως επισημαίνει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της:
«Σύμφωνα με πληροφόρηση που παρείχε η Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εκδόθηκε η υπ αρ 4023/64557 ΥΑ (ΦΕΚ1307τΒ/22-5-14) σε εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Ν4235/14) για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων στα χωρικά  και στα διεθνή ύδατα της  Μεσογείου. Η εν λόγω υπουργική απόφαση προβλέπει σχετικές απαγορευτικές διατάξεις που αφορούν στην αλιεία με τράτα βυθού, για το προσεχές διάστημα».
“ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ”
Ακόμα στην ανακοίνωση τονίζεται:
«Οι διατάξεις αυτές προκύπτουν από την ανάγκη προστασίας των ιχθυοαποθεμάτων σύμφωνα με τις σχετικές επιστημονικές παρατηρήσεις,  και στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής  με σκοπό την αειφόρο Αλιεία και την προστασία του γόνου, και δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με πιθανή υδρόλυση των χημικών της Συρίας στη Μεσόγειο.
Την ίδια ώρα επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ με δηλώσεις τους καθησυχάζουν επαναλαμβάνοντας ότι η απαγόρευση αλιείας αποτελεί συμμόρφωση με Ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία του γόνου αλλά και για την αποτροπή του κινδύνου του φαινομένου υπεραλίευσης.
Επομένως οποιαδήποτε ανησυχία ή συσχέτιση με πιθανή υδρόλυση των χημικών της Συρίας δεν είναι βάσιμη».
“ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ”
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Στο μεταξύ για “ανιση μεταχείριση” σε σχέση με αλιείς άλλων χωρών κάνει λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Απόστολος Βουλγαράκης, ο οποίος έστειλε χθες σχετική  επιστολή στον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη».
Στην επιστολή του ο κ. Βουλγαράκης αναφέρει ότι «τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια αυξανόμενη τάση των ιδιοκτητών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειας μας με εργαλείο τράτα βυθού (μηχανότρατα), να ζητούν άδεια για αλιεία εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων (σε διεθνή ύδατα), κατά την απαγορευμένη αλιευτική περίοδο στα Εθνικά ύδατα. Η Περιφέρεια Κρήτης, είχε τονίσει με προηγούμενο έγγραφο της (5-6-2012), την ανάγκη αλλαγής και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου. Παρά τις αντιρρήσεις και την επιφύλαξη υπαλλήλων των Υπηρεσιών Αλιείας οι οποίοι αναγνώριζαν το πρόβλημα των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στα αλιεύματα και της μείωσης των ιχθυαποθεμάτων, η νομοθεσία ήταν σαφής. Ήμασταν υποχρεωμένοι να εγκρίνουμε τις άδειες απόπλου στα Διεθνή Ύδατα σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.
Με την έκδοση της Υ.Α. αρ. 4023/64557/16.05.2014 (ΦΕΚ 1307Β/22.05.2014) με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη», θεωρήσαμε ότι εισακουσθήκαμε.
Η Υ.Α. εκσυγχρονίζει το νομοθετικό πλαίσιο αλλά απαγορεύει την αλιεία με το εργαλείο μηχανότρατα στις γεωγραφικές υποπεριοχές ΓΕΑΜ 20 (Ιόνιο Πέλαγος), 22 (Αιγαίο Πέλαγος), 23 (Κρήτη) από τις 24 Μαΐου έως 14 Ιουλίου. Επιπλέον από 16 Ιουλίου μέχρι 1 Οκτωβρίου εισάγεται απαγόρευση μόνο για την υποπεριοχή 22 δυτικά του 25ου Μεσημβρινού. Γεγονός που θα αυξήσει την αλιευτική πίεση στην Περιφέρεια μας κατά την δεύτερη περίοδο απαγόρευσης».
“ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΤΟΥΡΚΟΙ
ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΙ”
Στο σημείο αυτό ο κ. Βουλγαράκης επισημαίνει:
«Παρ’όλο λοιπόν που η ΥΑ εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο ως προς τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ελέγχου της Αλιείας, δεν λαμβάνεται υπόψιν η ιδιαιτερότητα της χώρας μας , να έχει  χωρικά ύδατα στα 6  νμ. Σύμφωνα με τον Καν. 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης έχουν ίση πρόσβαση σε όλα τα ύδατα και πόρους της Ένωσης, ωστόσο τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να περιορίζουν την αλιεία στα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν κατά παράδοση στα ύδατα έως 12 ν.μ. από τις γραμμές βάσης, που τελούν υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τους.
Σας έχουμε τονίσει κατά το παρελθόν ότι «οι πλοιοκτήτες μηχανοτρατών της Περιφέρειας μας, διαμαρτύρονται για αλιεία Τουρκικών και Ιταλικών σκαφών στα Διεθνή Ύδατα κατά την θερινή περίοδο». Έτσι κάθε προσπάθεια περιορισμού στη δική μας Περιφέρεια προσκρούει στην άνιση μεταχείριση και σε διακρίσεις σε σχέση και με αλιείς άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται ανεμπόδιστα.
Εφόσον τα μέτρα περιορισμού της αλιείας δεν υπάγονται σε Διεθνής Συμφωνίες και σχέδια διαχείρισης και δεδομένου ότι δεν έχουμε υπόψιν μας σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) την οποία να έχουν υιοθετήσει και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη θεωρούμε ότι εισάγονται διακρίσεις κατά των Ελληνικών σκαφών.
 Άποψη μας είναι ότι η ύπαρξη διακρατικών συμφωνιών ή μέτρων της Επιτροπής για κοινή εφαρμογή των ευρωπαϊκών αλιευτικών νόμων, θα οδηγούσε στην ορθότερη διαχείριση των αλιευτικών πόρων των θαλασσών μας. Θα πρέπει να υπάρχει διεθνής συνεργασία για την υπεύθυνη και βιώσιμη εκμετάλλευση των βιολογικών μας πόρων και να διεκδικήσουμε συμφωνία με την ΓΕΑΜ και τα συμβαλλόμενα μέλη ώστε να υπάρξει απαγόρευση πρόσβασης σε όλους του ενδιαφερόμενους. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν γίνεται βιώσιμη εκμετάλλευση των βιολογικών μας πόρων απλώς τους χαρίζουμε.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για την διεκδίκηση διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών ώστε να υπάρξει αποτελεσματική προστασία των βιολογικών μας πόρων και μέχρι τότε την επανεξέταση της απαγόρευσης.
Επίσης μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε και τον συσχετισμό από τα ΜΜΕ, της ΥΑ με την εξουδετέρωση των χημικών, παρακαλούμε να διευκρινίσετε  ότι η απαγόρευση δεν έχει σχέση με την διαδικασία εξουδετέρωσης  των χημικών της Συρίας, στα Διεθνή θαλάσσια ύδατα  Δυτικά της Κρήτης, όπως άλλωστε φαίνεται και από την ΥΑ».
ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ
Απαγορεύεται η χρήση άδειας αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο ΟΤΒ (τράτα βυθού) στα διεθνή ύδατα από ελληνικά αλιευτικά σκάφη από 24 Μαΐου έως 15 Ιουλίου κάθε έτους.
Αυτό επισημαίνεται σε χθεσινή ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για τους ενδιαφερόμενους αλιείς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η με αρ. 4023/64557/16.05.2014 (ΦΕΚ 1307Β/22.05.2014) Απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Α.Α.Τ. με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη».
Τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να εφοδιάζονται με άδεια αλίευσης για τα διεθνή ύδατα από την Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του ΥΠΑΑΤ  μετά από αίτηση στην Υπηρεσία μας, με την διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική  Απόφαση και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
Η Άδεια Αλίευσης στα διεθνή ή σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών εγκρίνεται και χορηγείται εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις σε σκάφη τα οποία:
α. διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή είναι πλήρη, ακριβή και σύμφωνα με το κοινοτικό αλιευτικό μητρώο,
β. διαθέτουν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας,
γ. διαθέτουν δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης (VΜS) σε πλήρη λειτουργία, καθώς και ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής (ERS),
δ. δεν περιλαμβάνονται σε κατάλογο ΠΛΑ αλιείας,
ε. είναι απαλλαγμένα διοικητικών κυρώσεων το αιτούμενο διάστημα ισχύος της άδειας απόπλου και
στ. έχουν συμμορφωθεί με όλες τις εκκρεμείς κυρώσεις που τους έχουν επιβληθεί όσον αφορά στη διάπραξη μιας σοβαρής παράβασης. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί προσφυγή κατά απόφασης Λιμενικής Αρχής για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά του κυβερνήτη και του σκάφους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, η αίτηση για την έγκριση άδειας αλίευσης στο συγκεκριμένο σκάφος εξετάζεται. Στην περίπτωση απόρριψης της προσφυγής, η έκτιση της ποινής της ατομικής άδειας του κυβερνήτη του σκάφους και της αλιευτικής άδειας του σκάφους γίνεται σε χρονικό διάστημα που δεν συμπίπτει με χρονικούς περιορισμούς απαγόρευσης του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση».
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης αυτής απαγορεύεται η χρήση άδειας αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο ΟΤΒ (τράτα βυθού) στα διεθνή ύδατα (γεωγραφικές υποπεριοχές ΓΕΑΜ 20, 22, 23) από ελληνικά αλιευτικά σκάφη από 24 Μαΐου έως 15 Ιουλίου κάθε έτους όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη. Μετά την 16 Ιουλίου μέχρι την 1 Οκτωβρίου επιτρέπεται η αλιεία στα διεθνή εκτός από την περιοχή δυτικά του 25ου μεσημβρινού της υποπεριοχής 22 δηλ. του Αιγαίου πελάγους.
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαγόρευση αφορά μόνο τις μηχανότρατες και όχι τα υπόλοιπα αλιευτικά σκάφη (γρι-γρι, παράκτια).
Οι άδειες αλίευσης στα διεθνή που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία μας και χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της Απόφασης αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους με την υποχρέωση εφαρμογής των περιοχών και περιόδων απαγόρευσης της αλιείας, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω».
Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αλιείας εκτός χωρικών υδάτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τις υποχρεώσεις των πλοιοκτητών σκαφών μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 
Tηλ. 2821346653-4, Fax 2821346651 e-mail alieia.cha@crete.gov.gr. 
Γ. ΛΥΒ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου