Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

“Εφημερίς των Κυριών” εν έτει 1887!

Ολο μας εκπλήσσει με τις… ανακαλύψεις του ο Κώστας Τζωρτζάκης.
Αυτή τη φορά “ξετρύπωσε” μια εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορούσε το 1887.
Την “Εφημερίς των Κυριών”  με κείμενα απολαυστικά, όπως όλα τα κείμενα των παλιών εφημερίδων.
Στο φύλλο με αριθμό 10 “εν Αθήναι τη 10 Μαίου 1887” της “Εφημερίδος των Κυριών” τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν θέματα με τίτλους:
• “Εάν είναι ατύχημα να γεννηθή τις γυνή”.
• “Αι ιππότιδες γυναίκες”.
• “Οχι και επί των υπηρετριών οι άνδρες”.
• “Εις πόντον εν καταιγίδι”.
• “Ερείπια Παρθεναγωγεία”.
• “Επιστολή προς φίλην κακώς ανατρέφουσαν τον υιόν της”.
Στο βασικό θέμα της πρώτης σελίδας με τίτλο: “Εάν είναι ατύχημα να γεννηθή τις γυνή”, αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα:
«Ω! Αν είσθε ανήρ Κυρία μου, έγραφε προς ημάς εσχάτως Κύριός τις, ηθέλετε κ.λπ.
Ω!! ας ημήν ανήρ επαναλαμβάνουσι μυρίαι φωναί, αδικουμένων δήθεν γυναικών, αν ήμην ανήρ!!!
Και διατί να είσθε ή να είμαι ανήρ; διά να έχω ευρύ στάδιον, λέγει η μεν, διά να μη υποφέρω τα αδικήματα τα οποία σήμερον υποφέρω, λέγει η άλλη. Είναι ευτυχείς οι άνδρες λέγει η τρίτη, ας ήμην ανήρ και ας είχο εν μόνον μάτι.
Εγώ, Κυρίαι μου, μένω πολύ ευχαριστημένη ούσα γυνή και δυσκατόρθωτον θα ήτο να πεισθώ περί του εναντίου. Επιθυμούσι να είναι άνδρες αι γυναίκες εκείναι, αίτινες αγνοούσι τι έστι γυνή, τι αξίζει αυτή, ποία η θέσις αυτής εν τε τη οικογενεία και κοινωνία, τις ο προορισμός αυτής, ποίον το παρόν και το μέλλον αυτής…».
Γ. ΛΥΒ.
(Χανιώτικα νέα - 5/5/2016)
Link: http://www.haniotika-nea.gr/efimeris-ton-kirion-en-eti-1887/#

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου