Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Νέα μέθοδος πρόβλεψης πλημμυρών από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Του Γ. ΛΥΒΙΑΚΗ
Μια νέα στρατηγική πρόβλεψης ακραίων καιρικών φαινομένων, κυρίως βροχών και καταιγίδων, με τη χρήση μετεωρολογικού ραντάρ αναπτύχθηκε πρόσφατα από το Πολυτεχνείο Κρήτης στην περιοχή της Αλμυρίδας Χανίων.
Η εργασία αυτή έγινε στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής που εκπονήθηκε στο τμήμα των Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης από τον Γιάννη Ν. Δαλιακόπουλο, με επιβλέποντα τον καθηγητή Γιάννη Κ. Τσάνη. Για την υλοποίηση της διατριβής, χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις από το τοπικό δίκτυο βροχομετρικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της Περιφέρειας Κρήτης, όπως επίσης και το μετεωρολογικό ραντάρ της Ναυτικής Βάσης της Σούδας.
Στο πλαίσιο της εργασίας υιοθετήθηκε και εξελίχθηκε μια νέα στρατηγική συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με μία πλημμύρα μετά την εκδήλωσή της, που καλείται μεταπλημμυρική έρευνα πεδίου.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών παρατηρήσεων από ραντάρ τύπου C-Band σε συνδυασμό με επίγειες μετρήσεις βροχόπτωσης. Δεδομένης της αποτελεσματικής εμβέλειας του συγκεκριμένου μετεωρολογικού ραντάρ (μεγαλύτερη από 100 χλμ.), οι δυνατότητες πρόγνωσης που παρέχει είναι πολύ σημαντικές και υπερβαίνουν συχνά τις 2 με 3 ώρες από την εμφάνιση ακραίων γεγονότων.
Στο πλαίσιο της ανάλυσης των δεδομένων, δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο πειραματικό λογισμικό επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων που επιτρέπει τη σύγκριση διαφορετικών μεθοδολογιών ανάλυσης.
(Ελευθεροτυπία - 22/3/2011)
Link: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=261400

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου